Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Planowanie projektu i zarządzanie nim

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

""Czego się nauczysz

Sprawdzone metody komunikacji i współpracy w trakcie cyklu życia projektu.

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 15 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Konfigurowanie projektu Przechowywanie plików związanych z projektem Tworzenie planu projektu Udostępnianie plików związanych z projektem Zarządzanie projektem

„.”

1. Konfigurowanie projektu


Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystkoZamknij wszystko
1.1. Tworzenie grupy e-mailowej
 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz grupę.
 3. Wpisz informacje o grupie i wybierz jej ustawienia. Informacje o ustawieniach
 4. Kliknij Utwórz grupę.

Zanim wyślesz wiadomość do nowej grupy, poczekaj kilka minut, aż będzie aktywna. W przeciwnym razie możesz otrzymać powiadomienie, że wiadomości nie udało się dostarczyć.

1.2. Tworzenie pokoju czatu na potrzeby zespołu

Utwórz pokój w Google Chat, aby umożliwić szybką wymianę zdań i przeprowadzanie burzy mózgów z członkami zespołu. W pokojach czatu można też udostępniać pliki.

 1. Otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. W sekcji Pokoje kliknij Utwórz "" a potem Utwórz pokój.
 3. Wpisz nazwę pokoju.
 4. Wpisz adres e-mail swojego zespołu.
 5. (Opcjonalnie) Aby umożliwić rozmowy na kilka tematów jednocześnie, zaznacz pole Użyj odpowiedzi w wątkach.
 6. Kliknij Utwórz.
1.3. Tworzenie kalendarza zespołu lub projektu

Utwórz kalendarz zespołu, aby śledzić spotkania zespołu i urlopy, oraz kalendarz projektu, by śledzić etapy projektu i związane z nimi zadania. Oba kalendarze tworzy się w ten sam sposób.

Tworzenie kalendarza zespołu

 1. Otwórz Kalendarz i po lewej stronie obok pozycji Inne kalendarze kliknij Dodaj inne kalendarze "" a potem Utwórz nowy kalendarz.
 2. Nazwij kalendarz i dodaj opis.
 3. Kliknij Strefa czasowa i wybierz swoją strefę czasową.
 4. Kliknij Utwórz kalendarz. Nowy kalendarz pojawi się w sekcji Moje kalendarze.
 5. (Opcjonalnie) Aby zaktualizować preferencje kalendarza, wskaż go i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.

  W ten sam sposób możesz utworzyć dowolną liczbę kalendarzy.


Udostępnianie kalendarza zespołu

 1. Otwórz Kalendarz.
 2. W sekcji Moje kalendarze wskaż kalendarz zespołu, a następnie kliknij Więcej "" a potem Ustawienia i udostępnianie.
 3. W sekcji Udostępnij wybranym osobom kliknij Dodaj osoby i wpisz adres e-mail swojego zespołu.
 4. Wybierz odpowiednie uprawnienia do udostępniania.
 5. Kliknij Wyślij.
Udostępnianie kalendarza
1.4. Organizowanie regularnych spotkań kontrolnych

Zaplanuj regularne spotkania zespołu, by uzyskiwać od wszystkich jego członków aktualne informacje o postępach i uwzględniać je w planie projektu. Utwórz spotkanie w kalendarzu zespołu. Wyślij zaproszenie do wszystkich jego członków naraz, korzystając z adresu e-mail zespołu w Grupach dyskusyjnych Google. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Planowanie i prowadzenie spotkań z dowolnego miejsca.

