E-post- och gruppkommunikation

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?