Melding

Werkt u met externe collega's en collega's op kantoor? Bekijk hoe u productief kunt blijven in hybride werkomgevingen

Een project plannen en beheren

Tutorial voor Google Workspace voor bedrijven

Wat u leert

Praktische tips voor communicatie en samenwerking tijdens alle fasen van een project.

Wat u nodig heeft

10 minuten

Account Google Workspace-account: Heeft u geen account? Start vandaag uw proefperiode van 14 dagen.

" "

In deze tutorial

Een project opzetten Projectbestanden opslaan Een projectplan maken Projectbestanden delen Een project beheren

" "

Een project opzetten


Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwenAlles samenvouwen
Een e-mailgroep maken

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik bovenaan op Groep maken.
 3. Geef informatie over en instellingen voor de groep op. Hier volgen enkele handige instellingen:
  • Wie kan gesprekken bekijken: alleen leden van het team (als u projectcommunicatie privé wilt houden).
  • Groepsleden: het e-mailadres van elke persoon in het projectteam
  • Groepsbeheerders: het e-mailadres van elk teamlid dat later mogelijk anderen aan het team moet toevoegen.
  • Leden rechtstreeks toevoegen: zet deze optie aan, zodat u kunt bepalen wie lid kan worden van de groep.
 4. Klik op Groep maken.
Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat je een bericht naar de groep stuurt. Als je dat niet doet, krijg je wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Meer informatie in het Helpcentrum van Groepen

Een ruimte maken

Maak een ruimte in Google Chat om snel ideeën te bespreken en te brainstormen met uw team. U kunt ook bestanden delen in chatruimtes.

Een team- of projectagenda maken

Maak een teamagenda om teamvergaderingen en vakanties bij te houden. Maak een projectagenda om projectmijlpalen en -taken bij te houden. Beide agenda's maakt u op dezelfde manier.

Agenda maken

Je kunt nieuwe agenda's alleen maken vanuit een browser en niet vanuit de Google Agenda-app. Nadat de agenda is gemaakt, zie je deze zowel in je browser als in de app.

 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik links naast Andere agenda's op Andere agenda's toevoegen Plus en dan Nieuwe agenda maken.
 3. Voeg een naam en beschrijving voor je agenda toe.
 4. Klik op Agenda maken.
 5. Als je je agenda wilt delen, klik je in de linkerbalk op de agenda en selecteer je Delen met specfieke mensen.

De agenda delen met uw team

 1. Open Google Agenda op je computer. Je kunt geen agenda's delen vanuit de Google Agenda-app.
 2. Zoek aan de linkerkant het gedeelte Mijn agenda's. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om het gedeelte uit te vouwen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de agenda die je wilt delen en klik op Meer Meer en dan Instellingen en delen.
 4. Klik bij Delen met specifieke mensen op Mensen toevoegen.
 5. Voeg het e-mailadres van een persoon of Google-groep toe. Gebruik het dropdownmenu om de instellingen voor rechten aan te passen.Meer informatie over toegangsrechten
 6. Klik op Sturen.
 7. De ontvanger moet op de gemailde link klikken om de agenda aan zijn of haar lijst toe te voegen. Meer informatie over hoe je de agenda van iemand anders toevoegt

Tip: Als je een agenda wilt delen waarvan je niet de eigenaar bent, moet je de eigenaar vragen je de rechten 'Wijzigingen aanbrengen en opties voor delen beheren' te geven.

U vindt meer informatie in het Helpcentrum voor Google Agenda.

Een projectplan maken

U kunt projecttaken bijhouden, updaten en eraan samenwerken met uw team via een gedeelde spreadsheet. Ga naar Projectplannen maken met Spreadsheets voor meer informatie.

Samenwerken met Google Spreadsheets.

