หากต้องการสื่อสารกันและทำงานจากทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดูหัวข้อวิธีทำงานจากที่บ้านด้วย Google Workspace

วางแผนและจัดการโครงการ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ขยายทั้งหมด  |  ปิดทั้งหมดปิดทั้งหมด

" "1 สร้างโครงการ

1.1 สร้างกลุ่มอีเมล
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้


ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups

ข้อมูลกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย
อีเมลกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากมีโดเมนปรากฏขึ้นมากกว่า 1 โดเมน ให้เลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการดังกล่าว อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยจำนวนอักขระสูงสุดนี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ ดูคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายของกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวเลือก  คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่ม

เลือกตัวเลือกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มด้วยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา

 • สมาชิกกลุ่ม - ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงานอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่อนุญาตให้เจ้าของกลุ่มซ่อนกลุ่มจากไดเรกทอรี
 • สมาชิกขององค์กร - ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน
 • ทุกคนบนเว็บ - ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงานอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่ทำให้กลุ่มเป็นสาธารณะ

 

ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้

เลือกตัวเลือก

 • ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม แต่จะเพิ่มตนเองเข้ากลุ่มโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ทุกคนในองค์กรขอเข้าร่วมได้ - ทุกคนในองค์กรขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน
 • ทุกคนในองค์กรเข้าร่วมได้ - ผู้ที่อยู่ในองค์กรจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของโรงเรียนหรือที่ทำงาน
 • ทุกคนขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
 • ทุกคนเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
ผู้ที่ดูการสนทนาได้ เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ผู้ที่โพสต์ได้ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 

 

การเพิ่มสมาชิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
สมาชิกกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นสมาชิก

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มจะมีสิทธิ์พื้นฐาน โดยสิทธิ์เหล่านี้อาจมีทั้งการดูและการโพสต์ไปยังการสนทนา รวมทั้งการดูรายชื่อสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรและกลุ่ม เจ้าของและผู้จัดการกลุ่มสามารถเพิ่มหรือจำกัดสิทธิ์ของสมาชิกได้ ผู้จัดการและเจ้าของจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีบทบาทสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ผู้จัดการกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นผู้จัดการ 

ตามค่าเริ่มต้น ผู้จัดการจะทำทุกสิ่งได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการดำเนินการต่อไปนี้

 • ลบกลุ่ม
 • กำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ
 • เปลี่ยนบทบาทของเจ้าของหรือการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูล

เจ้าของกลุ่มอาจกำหนดสิทธิ์ไว้สำหรับเจ้าของเท่านั้น ซึ่งจะช่วยจํากัดสิ่งที่ผู้จัดการมีสิทธิ์ทำได้มากขึ้น แต่ผู้จัดการจะปรับการตั้งค่าสิทธิ์ของผู้จัดการได้เสมอ

กลุ่มจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

เจ้าของกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นเจ้าของ  

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของจะมีสิทธิ์ทั้งหมดสําหรับกลุ่ม คุณสามารถให้สิทธิ์ส่วนใหญ่เหล่านี้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้ ตรวจสอบสิทธิ์ในการจัดการสมาชิกและเนื้อหาทั้งหมด

เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่จะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ลบกลุ่ม
 • กำหนดให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นเป็นเจ้าของ
 • เปลี่ยนการตั้งค่าของเจ้าของรายอื่น
 • ส่งออกข้อความกลุ่มโดยใช้ Google Takeout

เฉพาะเจ้าของและผู้จัดการกลุ่มเท่านั้นที่เปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มได้

ผู้ดูแลระบบของแต่ละกลุ่มอาจนําสิทธิ์บางอย่างของเจ้าของออกได้ แต่จะนําสิทธิ์อื่นๆ ออกไม่ได้

 • นําออกได้ - โพสต์ข้อความหรือเพิ่ม เชิญ หรืออนุมัติสมาชิกใหม่
 • นําออกไม่ได้ - ดูสมาชิกหรือการสนทนา หรือติดต่อเจ้าของรายอื่น

