Ändra inställningar för text och visning

Du kan anpassa hur text och innehåll visas på enheten och göra den enklare att visa.

Obs!

Ändra teckenstorlek

Den här inställningen gäller inte för Google Chrome-appen, som har egna inställningar för teckenstorlek.

Så här gör du teckenstorleken större eller mindre:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet och sedan Text och visning.
 3. Välj Teckenstorlek.
 4. Använd skjutreglaget för att välja teckenstorlek.

Ändra visningsstorlek

Obs! Vissa appar på skärmen kan flyttas.

Så här gör du objekt på skärmen större eller mindre:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet och sedan Text och visning och sedan Visningsstorlek.
 3. Använd skjutreglaget för att välja visningsstorlek.

Använda fetstil

Du kan använda fetstil för att förbättra synligheten.
Obs! Den här inställningen används inte i vissa appar.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Fet text.

Använda färgkorrigering

Med hjälp av färgkorrigering och gråskaleinställningar kan enheten kompensera för färgblindhet. 
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Välj Färgkorrigering.
 4. Aktivera Använd färgkorrigering.
 5. Välj ett korrigeringsläge.
Tips! Du kan skapa en genväg för färgkorrigering. Läs mer om genvägar till tillgänglighetsfunktioner.

Använda inverterade färger

Viktigt! Färginverteringen inverterar färgen på skärmen och gäller för allt som innehåller media.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Använd inverterade färger.
Tips! Du kan skapa en genväg för inverterade färger. Läs mer om genvägar till tillgänglighetsfunktioner.

Använda mörkt tema och inverterade färger samtidigt

 • Android 10 eller senare: Om du öppnar en app som inte har stöd för mörkt tema aktiverar du inverterade färger.
 • Android 9 och tidigare: Du kan bara använda en av dessa inställningar i taget. Om du aktiverar mörkt tema inaktiveras inverterade färger automatiskt.

Ta bort animationer

Du kan stänga av animationerna för att fokusera.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Ta bort animationer.

Använda stor muspekare

Du kan göra muspekaren större så att den blir lättare att upptäcka.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Stor muspekare.

Använda högkontrasttext

Hög kontrast kan göra texten lättare att läsa på enheten. Den här funktionen ändrar textfärgen till antingen svart eller vit beroende på den ursprungliga textfärgen.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Text med hög kontrast.

Tona ned skärmen

Du kan dimma skärmen mer än telefonens lägsta ljusstyrka så att det blir behagligare att läsa.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Text och visning.
 3. Aktivera Extradimmat.

Få mer hjälp

Om du vill ha mer hjälp med inställningarna för text och visning kontaktar du Googles support för kunder med funktionsnedsättning.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false
false