 1. Otwórz kalendarz swojego zespołu w Kalendarzu.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Dodaj tytuł wydarzenia.
 4. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć kalendarze pojedynczych osób i sprawdzić ich dostępność, kliknij Znajdź termin.
 5. Kliknij dzień i godzinę a potem Nie powtarza się, a następnie na liście elementów wybierz, jak często wydarzenie ma się powtarzać.
 6. Kliknij pole Dodaj gości i wpisz adres e-mail swojego zespołu.
 7. (Opcjonalnie) Możesz ustawić dodatkowe opcje, takie jak rozmowa wideo w Google Meet, sale, załączniki, a także powiadomienia.
 8. Kliknij Zapisz.
1.5. Tworzenie witryny zespołu

Witryna zespołu to miejsce, w którym wszyscy członkowie organizacji mogą znaleźć informacje na temat zespołu, jego projektów i innych zasobów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pierwsze kroki z Witrynami.

Strona i menu Witryn

Powrót do początku

„.”

2. Przechowywanie plików związanych z projektem


 
2.1. Tworzenie folderu projektu

Dzięki Dyskowi Google plan projektu, specyfikacje i protokoły ze spotkań możesz przechowywać w udostępnionym folderze projektu na Moim dysku lub na dysku współdzielonym.

Tworzenie folderu na Moim dysku

 1. Otwórz Dysk i kliknij Mój dysk.
 2. Przejdź do miejsca, w którym chcesz utworzyć folder.
 3. Kliknij Nowy a potem Folder.
 4. Wpisz nazwę folderu i kliknij Utwórz.


Przenoszenie pliku do folderu na Moim dysku

 1. Wybierz plik.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Przenieś do Przenieś do.
 3. Wybierz folder i kliknij Przenieś lub Przenieś tutaj.

Możesz też przeciągać pliki i foldery do folderu na Moim dysku po lewej stronie.

Przenoszenie plików do folderów
 

Dyski współdzielone

Jeśli jeszcze nie masz dysku współdzielonego, utwórz go i dodaj do niego użytkowników. Aby wszyscy mogli wspólnie pracować nad plikami, musisz im przyznać uprawnienia co najmniej na poziomie Współtwórca. Instrukcje znajdziesz w artykule Sprawdzone metody korzystania z dysków współdzielonych. Następnie utwórz foldery na udostępnionym dysku i dodaj do nich pliki. 

Tworzenie folderów na dyskach współdzielonych

 1. Otwórz Dysk i kliknij Dyski współdzielone.
 2. Przejdź do miejsca, w którym chcesz utworzyć folder.
 3. Kliknij Nowy a potem Folder.
 4. Wpisz nazwę folderu i kliknij Utwórz.

Uwagi:

 • Aby przenieść foldery na dysk współdzielony z Mojego dysku lub innego dysku współdzielonego, skontaktuj się z administratorem.
 • Podfoldery muszą mieć te same uprawnienia co folder najwyższego poziomu.


Przesłanie folderu z komputera na dysk współdzielony

 1. Po lewej kliknij folder dysku współdzielonego.
 2. Na komputerze przeciągnij istniejący folder na dysk współdzielony. Możesz też kliknąć Plus Nowy a potem Prześlij folder. Przejdź do folderu i otwórz go.

Przesyłanie plików na Dysk


Przenoszenie plików na dysk współdzielony

Aby przenieść pliki z Mojego dysku na dysk współdzielony lub między dyskami współdzielonymi, przeciągnij je na dysk docelowy. Aby przenieść foldery, skontaktuj się z administratorem.

Aby przenosić pliki z Mojego dysku na dyski współdzielone, musisz być użytkownikiem dysku współdzielonego jako Współtwórca, Menedżer treści lub Menedżer.

Wszystkie swoje pliki możesz przenieść na dysk współdzielony z innej lokalizacji na Dysku albo innego komputera lub urządzenia mobilnego.

Jeśli plik w sekcji Mój dysk nie należy do Ciebie, ale masz uprawnienia do edycji, możesz przenieść ten plik na dysk współdzielony, jeśli:

 • administrator włączył odpowiednią opcję;
 • właściciel pliku jest użytkownikiem dysku współdzielonego, na który chcesz przenieść plik;
 • jesteś użytkownikiem docelowego dysku współdzielonego i masz uprawnienia Współtwórcy, Menedżera treści lub Menedżera.