Regelmatige vergaderingen inplannen

Plan regelmatige teamvergaderingen in zodat u statusupdates van iedereen kunt krijgen en taken in het projectplan kunt updaten. Maak de meeting in uw teamagenda. Stuur een uitnodiging naar iedereen tegelijk via het Google Groepen-e-mailadres van uw team. Zie Een vergadering plannen en houden voor meer informatie.

 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik linksboven op Maken Toevoegen.
 3. Voeg de titel van de afspraak en andere details toe.
 4. Klik naast Niet herhaald op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 5. Kies hoe vaak je de afspraak wilt herhalen en wanneer de afspraak moet worden herhaald.
 6. Tik rechtsboven op Opslaan.
Een teamwebsite maken

Maak een teamsite waarop iedereen in uw organisatie de gegevens, projecten en andere bronnen voor uw team kan vinden. Zie Aan de slag met Sites voor meer informatie.

De pagina en het menu van Sites worden weergegeven.

Terug naar boven

" "

Projectbestanden opslaan


 
Een projectmap maken

Gebruik Google Drive om het projectplan, specificaties en notulen op te slaan in een gedeelde projectmap in Mijn Drive of in een gedeelde Drive.

Een map maken in Mijn Drive

 1. Open Drive en klik op Mijn Drive.
 2. Ga naar de plek waar u een map wilt maken.
 3. Klik op Nieuwand thenMap.
 4. Geef de map een naam en klik op Maken.

Een bestand verplaatsen naar een map in Mijn Drive

 1. Selecteer het bestand.
 2. Klik op Meer and thenVerplaatsen naar .
 3. Selecteer de map en klik op Verplaatsen of Hierheen verplaatsen.

U kunt ook bestanden en mappen slepen naar een map in Mijn Drive aan de linkerkant.

Bestanden naar mappen verplaatsen

Gedeelde Drives

Als u dit nog niet heeft gedaan, maakt u een gedeelde Drive en voegt u leden toe. Geef alle leden op zijn minst het toegangsrecht Bijdrager zodat ze kunnen samenwerken aan bestanden. Zie Praktische tips voor gedeelde Drives voor instructies. Maak vervolgens mappen in de gedeelde Drive en voeg bestanden toe. 

Een map maken in een gedeelde Drive

 1. Open Drive en klik op Gedeelde Drives.
 2. Ga naar de plek waar u een map wilt maken.
 3. Klik op Nieuwand thenMap.
 4. Geef de map een naam en klik op Maken.

Opmerkingen:

 • Als u mappen wilt verplaatsen naar een gedeelde Drive die al zijn opgeslagen in Mijn Drive of een andere gedeelde Drive, neemt u contact op met uw beheerder.
 • Submappen moeten dezelfde rechten hebben als de map op het hoogste niveau.


Een bestaande map uploaden vanaf uw computer naar een gedeelde Drive

 1. Klik links op een map in een gedeelde Drive.
 2. Sleep op uw desktop een bestaande map naar een gedeelde Drive. Of klik op Nieuwand thenMap uploaden. Ga naar de map en open deze.

Bestanden uploaden naar Drive


Bestanden verplaatsen naar een gedeelde Drive

Als u bestanden vanuit Mijn Drive wilt verplaatsen naar een gedeelde Drive of wilt verplaatsen tussen gedeelde Drives, sleept u de bestanden naar de juiste gedeelde Drive. Als u mappen wilt verplaatsen, neemt u contact op met uw beheerder.

Als u bestanden wilt verplaatsen van Mijn Drive naar gedeelde Drives, moet u de rol Bijdrager, Contentbeheerder of Beheerder voor de gedeelde Drive hebben.

U kunt elk bestand waarvan u de eigenaar bent naar een gedeelde Drive verplaatsen, of het bestand nu op een andere Drive-locatie, uw computer of een mobiel apparaat staat.