กลุ่มจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

ข้อความต้อนรับ ข้อความที่ส่งถึงผู้คน เมื่อมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวลงในกลุ่มโดยไม่ได้ส่งคำเชิญ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเท่านั้น
ข้อความเชิญ ข้อความที่ส่งถึงบุคคลในคำเชิญทางอีเมลเพื่อชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้ได้รับเชิญจะต้องคลิกลิงก์ในคำเชิญเพื่อเข้าร่วม ซึ่งจะใช้ได้ต่อเมื่อปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเอาไว้เท่านั้น
การสมัครรับข้อมูล

การตั้งค่ากำหนดสำหรับการรับอีเมลจากกลุ่ม โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • อีเมลแยกรายข้อความ
 • เนื้อหาโดยรวม
 • สรุปโดยย่อ
 • ไม่มี

หากต้องการรับข้อมูลสรุปโดยย่อหรือเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับข้อความของกลุ่ม คุณต้องเปิดใช้ประวัติการสนทนาของกลุ่ม

เพิ่มสมาชิกโดยตรง

เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มโดยตรงหรือเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมก็ได้

หากเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุเข้าไปในกลุ่มโดยใช้การตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลตามที่คุณเลือกไว้ สมาชิกจะเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลได้ในภายหลัง

หากปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง ผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มหลังจากตอบรับคำเชิญแล้วเท่านั้น

1.2 สร้างปฏิทินของทีมหรือโครงการ

สร้างปฏิทินของทีมเพื่อติดตามการประชุมของทีมและเวลาท่องเที่ยว สร้างปฏิทินของโครงการเพื่อติดตามเป้าหมายและเป้าหมายของโครงการ โดยปฏิทินทั้งสองแบบมีวิธีสร้างเหมือนกัน

วิธีสร้างปฏิทินของทีมมีดังนี้

 1. เปิดปฏิทิน และทางด้านซ้ายถัดจากปฏิทินอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มปฏิทินอื่น""จากนั้นสร้างปฏิทินใหม่
 2. ตั้งชื่อปฏิทินและใส่คำอธิบาย
 3. คลิกเขตเวลาและเลือกเขตเวลาของคุณ
 4. คลิกสร้างปฏิทิน ปฏิทินใหม่จะปรากฏในส่วนปฏิทินของฉัน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการอัปเดตค่ากำหนดปฏิทิน ให้ชี้ไปที่ค่ากำหนดแล้วคลิกเพิ่มเติมเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า

  คุณจะสร้างปฏิทินได้มากเท่าที่ต้องการโดยใช้กระบวนการเดียวกันนี้


วิธีแชร์ปฏิทินของทีม

 1. เปิดปฏิทิน และชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการแชร์ในส่วนปฏิทินของฉัน แล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นการตั้งค่าและการแชร์

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการแชร์กับบุคคล ในส่วนใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ ให้เพิ่มบุคคลหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการแชร์ และคลิกเพิ่มบุคคลจากนั้นส่ง
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ที่กว้างขึ้น ในส่วนสิทธิ์การเข้าถึง ให้เลือกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดเผยต่อชื่อองค์กร
สร้างปฏิทิน
1.3 ตั้งค่าการประชุมเช็คอินที่จัดขึ้นเป็นประจำ

กำหนดเวลาการประชุมเป็นประจำของทีมเพื่อรับการอัปเดตสถานะและอัปเดตงานในแผนโครงการจากสมาชิกทีมทุกคน สร้างการประชุมในปฏิทินของทีม ส่งคำเชิญไปยังทุกคนพร้อมกันโดยใช้อีเมล Google Groups ของทีม โปรดดูรายละเอียดที่วางแผนและจัดการประชุม