W przeciwnym razie musisz poprosić właściciela o przeniesienie pliku na dysk współdzielony.

Aby przenosić pliki między dyskami współdzielonymi, potrzebujesz uprawnień menedżera do źródłowego dysku współdzielonego i co najmniej uprawnień współtwórcy do docelowego dysku współdzielonego.

Przenoszenie plików między dyskami współdzielonymi

Aby przenosić pliki lub foldery z dysku współdzielonego, musisz mieć uprawnienia menedżera do dysku współdzielonego. Aby przenosić pliki lub foldery do folderu na Moim dysku, musisz mieć uprawnienia edytora do folderu nadrzędnego.

2.2. Wyszukiwanie i przenoszenie plików związanych z projektem

Znajdź na Dysku wszystkie istniejące pliki związane z projektem, takie jak specyfikacje czy prezentacje. Następnie przenieś je do folderu projektu.

Wyszukiwanie plików i folderów na Dysku

 1. W polu wyszukiwania Dysku wpisz słowo lub frazę. 
  Aby ułatwić wyszukiwanie, Dysk podpowiada wyszukiwane słowa podczas wpisywania tekstu.
 2. Kliknij sugestię, by ją otworzyć, lub kliknij Szukaj "", by wyświetlić listę wyników.

Korzystanie z zaawansowanych opcji wyszukiwania

 1. Po prawej stronie pola wyszukiwania kliknij strzałkę w dół "".
  Wybierz dowolną opcję lub kombinację opcji, aby dodatkowo przefiltrować wyniki.
  • Typ – wyszukiwanie według typu pliku.

   Uwaga: w przypadku Witryn wyświetlane są tylko wersje robocze witryn (nieopublikowane), do których masz uprawnienia wyświetlania lub edycji.

  • Właściciel – wyszukiwanie według właściciela pliku.
  • Lokalizacja – wyszukiwanie według lokalizacji (z uwzględnieniem sekcji Kosz i Oznaczone gwiazdką). Możesz przeszukiwać tylko foldery znajdujące się na Moim dysku lub na dyskach współdzielonych.
  • Data modyfikacji – wyświetlanie elementów, które zostały ostatnio zmodyfikowane przez dowolną osobę (nie tylko przez Ciebie).
  • Nazwa elementu – wyszukiwanie słowa w nazwie pliku.
  • Zawiera słowa – wyszukiwanie plików zawierających określone słowa.
  • Udostępnione dla – wyszukiwanie osoby, która ma dostęp do pliku.
  • Działania – wyszukiwanie plików, które należą do Ciebie i zawierają sugestie, albo plików, które mają przypisane do Ciebie działania.
 2. Kliknij Szukaj.

Wyszukiwanie na Dysku

Przenoszenie pliku do folderu na Moim dysku

 1. Wybierz plik.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Przenieś do Przenieś do.
 3. Wybierz folder i kliknij Przenieś lub Przenieś tutaj.

Możesz też przeciągać pliki i foldery do folderu na Moim dysku po lewej stronie.


Przenoszenie plików do folderów

2.3. Tworzenie szablonu notatek ze spotkania

Wybierz szablon notatek ze spotkania, dostosuj go i zapisz w udostępnionym folderze projektu.

Wybierz opcję:

 • U góry ekranu głównego Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Formularzy wybierz jeden z proponowanych szablonów. Aby wyświetlić dodatkowe szablony, kliknij Galeria szablonów.
  Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć opcji Galeria szablonów, zobacz Wyświetlanie i ukrywanie galerii szablonów.
 • Jeśli w jednym z edytorów Dokumentów jest już otwarty plik, kliknij Plik a potem Nowy a potem Na podstawie szablonu i wybierz odpowiedni szablon.
 • Na Dysku kliknij Nowy i obok pozycji Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google lub Formularze Google najedź kursorem na strzałkę "" i kliknij Z szablonu.
Tworzenie nowych dokumentów
2.4. Załączanie do spotkań plików związanych z projektem

Do zaproszenia na spotkanie możesz dodać pliki, na przykład notatki ze spotkania czy plan projektu.