Als u niet de eigenaar bent van een bestand in Mijn Drive, maar wel bewerkingsrechten voor het bestand heeft, kunt u het bestand mogelijk verplaatsen naar een gedeelde Drive als aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • Uw beheerder heeft deze optie ingeschakeld.
 • De eigenaar van het bestand is lid van de gedeelde Drive waarnaar u het bestand wilt verplaatsen.
 • U heeft de rol Bijdrager, Contentbeheerder of Beheerder voor de bestemmings-gedeelde Drive.

Anders moet u de eigenaar vragen het bestand naar de gedeelde Drive te verplaatsen.

Als u bestanden wilt verplaatsen tussen gedeelde Drives, moet u managertoegang hebben tot de oorspronkelijke gedeelde Drive en minstens bijdragerstoegang tot de bestemmings-gedeelde Drive.

Bestanden verplaatsen tussen gedeelde Drives

Als u bestanden of mappen wilt verplaatsen uit een gedeelde Drive, moet u beheerderstoegang hebben tot de gedeelde Drive. Als u bestanden of mappen wilt verplaatsen naar een map in Mijn Drive, moet u bewerkerstoegang hebben tot de bovenliggende map.

Bestaande projectbestanden zoeken en verplaatsen

Zoek naar bestaande projectbestanden, zoals projectspecificaties of -presentaties, in Drive. Verplaats de bestanden daarna naar de projectmap.

Zoeken naar bestanden of mappen in Drive

 1. Voer in het zoekvak van Drive een woord of zin in. 
  Drive stelt zoektermen voor terwijl u typt, zodat u sneller kunt zoeken.
 2. Klik op een suggestie om deze te openen of klik op 'Zoeken' om een lijst met resultaten te bekijken.

Geavanceerde zoekopties gebruiken

 1. Klik rechts van het zoekvak op de pijl-omlaag .
  Kies een optie of een combinatie van opties om de resultaten verder te filteren.
  • Type: Zoeken op bestandstype.

   Opmerking: Voor Sites worden alleen conceptsites (ongepubliceerde sites) weergegeven waarvoor u weergave- of bewerkingsrechten heeft.

  • Eigenaar: Zoeken op bestandseigenaar.
  • Locatie: Zoeken op locatie (inclusief items in de map 'Prullenbak' of 'Met ster'). U kunt alleen zoeken naar mappen in Mijn Drive of in gedeelde Drives.
  • Datum gewijzigd: Items bekijken die onlangs door iemand zijn gewijzigd (niet alleen door u).
  • Itemnaam: Zoeken naar een term in de bestandsnaam.
  • Bevat de woorden: Zoeken naar bestanden die bepaalde woorden bevatten.
  • Gedeeld met: Zoeken naar iemand die toegang heeft tot het bestand.
  • Vervolgactie: Zoeken naar bestanden waarvan u de eigenaar bent met suggesties, of naar bestanden met actie-items die aan u zijn toegewezen.
 2. Klik op Zoeken.

Zoeken in Drive

Een bestand verplaatsen naar een map in Mijn Drive

 1. Selecteer het bestand.
 2. Klik op Meer and thenVerplaatsen naar .
 3. Selecteer de map en klik op Verplaatsen of Hierheen verplaatsen.

U kunt ook bestanden en mappen slepen naar een map in Mijn Drive aan de linkerkant.


Bestanden naar mappen verplaatsen

Een template voor notulen maken

Kies een template voor notulen, pas deze aan en sla deze op in de gedeelde projectmap.

 1. Ga op je computer naar Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Formulieren of Sites.
 2. Klik rechtsboven op Templategalerij.
 3. Klik op de template die je wilt gebruiken.
 4. Er wordt een kopie van de template geopend.

Tip: Als er 'Add-on' naast de gekozen template staat, moet je mogelijk een add-on installeren om de template te kunnen gebruiken. Meer informatie over add-ons

Nieuwe documenten maken
Projectbestanden toevoegen aan vergaderingen

Voeg bestanden toe aan een uitnodiging voor een vergadering, zoals notulen of het projectplan.