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างในตารางปฏิทิน
  • คลิก Plusสร้าง
 2. เลือกกิจกรรม
1.4 สร้างเว็บไซต์ของทีม
สร้างเว็บไซต์ของทีมที่ทุกคนในองค์กรใช้ค้นหาข้อมูล โครงการ และทรัพยากรอื่นๆ ของทีมได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Sites

หน้าเว็บไซต์และเมนูที่แสดง

" "2 เก็บไฟล์โครงการ

2.1 สร้างโฟลเดอร์โครงการ

ใช้ Google ไดรฟ์เพื่อจัดทำแผนโครงการ ข้อกำหนด และรายงานการประชุมในโฟลเดอร์โครงการที่แชร์ในไดรฟ์ของฉันหรือในไดรฟ์ที่แชร์

วิธีสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันมีดังนี้ 

 1. เปิดไดรฟ์
 2. คลิก Plus เพิ่มใหม่จากนั้นโฟลเดอร์


วิธีย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นย้ายไปที่ ย้ายไปที่
 3. เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้ายหรือย้ายมาที่นี่

และคุณยังลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันทางด้านซ้ายได้ด้วย

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์
 

ไดรฟ์ที่แชร์

สร้างไดรฟ์ที่แชร์และเพิ่มสมาชิกหากยังไม่ได้สร้าง อนุญาตให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงผู้ให้ข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ทำงานร่วมกันในไฟล์ โปรดดูวิธีการที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ที่แชร์ จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์และเพิ่มไฟล์ 

วิธีสร้างโฟลเดอร์ใหม่มีดังนี้

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่
 2. คลิกใหม่""จากนั้นโฟลเดอร์
 3. ป้อนชื่อโฟลเดอร์แล้วคลิกสร้าง

หมายเหตุ:

 • หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งเก็บไว้ในไดรฟ์ของฉันหรือไดรฟ์ที่แชร์อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
 • โฟลเดอร์ย่อยต้องมีสิทธิ์เหมือนกับโฟลเดอร์ระดับบนสุด


วิธีอัปโหลดโฟลเดอร์ที่มีอยู่จากคอมพิวเตอร์มีดังนี้

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์
 2. ลากโฟลเดอร์ที่มีอยู่ไปไว้ในไดรฟ์ที่แชร์บนเดสก์ท็อป หรือคลิก Plus ใหม่จากนั้นอัปโหลดโฟลเดอร์ จากนั้นไปที่โฟลเดอร์แล้วเปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมา


วิธีเพิ่มไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์มีดังนี้ 

ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้ให้ข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างน้อย

ไฟล์ที่คุณเพิ่มจะเป็นของทีม ถ้าคุณออกจากไดรฟ์ที่แชร์ ไฟล์ของคุณจะยังคงอยู่

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ลากไฟล์ที่มีอยู่ (ที่คุณเป็นเจ้าของ*) จากคอมพิวเตอร์หรือจากไดรฟ์ของฉันไปยังไดรฟ์ที่แชร์ หรือคลิกใหม่ "" ที่ด้านบนของไดรฟ์แล้วเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างไฟล์ ให้เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการสร้าง เช่น Google เอกสาร
  • ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกการอัปโหลดไฟล์ จากนั้นนำทางไปยังไฟล์แล้วเปิดขึ้นมา
 3. ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเปิดแล้วแก้ไข

*หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์แต่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้แก้ไขในไดรฟ์ คุณจะสามารถย้ายไฟล์ดังกล่าวไปยังไดรฟ์ที่แชร์หากผู้ดูแลระบบของคุณอนุญาตให้ใช้ตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: หากต้องการใช้และเข้าถึงไฟล์ในเดสก์ท็อปของคุณ ให้ใช้ Google ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อคุณจะทำอะไรได้บ้างกับ ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป

อัปโหลดไฟล์ไปที่ไดรฟ์

2.2 ค้นหาและย้ายไฟล์โครงการที่มีอยู่

ค้นหาไฟล์โครงการที่มีอยู่ เช่น ข้อกำหนดของโครงการหรืองานนำเสนอในไดรฟ์ จากนั้นย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์โครงการของคุณ