 1. Otwórz Kalendarz.
 2. Na siatce kalendarza znajdź i kliknij spotkanie zespołu.
 3. Kliknij Edytuj "".
 4. W sekcji Szczegóły wydarzenia kliknij Dodaj załącznik "".
 5. Wyszukaj odpowiedni plik i kliknij go.
 6. Kliknij Wybierz.

Powrót do początku

„.”

3. Tworzenie planu projektu


 
3.1. Tworzenie planu projektu i dodawanie do niego zadań

Zaplanuj projekt, dodając zadania do arkusza kalkulacyjnego. Następnie dodaj plan projektu do dysku współdzielonego lub znajdującego się na nim folderu.

Tworzenie planu projektu

 1. Na Dysku Google kliknij PlusNowy a potem Arkusze Google a potem Pusty arkusz kalkulacyjny.
 2. Kliknij Arkusz kalkulacyjny bez tytułu i wpisz nowy tytuł planu projektu.
 3. Dodaj nagłówki kolumn. Możesz na przykład śledzić zadania związane z projektem i utworzyć kolumny zawierające dane właściciela zadania, termin, stan i komentarze.
 4. Dodaj do arkusza treść, by śledzić plan projektu. Gdy udostępnisz arkusz, inne osoby też będą mogły dodawać treści.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie dynamicznych planów projektów za pomocą Arkuszy.

Nazywanie arkusza

3.2. Dodawanie opisów zadań

Jeśli nagłówek kolumny lub zadanie wymaga nieco więcej wyjaśnień, dodaj opisową notatkę.

 1. Wybierz kolumnę lub komórki, do których chcesz dodać notatkę.
 2. Wybierz Wstaw a potem Notatka.
 3. Wpisz opis.
 4. Kliknij dowolne miejsce poza notatką, by ją zamknąć.
Wstawianie notatek
3.3. Dodawanie opcji listy

Daj użytkownikom możliwość wyboru opcji z listy. Aby na przykład śledzić postęp w planie projektu, utwórz kolumnę Stan z opcjami takimi jak Nierozpoczęte, W toku lub Ukończone.

1 Wybierz kolumnę, w której chcesz dodać opcje.
2 Kliknij Dane a potem Sprawdzanie poprawności danych.
3 Obok pozycji Kryteria wybierz Lista elementów.
4 Wpisz prawidłowe opcje rozdzielone przecinkami.
5 Kliknij Zapisz.
6 (Opcjonalnie) Aby wyświetlić dostępne opcje, kliknij strzałkę w komórce pod kolumną.

Mapa instrukcji 1–6

3.4. Dodawanie formatowania umożliwiającego śledzenie postępów

Postępy realizacji zadań w projekcie będzie można łatwo sprawdzić, jeśli użyjesz reguł formatowania warunkowego. Możesz na przykład dodać kolory, by wykonane zadania wyróżniały się na tle tych, które nie zostały jeszcze rozpoczęte lub są w toku.

Ustawianie formatowania umożliwiającego śledzenie postępów

 1. Otwórz Arkusze i wybierz kolumnę, do której chcesz zastosować reguły formatowania.
 2. Wybierz Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 3. Skonfiguruj reguły. W tym przykładzie przypisujesz odmienne kolory zadaniom, które są ukończone, nieukończone lub w toku.
A Na karcie Jeden kolor w sekcji Formatuj komórki, jeśli wybierz Tekst zawiera.
B W polu w sekcji Tekst zawiera wpisz Ukończone.
C W sekcji Styl formatowania kliknij listę, by określić kolor tła lub tekstu.
D Aby przypisać niestandardowy kolor tekstu lub tła, kliknij Kolor tekstu "" lub Kolor wypełnienia "". W razie potrzeby możesz oddzielnie określić kolor tekstu i kolor tła.
E Jeśli chcesz dodać więcej reguł, kliknij Dodaj kolejną regułę i wykonaj te same czynności. Możesz na przykład przypisać czerwone tło do zadań Nierozpoczętych, a pomarańczowe do zadań W toku.
P Kliknij Gotowe.