 1. Open Agenda.
 2. Klik in het agendaraster op de teamvergadering.
 3. Klik op Bewerken .
 4. Klik onder Afspraakgegevens op Bijlage toevoegen .
 5. Ga naar een bestand en klik erop.
 6. Klik op Selecteren.

Terug naar boven

" "

Een projectplan maken


 
Een projectplan maken en taken toevoegen

Breng het project in kaart door taken toe te voegen aan een spreadsheet. Voeg het projectplan vervolgens toe aan de gedeelde Drive of aan een map van de gedeelde Drive.

 1. Klik in Google Drive op Nieuw and then Google Spreadsheets and then Lege spreadsheet.
 2. Klik op Naamloze spreadsheet en voer een nieuwe titel in voor het projectplan.
 3. Voeg kolomkoppen toe. Als u de taken van een project bijhoudt, kunt u kolommen toevoegen voor de verantwoordelijke persoon voor de taak, deadline, status en opmerkingen.
 4. Voeg content toe aan de sheet om de projectplanning bij te houden. Zodra u de sheet heeft gedeeld, kunnen andere mensen ook content toevoegen.

Zie Dynamische projectplannen maken met Spreadsheets voor meer informatie.

Een spreadsheet een naam geven.

Taakbeschrijvingen toevoegen

Als u wat meer uitleg wilt geven bij een kolomkop of taak, kunt u een beschrijvende opmerking toevoegen.

 1. Selecteer de kolom of de cellen waaraan u een notitie wilt toevoegen.
 2. Selecteer Invoegen and then Notitie.
 3. Typ de beschrijving.
 4. Klik ergens buiten de notitie om deze te sluiten.
Notities invoegen.
Lijstopties toevoegen

Laat mensen kiezen uit opties in een lijst. Als u bijvoorbeeld de voortgang in een projectplan wilt bijhouden, maakt u een kolom 'Status' met opties zoals 'Niet gestart', 'In uitvoering' of 'Voltooid'.

1. Selecteer de kolom waaraan u de keuzes wilt toevoegen.
2. Klik op Gegevens and then Gegevensvalidatie.
3. Selecteer Lijst met items naast Criteria.
4. Voer de geldige opties in en scheid deze door komma's.
5. Klik op Opslaan.
6. (Optioneel) Als u de keuzes wilt bekijken, klikt u op de pijl in een cel in de kolom.

Instructies 1 tot en met 6.

Voortgangstrackers toevoegen

Bekijk in één oogopslag hoe projecttaken ervoor staan met regels voor conditionele opmaak. U kunt bijvoorbeeld kleuren toevoegen om voltooide taken te laten opvallen tussen taken die nog niet zijn gestart of die nog lopen.

 1. Open Spreadsheets en selecteer de kolom waarop u de opmaakregels wilt toepassen.
 2. Selecteer Indeling and then Conditionele opmaak.
 3. Stel de regels in. In dit voorbeeld krijgen taken die de status 'Voltooid', 'Niet gestart' of 'In behandeling' hebben elk een andere kleur:
1. Ga naar het tabblad Eén kleur en selecteer onder Cellen opmaken als de optie Tekst bevat.
2. Typ Voltooid in het vak onder Tekst bevat.
3. Klik onder Opmaakstijl op de lijst om te kiezen of de achtergrond of de tekst gekleurd moet worden.
4. Als u een aangepaste tekst- of achtergrondkleur wilt toewijzen, klikt u op Tekstkleur of Opvulkleur . U kunt eventueel één kleur opgeven voor de tekst en een andere kleur voor de achtergrond.
5. Als u meer regels wilt toevoegen, klikt u op Nog een regel toevoegen en voert u dezelfde stappen uit. U kunt bijvoorbeeld een rode achtergrond toewijzen aan taken met de status Niet gestart en een oranje achtergrond aan taken met de status In behandeling.
6. Klik op Gereed.

