Skift indstillinger for tekst og visning

Vigtigt!

Du kan også finde indstillinger for hjælpefunktioner i kvikmenuen, hvor du hurtigt kan ændre dine foretrukne indstillinger for tekst og indhold.

Tip! Disse indstillinger kan også konfigureres fra begyndelsen i konfigurationsguiden.

Skift skærmstørrelse og tekst

Vigtigt! Indstillingen for skriftstørrelse gælder ikke for nogle apps.

Sådan gør du skriftstørrelsen mindre eller større:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Søg efter og vælg Skriftstørrelse.
 3. Hvis du vil ændre din foretrukne skriftstørrelse, skal du flytte skyderen til venstre eller højre.

Sådan gør du skriftstørrelsen mindre eller større:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Søg efter og vælg Skærmstørrelse.
 3. Flyt skyderen til venstre eller højre for at ændre din foretrukne skærmstørrelse.

Tip! Du kan se en forhåndsvisning af ændringen af skrifttypen og skærmstørrelsen, når du har angivet hver skyder til din foretrukne størrelse. Hvis du ikke bryder dig om dine valg, kan du nulstille indstillingerne ved at trykke på Nulstil indstillinger. Din skærmstørrelse og dine tekstpræferencer gendannes til den oprindelige indstilling på din enhed.

Brug kvikmenuen til at justere skrifttypen

Vigtigt! Hvis du justerer skriftstørrelsen i "Indstillinger", tilføjes feltet Skriftstørrelse automatisk i kvikmenuen. Hvis du ikke har gjort det endnu, skal du først føje Skriftstørrelse til kvikmenuen. Få flere oplysninger om kvikmenuen.

 1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at se kvikmenuen.
 2. Tryk på Skriftstørrelse.
 3. Vælg din foretrukne skriftstørrelse:
  • Hvis du vil forøge skriftstørrelsen: Tryk på .
  • Hvis du vil formindske skriftstørrelsen: Tryk på .
  • Sådan justerer du skriftstørrelsen: Træk procentskyderen til venstre eller højre.

Tip! Du kan justere skriftstørrelsen op til 200 %.

Brug fede skrifttyper
Vigtigt! Nogle apps har ikke denne indstilling.
Du kan bruge fed skrift til at forbedre synligheden.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Skærmstørrelse og tekst.
 3. Aktivér eller deaktiver Fed tekst.
Brug tekst med stor kontrast
Høj kontrast kan gøre det nemmere at læse tekst på din enhed. Denne funktion ændrer tekstfarven til sort eller hvid afhængigt af den oprindelige tekstfarve.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Skærmstørrelse og tekst.
 3. Aktivér eller deaktiver Tekst med høj kontrast
Brug farvekorrigering
Indstillingerne for farvekorrigering og gråtoner hjælper din enhed med at kompensere for farveblindhed. 
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Farve og bevægelse og derefter Farvekorrigering.
 3. Aktivér Brug farvekorrigering.
 4. Vælg en korrigeringstilstand.
Tip! Du kan oprette en genvej til farvekorrigering. Få flere oplysninger om genveje til hjælpefunktioner.
Brug ombytning af farver
Vigtigt! Ombytning af farver bytter om på farven på skærmen og påvirker alt, herunder medier.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Farve og bevægelse og derefter Ombytning af farver.
 3. Aktivér Brug ombytning af farver.
Tip! Du kan oprette en genvej til ombytning af farver. Få flere oplysninger om genveje til hjælpefunktioner.

Brug mørkt tema og ombytning af farver sammen

 • Android 10 og nyere: Hvis du åbner en app, der ikke understøtter mørkt tema, kan du slå ombytning af farver til.
 • Android 9 og ældre: Du kan kun bruge én af disse indstillinger ad gangen. Hvis du slår mørkt tema til, bliver ombytning af farver automatisk slået fra.

Skift indstillinger for bevægelse

Fjern animationer
Du kan deaktivere animationer, så du bedre kan fokusere.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Farve og bevægelse.
 3. Aktivér Fjern animationer.
Brug stor musemarkør
Du kan gøre musemarkøren større, så den er nemmere at se.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner og derefter Farve og bevægelse.
 3. Aktivér Stor musemarkør.
Dæmp skærmens lysstyrke
Du kan dæmpe skærmens lysstyrke ud over telefonens laveste lysstyrke, så den er mere behagelig at læse.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner.
 3. Aktivér Ekstra dæmpet belysning.

Få yderligere hjælp

Kontakt Googles support til brugere med handicap for at få yderligere hjælp til indstillingerne for tekst og visning.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
6183891514372799073
true
Søg i Hjælp
true
true
true