การเรียกดูไฟล์หลายร้อยไฟล์เพื่อหาไฟล์ที่คุณต้องการเพียงไฟล์เดียวถือเป็นเรื่องยาก ให้ลองค้นหาในไดรฟ์แทน

วิธีค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์มีดังนี้

 1. ป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหาของไดรฟ์ 
  ไดรฟ์จะแนะนำข้อความค้นหาเมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อช่วยให้คุณค้นหาได้เร็วขึ้น
 2. คลิกที่คำแนะนำเพื่อเปิดหรือคลิกค้นหา "" เพื่อดูรายการผลลัพธ์


วิธีใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงมีดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง "" ที่ด้านขวาของช่องค้นหา
  เลือกตัวเลือกหนึ่งหรือหลายตัวเลือกรวมกันเพื่อกรองผลลัพธ์เพิ่มเติม
  • ประเภท—ค้นหาตามประเภทไฟล์

   หมายเหตุ: ผลการค้นหาสำหรับ Sites จะปรากฏเพียงเว็บไซต์ฉบับร่าง (ที่ยังไม่เผยแพร่) ที่คุณมีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขเท่านั้น

  • เจ้าของ—ค้นหาตามเจ้าของไฟล์
  • ตำแหน่ง—ค้นหาด้วยตำแหน่ง (รวมถึงรายการในถังขยะหรือที่ติดดาว) คุณสามารถค้นหาได้เฉพาะโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดรฟ์ของฉันหรือในไดรฟ์ที่แชร์เท่านั้น
  • วันที่แก้ไข—ดูรายการที่ทุกคนเพิ่งแก้ไข (ไม่ใช่เฉพาะคุณ)
  • ชื่อรายการ—ค้นหาคำในชื่อไฟล์
  • มีคำว่า—ค้นหาไฟล์ที่มีคำบางคำ
  • แชร์กับ—ค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์
  • ติดตามผล—ค้นหาไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของที่มีคำแนะนำ หรือไฟล์ที่มีรายการการทำงานที่มอบหมายให้กับคุณ
 2. คลิกค้นหา

ค้นหาในไดรฟ์

วิธีย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นย้ายไปที่ ย้ายไปที่
 3. เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้ายหรือย้ายมาที่นี่

และคุณยังลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันทางด้านซ้ายได้ด้วย


ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

2.3 สร้างเทมเพลตสำหรับบันทึกการประชุม

เลือกเทมเพลตบันทึกการประชุม ปรับแต่ง และบันทึกลงในโฟลเดอร์โครงการที่แชร์

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • เลือกหนึ่งเทมเพลตจากรายการเทมเพลตแนะนำที่ด้านบนของหน้าแรกในเอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม คลิกแกลเลอรีเทมเพลตเพื่อดูเทมเพลตเพิ่มเติม
  หมายเหตุ: หากไม่พบแกลเลอรีเทมเพลต ให้ดูที่หัวข้อแสดงหรือซ่อนแกลเลอรีเทมเพลต
 • หากมีไฟล์ที่เปิดอยู่ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารแล้ว ให้คลิกไฟล์จากนั้นใหม่จากนั้นจากเทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตต้องการ
 • ในหน้าไดรฟ์ ให้คลิกใหม่ แล้วชี้ที่ลูกศรขวา ""จากนั้นคลิกจากเทมเพลตที่ด้านข้าง Google เอกสาร, ชีต, สไลด์ หรือฟอร์ม
สร้างเอกสารใหม่
2.4 แนบไฟล์โครงการไปยังการประชุม

(ไม่บังคับ) เพิ่มไฟล์ลงในคำเชิญเข้าร่วมการประชุม เช่น บันทึกการประชุมหรือแผนโครงการ

1 เลือกเขตเวลา
2 ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3 ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4 เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5 เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6 เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7 เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

