עיצוב כהה והיפוך צבעים

אפשר לשנות את רקע התצוגה לכהה באמצעות 'עיצוב כהה' או 'היפוך צבעים'.

 

הפעלה של 'עיצוב כהה' או 'היפוך צבעים'

 

  1. פותחים את אפליקציית ההגדרותאפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישות.
  3. בקטע 'תצוגה', מפעילים את עיצוב כהה או את היפוך צבעים
    • העיצוב הכהה חל על ממשק המשתמש של מערכת Android ועל אפליקציות נתמכות. צבעים לא משתנים במדיה, למשל בסרטונים.
    • היפוך צבעים חל על הכול במכשיר, כולל מדיה. לדוגמה, טקסט שחור במסך לבן משתנה לטקסט לבן במסך שחור. ייתכן שיהיו בעיות באיכות הצבעים או בזיהוי צבעים.  

שימוש בעיצוב כהה ובהיפוך צבעים בו-זמנית

  • Android 10 ואילך: אם פותחים אפליקציה שלא תומכת ב'עיצוב כהה', יש להפעיל 'היפוך צבעים' בנוסף ל'עיצוב כהה'.
  • Android 9 ומטה: אפשר להשתמש רק באחת מההגדרות האלה בכל פעם. לדוגמה: אם מפעילים את העיצוב הכהה, היפוך הצבעים נכבה אוטומטית.