Znajdowanie reguł formatowania warunkowego w menu „Formatuj”

3.5. Konfigurowanie powiadomień

Za pomocą e-maili z powiadomieniem możesz śledzić aktualizacje projektu i zmiany stanu. Dzięki temu od razu dowiesz się, że wprowadzono zmianę w planie projektu, oraz uzyskasz informacje o tym, kto i kiedy edytował plik oraz co dokładnie się zmieniło. Możesz też określić, jak często chcesz otrzymywać powiadomienia.

Dodawanie powiadomień

 1. W arkuszu kalkulacyjnym wybierz Narzędzia a potem Reguły powiadomień.
 2. Wybierz, kiedy i jak często chcesz otrzymywać powiadomienia.
 3. Kliknij Zapisz.
 4. Kliknij Gotowe.
Otwieranie okna przez kliknięcie „Narzędzia”, gdzie można ustawiać reguły powiadomień

Powrót do początku

„.”

4. Udostępnianie plików związanych z projektem


 
4.1. Udostępnianie folderu projektu

Udostępnianie folderu lub pliku z zespołowego pokoju czatu

 1. Otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. W sekcji Pokoje kliknij zespołowy pokój czatu.
 3. U góry pokoju kliknij Udostępnij plik.
 4. Znajdź interesujący Cię folder lub plik na Moim dysku albo na dysku współdzielonym.
 5. Kliknij Wybierz.
 6. W pokoju czatu kliknij Wyślij "".
 7. Obok pola Udostępnij osobom w pokoju wybierz odpowiednie uprawnienia.
 8. Kliknij Wyślij.

Udostępnianie folderu na Moim dysku członkom zespołu

Gdy udostępnisz folder grupie, wszyscy jej członkowie będą mieć ten sam poziom dostępu. Aby wszyscy mogli wspólnie pracować nad plikami, musisz im przyznać uprawnienia na poziomie Edytującego.

Udostępnianie folderu na dysku współdzielonym członkom zespołu

Wszystkie foldery i pliki umieszczone na dysku współdzielonym są automatycznie udostępniane użytkownikom dysku współdzielonego.

Udostępnianie plików na Dysku

 

 1. Otwórz Google Chat lub Gmaila.
  1. Wejdź na Dysk, kliknij Mój dysk i wybierz folder, który chcesz udostępnić.
  2. Kliknij Udostępnij "".
  3. Wpisz adres e-mail zespołu.
  4. Po prawej stronie ustaw uprawnienia na poziom Edytujący.
  5. Kliknij Wyślij.
4.2. Udostępnianie do sprawdzenia plików związanych z projektem

Gdy wszystko będzie gotowe, udostępnij swojemu zespołowi plan projektu do sprawdzenia. Pliki związane z projektem mogą obejmować plany projektu, plany spotkań czy prezentacje. Gdy udostępniasz pliki, przyznaj innym osobom uprawnienia Komentujący lub Edytujący, aby umożliwić im dodawanie komentarzy lub aktualizowanie treści.

Następnie udostępnij plan projektu członkom zespołu (lub grupie utworzonej na potrzeby zespołu).

Jeśli chcesz udostępnić plik z pokoju czatu, zajrzyj do sekcji Udostępnianie folderu projektu.

Udostępnianie pliku, którego jesteś właścicielem lub który możesz edytować

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij "".
 3. W sekcji Udostępnij innym osobom i grupom wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić plik.

  Uwaga: jeśli w organizacji jest włączone udostępnianie plików gościom, możesz zaprosić kogoś, kto nie ma konta Google, do współpracy nad plikami i folderami na Twoim Dysku Google. Zobacz Udostępnianie dokumentów użytkownikom.