" "3 สร้างแผนโครงการ

3.1 สร้างแผนโครงการและเพิ่มงาน

วางแผนโครงการของคุณโดยการเพิ่มงานลงในสเปรดชีต จากนั้นเพิ่มแผนโครงการลงในไดรฟ์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์ไดรฟ์ที่แชร์

วิธีสร้างแผนโครงการมีดังนี้ 

 1. คลิก Plus ใหม่ จากนั้นGoogle ชีตจากนั้นสเปรดชีตเปล่าใน Google ไดรฟ์
 2. คลิกสเปรดชีตที่ไม่มีชื่อและป้อนชื่อใหม่สำหรับแผนโครงการ
 3. เพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามงานของโครงการและใส่คอลัมน์สำหรับเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด สถานะ และความคิดเห็นได้
 4. เพิ่มเนื้อหาในแผ่นงานเพื่อติดตามแผนโครงการ หลังจากแชร์แผ่นงานแล้ว ผู้อื่นก็จะเพิ่มเนื้อหาได้เช่นกัน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สร้างแผนการโครงการแบบไดนามิกด้วยชีต

ตั้งชื่อแผ่นงาน

3.2 เพิ่มคำอธิบายงาน

หากส่วนหัวของคอลัมน์หรืองานต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อย ให้เพิ่มโน้ตอธิบาย

 1. เลือกคอลัมน์หรือเซลล์ที่ต้องการเพิ่มโน้ต
 2. เลือกแทรกจากนั้นโน้ต
 3. พิมพ์คำอธิบาย
 4. คลิกที่ใดก็ได้ภายนอกโน้ตเพื่อปิด
แทรกโน้ต
3.3 เพิ่มตัวเลือกในรายการ

ให้ผู้ใช้เลือกจากตัวเลือกในรายการ ตัวอย่างเช่น หากต้องการติดตามความคืบหน้าในแผนโครงการ ให้สร้างคอลัมน์สถานะโดยมีตัวเลือกต่างๆ เช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์

1 เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือก
2 คลิกข้อมูลจากนั้นการตรวจสอบข้อมูล
3 เลือกรายการถัดจากเกณฑ์
4 ป้อนตัวเลือกที่ถูกต้องโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
5 คลิกบันทึก
6 (ไม่บังคับ) หากต้องการดูตัวเลือก ให้คลิกลูกศรในเซลล์ในหัวข้อคอลัมน์

แมปของวิธีการ 1 ถึง 6

3.4 เพิ่มตัวติดตามความคืบหน้า

ดูความคืบหน้าของงานโครงการอย่างรวดเร็วด้วยกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น เพิ่มสีงานที่ทำเสร็จแล้วเพื่อแยกออกจากงานที่ยังไม่เริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

วิธีตั้งค่าตัวติดตามความคืบหน้ามีดังนี้

 1. เปิดชีตแล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการใช้กฎการจัดรูปแบบ
 2. เลือกรูปแบบจากนั้นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ตั้งค่ากฎ ในตัวอย่างนี้ คุณจะกำหนดสีอื่นกับงานที่มีสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" "ยังไม่ได้เริ่ม" หรือ "กำลังดำเนินการ" ได้ดังนี้
A เลือกข้อความมีในหัวข้อจัดรูปแบบเซลล์ถ้าในแท็บสีเดียว
B พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ในช่องของหัวข้อข้อความมี
C คลิกรายการเพื่อเลือกว่าต้องการใส่สีพื้นหลังหรือข้อความในหัวข้อการจัดรูปแบบ
D หากต้องการกำหนดข้อความหรือสีพื้นหลังเอง ให้คลิกสีข้อความ "" หรือเติมสี "" คุณจะระบุสีข้อความและสีพื้นหลังได้หากจำเป็น
E หากต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มกฎอื่นแล้วทำตามขั้นตอนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กำหนดพื้นหลังสีแดงเป็นสถานะยังไม่ได้เริ่มและพื้นหลังสีส้มเป็นสถานะกำลังดำเนินการ
F คลิกเสร็จสิ้น

