Tecken- och visningsstorlek

Du kan ändra tecken- och visningsstorleken så att du lättare ser vad som visas skärmen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 7.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Ändra teckenstorlek

Så här gör du teckenstorleken mindre eller större:

  1. Öppna appen Inställningar på enheten. Appen Inställningar
  2. Tryck på Tillgänglighet och sedan på Teckenstorlek
  3. Använd reglaget för att välja teckenstorlek.

Den här inställningen gäller inte för appen Google Chrome, som har egen kontroll för textskalning.

Ändra visningsstorlek

Så här gör du objekt på skärmen större eller mindre:

  1. Öppna appen Inställningar på enheten Appen Inställningar
  2. Tryck på Tillgänglighet och sedan på Visningsstorlek
  3. Använd reglaget för att välja visningsstorlek

Vissa appar på skärmen kan byta plats.