 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób:
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im pliku, zaznacz pole Powiadom innych. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych osób, odznacz pole Powiadom innych.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Jeśli wybrano opcję powiadamiania użytkowników, każda osoba, której udostępniono plik, otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link. Jeśli członkowie zespołu mają uprawnienia na poziomie Edytujący, mogą:

 • dodawać i modyfikować treści, zadania, właścicieli oraz terminy;
 • wstawiać komentarze skierowane do konkretnych osób;
 • filtrować treści w arkuszach;
 • aktualizować stan zadania lub opisowe notatki w arkuszach kalkulacyjnych.

Kliknięcie Udostępnij w celu otwarcia okna, w którym można dodać osoby, a następnie kliknięcie Wyślij


Dodawanie komentarzy

 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie

Powrót do początku

„.”

5. Zarządzanie projektem


 
5.1. Uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie zadań

Aktualizowanie stanu zdań w planie projektu:

 1. W Arkuszach otwórz plan projektu.
 2. Zmień stan obok zadania, które należy do Ciebie.

Plan projektu w Arkuszach


Wysyłanie aktualizacji stanu zadań przed spotkaniem zespołu:

 1. W Kalendarzu otwórz kalendarz zespołu.
 2. Kliknij dwukrotnie spotkanie zespołu.
 3. W sekcji Goście kliknij E-mail "".
 4. Wpisz aktualizacje stanu.
 5. Kliknij Wyślij.


Otrzymywanie aktualizacji stanu zadań podczas spotkań zespołu:

Na spotkaniach zespołu zaprezentuj plan projektu. Każdy może aktualizować stan realizacji swoich zadań w czasie rzeczywistym.

 1. Otwórz Meetdołącz do spotkania wideo.
 2. U dołu kliknij Zaprezentuj teraz "" i wybierz, co chcesz udostępnić:
  • cały ekran,
  • okno,
  • kartę.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Po zakończeniu prezentacji kliknij Przestań udostępniać ekran.

Otrzymywanie aktualizacji stanu zadań przy użyciu grupowego adresu e-mail:

Wyślij e-maila do wszystkich naraz, używając adresu e-mail grupy. Poproś użytkowników o zaktualizowanie stanu realizacji zadań w planie projektu.

1 Otwórz Gmaila.
2 Po lewej stronie kliknij Utwórz
3 (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna, w górnym rogu kliknij opcję Maksymalizuj "" lub Wyjdź z trybu pełnoekranowego Zamykanie pełnego ekranu.
4 Dodaj odbiorców i temat.
5 Wpisz wiadomość. E-mail, którego zaczniesz pisać, ale nie wyślesz, zostanie automatycznie zapisany w folderze Wersje robocze po lewej stronie.
6 (Opcjonalnie) Dodaj załączniki, takie jak pliki na Dysku Insert file using Drive lub zdjęcia Insert image.
7 Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby anulować wysyłanie e-maila, kliknij Cofnij w dolnej części okna. Ta opcja jest widoczna tylko przez chwilę, możesz jednak zmienić czas jej wyświetlania. Zobacz Cofanie wysłania e-maila.

Mapa miejsc w skrzynce odbiorczej i e-mailu, które należy klikać, aby wykonać powyższe kroki ponumerowane od 1 do 7


Otrzymywanie aktualizacji stanu zadań w Google Chat:

O stan realizacji zadania możesz też zapytać członka zespołu w wiadomości na czacie.

Wysyłanie wiadomości na czacie do 1 osoby:

 1. Otwórz Google Chat lub konto Gmail.
 2. Jeśli nazwy nie ma jeszcze w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "".
 3. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
  • Aby wysłać wiadomość 1:1 do osoby spoza organizacji, wpisz jej adres e-mail.
 4. Wybierz osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
 5. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".