ในเมนูหัวข้อจัดรูปแบบ ให้ค้นหากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

3.5 รับการแจ้งเตือน

ติดตามข้อมูลอัปเดตของโครงการและการเปลี่ยนแปลงสถานะด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล โดยคุณจะทราบได้เมื่อผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ บุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง และยังเลือกความถี่ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนได้อีกด้วย

วิธีเพิ่มการแจ้งเตือนมีดังนี้

 1. เลือกเครื่องมือจากนั้นกฎการแจ้งเตือนในสเปรดชีต
 2. เลือกเวลาและความถี่ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน
 3. คลิกบันทึก
 4. คลิกเสร็จสิ้น
คลิกเครื่องมือเพื่อเปิดหน้าต่างที่คุณตั้งค่ากฎการแจ้งเตือน

" "4 แชร์ไฟล์โครงการ

4.1 แชร์โฟลเดอร์โครงการ

แชร์โฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันได้ดังนี้

เมื่อแชร์โฟลเดอร์กับกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงในระดับเดียวกัน ให้สิทธิ์ผู้แก้ไขแก่สมาชิกในทีมเพื่อให้ทำงานร่วมกันในไฟล์ได้

วิธีแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่ต้องการ

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ในส่วน "แชร์กับผู้คนและกลุ่ม" ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย 
 4. หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ผู้คนมีสิทธิ์ทำในเอกสาร ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ลูกศรลง จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกเพื่อแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์เอกสารด้วย โปรดเลือกช่องถัดจาก "แจ้งบุคคลอื่น" หากแจ้งบุคคลอื่น อีเมลที่คุณป้อนจะรวมอยู่ในอีเมลนี้ด้วย
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 6. คลิกแชร์หรือส่ง


วิธีแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือกแชร์ แชร์

  คลิกแชร์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่ด้านบน

  หมายเหตุ: คุณจะแชร์ได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้เมื่อคุณแชร์ ให้คลิกเปลี่ยนใต้ชื่อองค์กร ดังนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ ให้คลิกลูกศรลง "" ทางด้านขวา แล้วเลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
  • หากต้องการอนุญาตให้แชร์ลิงก์กับภายนอกองค์กรได้ ให้คลิกลูกศรลงข้างชื่อองค์กร ""จากนั้นสาธารณะ

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกคัดลอกลิงก์
 4. คลิกเสร็จสิ้น
 5. วางลิงก์ในอีเมล บนเว็บไซต์ หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการแชร์


วิธีแชร์โฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์

ระบบจะแชร์โฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณใส่ไว้ในไดรฟ์ที่แชร์โดยอัตโนมัติกับสมาชิกของไดรฟ์

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์
4.2 แชร์ไฟล์โครงการเพื่อตรวจสอบ

เมื่อพร้อมแล้ว ให้แชร์แผนโครงการกับทีมของคุณเพื่อตรวจสอบ ไฟล์โครงการอาจประกอบไปด้วยแผนการโครงการ กำหนดการ หรืองานนำเสนอ เมื่อแชร์ไฟล์ โปรดให้สิทธิ์ผู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มความคิดเห็นหรืออัปเดตเนื้อหาได้

จากนั้นแชร์แผนโครงการกับสมาชิกในทีม (หรือกับกลุ่มที่สร้างสำหรับทีม)

วิธีแชร์ไฟล์ที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์แก้ไขมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ ""
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ""จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

ทุกคนที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์นั้นๆ หากให้สิทธิ์ผู้แก้ไขแก่สมาชิกทีม สมาชิกจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มหรืออัปเดตเนื้อหา เช่น งาน เจ้าของ และวันที่ครบกำหนด
 • กรองเนื้อหาเพื่อแสดงสิ่งที่ผู้ใช้สนใจ
 • แทรกความคิดเห็นที่ส่งไปยังบุคคลที่ต้องการ
 • อัปเดตสถานะของงาน
 • เพิ่มโน้ตอธิบายในงาน