U vindt de regels voor conditionele opmaak in het menu, onder 'Opmaak'.

Meldingen ontvangen

Blijf met e-mailmeldingen op de hoogte van projectupdates en statuswijzigingen. Zo weet u wanneer iemand een wijziging aanbrengt in de projectplanning, wie de wijziging heeft doorgevoerd (en wanneer) en wat er is gewijzigd. U kunt ook kiezen hoe vaak u meldingen wilt krijgen.

Meldingen toevoegen

 1. Klik in de spreadsheet op Extra and then Meldingsregels.
 2. Selecteer wanneer en hoe vaak u meldingen wilt ontvangen.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Klik op Gereed.
Klik op 'Extra' om een venster te openen waarin u meldingsregels kunt instellen.

Terug naar boven

" "

Projectbestanden delen


 
De projectmap delen

Een bestand of map delen vanuit een teamchatruimte

 1. Open Chat of Gmail.
 2. Klik onder Ruimtes op de teamchatruimte.
 3. Klik bovenaan de ruimte op Een bestand delen.
 4. Ga naar het bestand of de map in Mijn Drive of een gedeelde Drive.
 5. Klik op Selecteren.
 6. Klik in de chatruimte op Sturen .
 7. Kies de juiste rechten naast Delen met leden van de chatruimte.
 8. Klik op Sturen.

Een map in Mijn Drive delen met uw team

Als u een map deelt met een groep, krijgen alle leden hetzelfde toegangsniveau. Geef teamleden het toegangsniveau Bewerker, zodat ze kunnen samenwerken aan bestanden.

Een map in een gedeelde Drive delen met uw team

Mappen en bestanden die u in een gedeelde Drive plaatst, worden automatisch gedeeld met leden van de gedeelde Drive.

Bestanden delen in Drive

 1. Open Chat of Gmail.
 2. Klik in Drive op Mijn Drive en selecteer de map die u wilt delen.
 3. Klik op Delen .
 4. Vul het e-mailadres van het team in.
 5. Stel rechts de rechten in op Bewerker.
 6. Klik op Sturen.
Projectbestanden delen ter controle

Wanneer u klaar bent, deelt u het projectplan ter controle met uw team. Projectbestanden kunnen projectplannen, -agenda's of -presentaties bevatten. Wanneer u bestanden deelt, geeft u mensen de rol Reageerder of Bewerker, zodat ze reacties kunnen toevoegen of de content kunnen updaten.

Deel het projectplan vervolgens met uw teamleden (of met de groep die u voor uw team heeft gemaakt).

Als u een bestand wilt delen vanuit een chatruimte, bekijkt u De projectmap delen.

Een bestand delen waarvan u de eigenaar bent of dat u kunt bewerken

 1. Selecteer het bestand dat u wilt delen.
 2. Klik op Delen of Delen .
 3. Voer onder Delen met mensen en groepen het e-mailadres in waarmee u het bestand wilt delen.

  Opmerking: Als delen met bezoekers is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u iemand uitnodigen die geen Google-account heeft om samen te werken in uw Google Drive-bestanden en -mappen. Zie Documenten delen met bezoekers.

 4. Als u wilt wijzigen wat mensen met het bestand kunnen doen, klikt u rechts op de pijl-omlaag and thenKijker, Reageerder of Bewerker.
 5. Kies ervoor om mensen op de hoogte te brengen:
  • Als u mensen wilt laten weten dat u een bestand met ze heeft gedeeld, vinkt u het vakje aan voor Mensen op de hoogte brengen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de e-mail gestuurd naar alle e-mailadressen die u invoert.
  • Als u mensen niet op de hoogte wilt brengen, haalt u het vinkje weg voor Mensen op de hoogte brengen.
 6. Klik op Delen of Verzenden.

