ธีมมืดและการกลับสี

ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 11.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

คุณเปลี่ยนการแสดงผลให้มีพื้นหลังสีมืดได้ด้วยธีมมืดหรือการกลับสี

 • ธีมมืดจะมีผลกับ UI ของระบบ Android และแอปที่รองรับ สีในสื่ออย่างวิดีโอจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การกลับสีมีผลกับทุกอย่างในอุปกรณ์รวมถึงสื่อ เช่น ข้อความสีดำบนหน้าจอสีขาวจะกลายเป็นข้อความสีขาวบนหน้าจอสีดำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสีหรือความชัดเจนในการอ่าน

เปิดธีมมืด

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะการช่วยเหลือพิเศษ
 3. ในส่วน "การแสดงผล" ให้เปิดธีมมืด 

เปิดการกลับสี

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. แตะการช่วยเหลือพิเศษ
 3. ในส่วน "การแสดงผล" ให้แตะการกลับสี 
 4. เปิดใช้การกลับสี
 5. ไม่บังคับ: เปิดทางลัดการกลับสี ดูข้อมูลเกี่ยวกับทางลัดการช่วยเหลือพิเศษ

การใช้ธีมมืดและการกลับสีร่วมกัน

 • Android 10 ขึ้นไป: หากคุณเปิดแอปที่ไม่รองรับธีมมืด ให้เปิดการกลับสีเพิ่มจากธีมมืด
 • Android 9 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า: คุณใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ทีละรายการเท่านั้น เช่น หากเปิดธีมมืด ระบบจะปิดการกลับสีโดยอัตโนมัติ
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
717068
false