คลิกแบ่งปันเพื่อเปิดหน้าต่างที่คุณเพิ่มบุคคลแล้วคลิกส่ง


วิธีเพิ่มความคิดเห็นมีดังนี้ 

 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

" "5 จัดการโครงการ

5.1 รับการอัปเดตสถานะงาน

วิธีอัปเดตสถานะในแผนโครงการมีดังนี้

 1. เปิดแผนโครงการในชีต
 2. เปลี่ยนสถานะถัดจากงานที่คุณเป็นเจ้าของ

แผนโครงการในชีต


วิธีส่งการอัปเดตสถานะก่อนการประชุมทีมมีดังนี้

 1. เปิดปฏิทินของทีมในปฏิทิน
 2. ดับเบิลคลิกที่การประชุมของทีม
 3. คลิกอีเมล "" ในส่วนผู้เข้าร่วม
 4. กรอกการอัปเดตสถานะ
 5. คลิกส่ง


วิธีรับการอัปเดตสถานะระหว่างการประชุมทีมมีดังนี้

นำเสนอแผนโครงการในการประชุมทีม โดยทุกคนจะอัปเดตสถานะของตนเองได้แบบเรียลไทม์

 1. เปิด Meet และเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ
 2. คลิกนำเสนอทันทีที่ด้านล่าง "" แล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์
  • หน้าจอทั้งหมด
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 3. คลิกแชร์
 4. เมื่อนำเสนอเสร็จแล้ว ให้คลิกหยุดนำเสนอ

วิธีรับการอัปเดตสถานะโดยใช้อีเมลของกลุ่ม

ส่งอีเมลถึงทุกคนพร้อมกันโดยใช้อีเมลของกลุ่ม ขอให้ผู้ใช้อัปเดตงานในแผนโครงการ

1 เปิด Gmail
2 ที่ด้านซ้าย ให้คลิก "้เขียน" "" คุณอาจจะเห็นการเขียน "" แทน
3 (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนขนาดหน้าต่างให้คลิกขยายใหญ่สุด "" ที่มุมด้านบน หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
4 เพิ่มผู้รับและเรื่อง
5 ป้อนข้อความ ระบบจะบันทึกอีเมลที่คุณเริ่มเขียนแต่ไม่ได้ส่งในร่างจดหมายทางด้านซ้ายโดยอัตโนมัติ
6 (ไม่บังคับ) เพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ในไดรฟ์ Insert file using Drive หรือรูปภาพ Insert image
7 คลิกส่ง

เคล็ดลับ: หากต้องการยกเลิกการส่งอีเมล ให้คลิกเลิกทำที่ด้านล่างของหน้าต่าง ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นชั่วครู่ แต่คุณจะเปลี่ยนระยะเวลาการปรากฎได้ โปรดดูที่หัวข้อยกเลิกการส่งอีเมล

ตำแหน่งจุดที่ต้องคลิกในกล่องจดหมายและอีเมลเพื่อทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ข้างต้น


วิธีรับการอัปเดตสถานะโดยใช้ Chat มีดังนี้

ส่งข้อความแชทถึงสมาชิกทีมเพื่ออัปเดตสถานะ

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้อื่น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""


วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนาแบบกลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนาแบบกลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนาเป็นกลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความถึงกลุ่ม

5.2 เปลี่ยนลำดับเวลาของโครงการ

หากลำดับเวลา ความต้องการ หรือทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลง ให้อัปเดตเอกสารโครงการของคุณ จากนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาประชุมเนื่องจากมีลำดับเวลาใหม่หรือเพิ่มสมาชิกใหม่ในการประชุม ให้อัปเดตปฏิทินของทีม