Als u ervoor kiest om een melding te sturen, krijgt iedereen met wie u het bestand deelt een e-mail met een link. Als u uw teamleden het toegangsniveau Bewerker heeft gegeven, kunnen ze het volgende doen:

 • Inhoud toevoegen of updaten, zoals taken, verantwoordelijken en deadlines.
 • Reacties toevoegen voor specifieke mensen.
 • Content in spreadsheets filteren.
 • Taakstatussen of beschrijvende notities in spreadsheets updaten.

Klik op 'Delen' om het venster te openen waarin u mensen toevoegt, klik vervolgens op 'Verzenden'.


Opmerkingen toevoegen

 1. Selecteer in Documenten, Spreadsheets of Presentaties de tekst waarop u wilt reageren.
 2. Klik op Opmerking toevoegen .
 3. Typ een opmerking in het vak.
 4. (Optioneel) Als u de taak of opmerking aan een specifieke persoon wilt richten, typt u een plusteken (+) gevolgd door het e-mailadres. U kunt zo veel mensen toevoegen als u wilt.Elke persoon krijgt een e-mail met uw opmerking en een link naar het bestand.
 5. (Optioneel) Als u de opmerking aan een specifieke persoon wilt toewijzen, vinkt u het vakje aan voor Toewijzen aan.
 6. Klik op Opmerking toevoegen of Toewijzen.

Opmerking: Als het bestand het maximumaantal reacties heeft bereikt, kunt u een kopie van het bestand maken zonder de opmerkingen te kopiëren.

Open het reactievak en voer tekst in, met de optie om een taak aan iemand toe te wijzen.

Terug naar boven

" "

5   Een project beheren


 
Statusupdates voor taken krijgen

De status updaten in het projectplan

 1. Open het projectplan in Spreadsheets.
 2. Wijzig de status naast een taak waarvan u de eigenaar bent.

Projectplan in Spreadsheets.

Statusupdates sturen vóór een teamvergadering

 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik op een afspraak.
 3. Selecteer een optie naast het aantal gasten:
  • Chatten met gasten : Er wordt een nieuwe of bestaande chat geopend. Alleen gasten binnen je bedrijfs- of schoolorganisatie die gebruikmaken van Chat, worden aan de chat toegevoegd.
  • Gasten e-mailen : Er wordt een nieuwe e-mail geopend. Alle uitgenodigde gasten zijn aan de e-mail toegevoegd.

Statusupdates krijgen tijdens een teamvergadering

Presenteer het projectplan tijdens teammeetings. Iedereen kan de status in realtime updaten.

 1. Open Meet en neem deel aan een videovergadering.
 2. Klik onderaan op Nu presenteren  en kies wat u wilt delen:
  • Uw volledige scherm
  • Een venster
  • Een tabblad
 3. Klik op Delen.
 4. Klik als u klaar bent met presenteren op Presentatie stoppen.

Statusupdates krijgen via het e-mailadres van de groep

E-mail iedereen tegelijk via het e-mailadres van de groep. Vraag mensen hun taken in het projectplan te updaten.

 1. Ga op je computer naar Gmail.
 2. Klik linksboven op Opstellen .
 3. Voeg ontvangers toe aan het veld Aan. Je kunt ontvangers ook toevoegen:
  • In de velden Cc en Bcc.
  • Met een plusteken (+) of @vermelding en de naam van het contact in het tekstveld als je een bericht opstelt.
 4. Voeg een onderwerp toe.
 5. Schrijf je bericht.
 6. Klik onderaan de pagina op Verzenden.

Tip: Klik op Aan om afzonderlijke ontvangers en groepen contacten toe te voegen die je met labels hebt gemaakt. 

Statusupdates krijgen via Chat

Stuur een chatbericht naar een teamlid om de statusupdate van deze persoon te zien.

