Co chcesz wiedzieć o GSMMO?

Jakie są wymagania systemowe GSMMO?

Co jest objęte migracją?

    Migrowanie dużych wiadomości przy użyciu wolnego połączenia powoduje przekroczenie limitu czasu

      Niektóre wiadomości (potwierdzenia odczytu, raporty dostarczenia/niedostarczenia) nie są importowane

        Jakie są sprawdzone metody używania tego narzędzia?