מקש עוצמת הקול כמקש קיצור

אפשר להשתמש בלחצן עוצמת הקול כמקש קיצור כדי להפעיל במהירות את TalkBack או כלי נגישות אחר. 

שלב 1: הפעלה של מקש עוצמת הקול כמקש קיצור

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על נגישות ואז על מקש עוצמת הקול כמקש קיצור .
  • בחלק מהמכשירים האפשרות הזו נקראת קיצור נגישות.
 3. בחלק העליון מפעילים את האפשרות מקש עוצמת הקול כמקש קיצור.
 4. אופציונלי: כדי לשנות את שירות הנגישות שאליו מפנה קיצור הדרך, מקישים על שירות קיצורי דרך.
  • אם האפשרות הזו לא מופיעה, יש לעיין בהמשך בשלבים המיועדים לגרסאות מוקדמות יותר.
 5. אופציונלי: אפשר לבחור אם קיצור הדרך יפעל ממסך הנעילה.

שלב 2: שימוש במקש עוצמת הקול כמקש קיצור

לוחצים על שני מקשי עוצמת הקול למשך שלוש שניות כדי להפעיל כלי נגישות. 

הוראות לגרסאות קודמות

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר. 
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את קיצור דרך לנגישות.
 3. למעלה, הפעל את ההגדרה קיצור דרך לנגישות.
 4. תוכל להפעיל או להשבית את TalkBack בכל שלב. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  • לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד שתשמע צליל או תרגיש רטט.
  • שחרר את לחצן ההפעלה.
  • גע נגיעה ארוכה באמצעות שתי אצבעות עד שתשמע אישור קולי (כ-5 שניות).