Wysyłanie wiadomości na czacie do grupy:

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. W sekcji „Czat” kliknij istniejącą rozmowę grupową, wpisz wiadomość a potem kliknij Wyślij "".
 3. Jeśli rozmowy grupowej nie ma w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "" a potem Rozpocznij rozmowę grupową.
 4. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
 5. Kliknij Gotowe "".
 6. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".

Wysyłanie wiadomości do grupy

5.2. Modyfikowanie ram czasowych projektu

Jeśli ramy czasowe, wymagania lub zasoby ulegną zmianie, zaktualizuj dokumentację projektu. Wówczas, jeśli zajdzie potrzeba zmiany daty lub godziny spotkania ze względu na nowy harmonogram, a także dodania nowych członków zespołu do spotkania, możesz zaktualizować wydarzenie w kalendarzu zespołu.

Aktualizowanie istniejącego wydarzenia:

 1. Otwórz Kalendarz.
 2. Kliknij wydarzenie w siatce kalendarza.
 3. Kliknij Edytuj "".
 4. Kliknij godzinę lub dzień spotkania, aby je zmienić.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Jeśli wydarzenie ma charakter cykliczny, zaktualizuj interesujące Cię terminy i kliknij OK.
 7. Kliknij Wyślij.
 
5.3. Powiadamianie członków zespołu o zmianach

Jeśli daty lub etapy projektu ulegną zmianie, możesz szybko powiadomić o tym wszystkich członków zespołu, wysyłając e-maila.

Powiadamianie członków zespołu w Gmailu:

Wpisz adres e-mail grupy – nie musisz podawać adresów poszczególnych członków zespołu.

1 Otwórz Gmaila.
2 Po lewej stronie kliknij Utwórz
3 (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna, w górnym rogu kliknij opcję Maksymalizuj "" lub Wyjdź z trybu pełnoekranowego Zamykanie pełnego ekranu.
4 Dodaj odbiorców i temat.
5 Wpisz wiadomość. E-mail, którego zaczniesz pisać, ale nie wyślesz, zostanie automatycznie zapisany w folderze Wersje robocze po lewej stronie.
6 (Opcjonalnie) Dodaj załączniki, takie jak pliki na Dysku Insert file using Drive lub zdjęcia Insert image.
7 Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby anulować wysyłanie e-maila, kliknij Cofnij w dolnej części okna. Ta opcja jest widoczna tylko przez chwilę, możesz jednak zmienić czas jej wyświetlania. Zobacz Cofanie wysłania e-maila.

Mapa miejsc w skrzynce odbiorczej i e-mailu, które należy klikać, aby wykonać powyższe kroki ponumerowane od 1 do 7

Wysyłanie e-maili do użytkowników dysku współdzielonego:

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. U góry obok nazwy dysku współdzielonego kliknij strzałkę w dół "" a potem Wyślij e-maila do użytkowników.
 3. Zmień temat i wpisz treść wiadomości.
 4. (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila tylko do użytkowników o odpowiednim poziomie dostępu lub wysłać kopię e-maila do siebie, zaznacz odpowiednie pola.
 5. Kliknij Wyślij.

E-mail zawiera link do dysku współdzielonego.

Wysyłanie e-maila do użytkowników dysku współdzielonego
5.4. Finalizowanie udostępnionych plików

Po zakończeniu pracy nad projektem możesz zmienić ustawienia udostępniania plików lub je zarchiwizować, by współpracownicy nie mogli dalej edytować sfinalizowanych plików.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Udostępnianie ostatecznej wersji dokumentu.

Usuwanie dostępu
5.5. Tworzenie raportu końcowego projektu

Po ukończeniu projektu możesz utworzyć prezentację końcową i udostępnić ją członkom zespołu, aby wspólnie z nimi nad nią pracować.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pierwsze kroki z Prezentacjami. Porady dotyczące prezentacji znajdziesz w artykule 10 porad dotyczących tworzenia skutecznych ofert w Google Workspace.

Wykres kołowy wyświetlany na pulpicie

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false