Een privéchat sturen naar iemand:

 1. Ga naar Google Chat of je Gmail-account.
 2. Als de naam nog niet onder Chat staat, klik je op Een chat starten .
 3. Geef een naam of e-mailadres op. Je ziet suggesties terwijl je typt.
  • Als je een 1:1-bericht naar iemand buiten je organisatie wilt sturen, geef je het e-mailadres van die persoon op.
 4. Klik op de persoon naar wie je een bericht wilt sturen.
 5. Typ een bericht en klik op Sturen .


Een privéchat sturen naar een groep:

 1. Ga naar Google Chat of uw Gmail-account.
 2. Klik onder Chat op een bestaand groepsgesprek. Typ een bericht en dan klik op Sturen .
 3. Als het groepsgesprek niet onder Chat staat, klikt u op Een chat starten en dan Groepsgesprek starten.
 4. Geef een naam of e-mailadres op. U ziet suggesties terwijl u typt.
 5. Klik op Klaar .
 6. Typ een bericht en klik op Sturen .

Een bericht sturen naar een groep

Projecttijdlijnen wijzigen

Als tijdlijnen, vereisten of bronnen veranderen, updatet u de projectdocumentatie. Als u vanwege een nieuwe tijdlijn de tijd van een vergadering wilt wijzigen of als u nieuwe teamleden wilt toevoegen aan een vergadering, updatet u de afspraak in de teamagenda.

Een bestaande afspraak updaten

 1. Open Agenda.
 2. Klik in het agendaraster op de afspraak.
 3. Klik op Bewerken .
 4. Klik op de datum of tijd om deze te wijzigen.
 5. U kunt ook nieuwe gasten toevoegen.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Als dit een terugkerende afspraak is, kiest u welke afspraken moeten worden geüpdatet en klikt u op OK.
 8. Klik op Sturen.
 
Teamleden op de hoogte stellen van wijzigingen

Als projectdatums of -mijlpalen veranderen, kunt u alle teamleden snel op de hoogte stellen via e-mail.

Leden op de hoogte stellen in Gmail

Typ het e-mailadres van de groep in plaats van het e-mailadres van elk teamlid toe te voegen aan de e-mail.

 1. Ga op je computer naar Gmail.
 2. Klik linksboven op Opstellen .
 3. Voeg ontvangers toe aan het veld Aan. Je kunt ontvangers ook toevoegen:
  • In de velden Cc en Bcc.
  • Met een plusteken (+) of @vermelding en de naam van het contact in het tekstveld als je een bericht opstelt.
 4. Voeg een onderwerp toe.
 5. Schrijf je bericht.
 6. Klik onderaan de pagina op Verzenden.

Tip: Klik op Aan om afzonderlijke ontvangers en groepen contacten toe te voegen die je met labels hebt gemaakt. 

Leden van een gedeelde Drive e-mailen

 1. Klik links op een gedeelde Drive.
 2. Klik bovenaan, naast de naam van de gedeelde Drive, op de pijl-omlaag and then Leden beheren.
 3. Wijzig het onderwerp en voer een bericht in.
 4. (Optioneel) Vink de vakjes aan om alleen leden met specifieke toegangsniveaus te e-mailen of uzelf een kopie van de e-mail te sturen.
 5. Klik op Verzenden.

In de e-mail staat een link naar de gedeelde Drive.

Leden van een gedeelde Drive e-mailen
Gedeelde bestanden voltooien

Wanneer u klaar bent met samenwerken aan een project, kunt u de instellingen voor delen wijzigen of de bestanden archiveren, zodat bijdragers de voltooide bestanden niet meer kunnen bewerken.

Zie Een voltooid document delen voor meer informatie.

Toegang intrekken
Een projecteindrapport maken

Als een project klaar is, kunt u een eindpresentatie maken die u kunt delen en waaraan u kunt samenwerken met uw team.

Zie Aan de slag met Presentaties om een presentatie te maken. Zie 10 Google Workspace-tips voor krachtige voorstellen voor tips om goede presentaties te geven.

Cirkeldiagram wordt weergegeven op de desktop.

Terug naar boven


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu