היפוך צבעים

המידע הזה רלוונטי רק למכשירים שבהם מותקן Android מגרסה 5.0 ואילך.

התכונה של היפוך צבעים הופכת את ערכי הצבעים. לדוגמה, טקסט שחור על גבי מסך לבן הופך לטקסט לבן על גבי מסך שחור.

כדי להפעיל או להשבית את היפוך הצבעים, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור אל הגדרות > נגישות לבעלי מוגבלות.
  2. בחר היפוך צבעים.

בשלב זה, התכונה של היפוך צבעים היא ניסיונית ולכן ייתכן שלא תפעל כהלכה בכל מקום במכשיר שלך.