อัปเดตกิจกรรมในปฏิทินได้ดังนี้

เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้บันทึกกิจกรรมและส่งคำเชิญ

วิธีบันทึกกิจกรรมมีดังนี้

 1. คลิกบันทึก
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมทางอีเมล
  • ไม่ส่งเพื่อข้ามการแจ้งเตือนในขณะนี้
  • ปิดเพื่อแก้ไขคำเชิญต่อ
 3. หากคุณเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร ให้คลิก
  • เชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกเพื่อแจ้งให้ทราบ
  • แก้ไขต่อไปเพื่อแจ้งในภายหลัง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดกิจกรรมของคุณในหน้าแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม

วิธีอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่

คุณเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่ม เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายได้

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกกิจกรรม จากนั้น แก้ไขแก้ไข
 2. หากต้องการเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม หรือเพิ่มไฟล์แนบ ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกบันทึก
บันทึกการอัปเดตกิจกรรม
5.3 แจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

หากวันที่ของโครงการหรือเป้าหมายเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งให้สมาชิกทีมทุกคนทราบอย่างรวดเร็วโดยใช้อีเมล

แจ้งสมาชิกใน Gmail ได้ดังนี้

ให้ป้อนอีเมลของกลุ่มแทนการเพิ่มอีเมลของสมาชิกแต่ละคนในอีเมลของคุณ

1 เปิด Gmail
2 ที่ด้านซ้าย ให้คลิก "้เขียน" "" คุณอาจจะเห็นการเขียน "" แทน
3 (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนขนาดหน้าต่างให้คลิกขยายใหญ่สุด "" ที่มุมด้านบน หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
4 เพิ่มผู้รับและเรื่อง
5 ป้อนข้อความ ระบบจะบันทึกอีเมลที่คุณเริ่มเขียนแต่ไม่ได้ส่งในร่างจดหมายทางด้านซ้ายโดยอัตโนมัติ
6 (ไม่บังคับ) เพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ในไดรฟ์ Insert file using Drive หรือรูปภาพ Insert image
7 คลิกส่ง

เคล็ดลับ: หากต้องการยกเลิกการส่งอีเมล ให้คลิกเลิกทำที่ด้านล่างของหน้าต่าง ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นชั่วครู่ แต่คุณจะเปลี่ยนระยะเวลาการปรากฎได้ โปรดดูที่หัวข้อยกเลิกการส่งอีเมล

ตำแหน่งจุดที่ต้องคลิกในกล่องจดหมายและอีเมลเพื่อทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ข้างต้น

วิธีส่งอีเมลถึงสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์มีดังนี้

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ที่ด้านบน ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น ส่งอีเมลถึงสมาชิก
 3. เปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วป้อนข้อความ
 4. (ไม่บังคับ) ถ้าเพียงต้องการส่งอีเมลถึงสมาชิกโดยใช้ระดับการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อส่งสำเนาอีเมลให้ตนเอง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง
 5. คลิกส่ง

ระบบจะใส่ลิงก์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ไว้ในอีเมล

ส่งอีเมลถึงสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์
5.4 สรุปไฟล์ที่แชร์

เมื่อทำงานร่วมกันในโครงการเสร็จแล้ว คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์หรือเก็บไฟล์ของคุณเพื่อไม่ให้ผู้ทำงานร่วมกันแก้ไขไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์อีกได้

โปรดดูรายละเอียดที่แชร์เอกสารล่าสุด

นำสิทธิ์เข้าถึงออก
5.5 สร้างรายงานปิดโครงการ

เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะสร้างงานนำเสนอที่สิ้นสุดโครงการเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันกับทีมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรวจสอบสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว สาเหตุที่ทำเสร็จ สิ่งที่ทำได้ดีและไม่ดี และขั้นตอนถัดไป

หากต้องการสร้างงานนำเสนอ โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งานสไลด์ และดูเคล็ดลับเกี่ยวกับการนำเสนองานได้ที่หัวข้อเคล็ดลับ 10 ข้อในการใช้ Google Workspace เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าเชื่อถือ

แผนภูมิวงกลมที่แสดงในเดสก์ท็อป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false