Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Tips för bra presentationer

Produktivitetsguide för Google Workspace

På den här sidan


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

 

 

Utöka alla  |  Komprimera alla

Utforma presentationen

” ”

Kom igång snabbt med mallar

Oavsett om du skapar en mall som teamet kan återanvända eller vill ha en enhetlig varumärkesprofilering, kan du använda mallar som ger presentationerna snygga och professionella presentationer.

Läs mer

Använda en mall från mallgalleriet

 1. Öppna Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär eller Sites på en dator.
 2. Klicka på Mallgalleri uppe till höger.
 3. Klicka på mallen som du vill använda.
 4. En kopia av mallen öppnas.

Tips! Om Tillägg visas bredvid mallen du väljer kan du behöva installera ett tillägg för att använda den. Läs mer om tillägg.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Använd en mall med organisationens varumärke

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Mallar uppe till vänster.  
 3. Till höger klickar du på mallen du vill använda.

Obs! Alternativet Mallar visas enbart om administratören gör bilder med organisationens varumärke tillgängliga.

Använd Skapa tema för att skapa mallbilder

Vill du ha ett konsekvent tema i presentationen? Använd redigeraren för att skapa tema i Google Presentationer för att skapa mallbilder. Du kan ändra bakgrund, tema, layout med mera för alla dina bilder.

 • Lägg till företagets logotyp eller annat varumärke på varje bild.
 • Se till att textstorleken och färgen är konsekvent.
 • Skapa unika layouter som du kan återanvända.
Läs mer
 1. Öppna Presentationer.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna en presentation.
  • Skapa en ny presentation och klicka på Ny .
 3. (Valfritt) Om du vill byta namn på presentationen klickar du på Presentation utan namn och anger ett nytt namn.
 4. (Valfritt) Om du vill lägga till fler bilder klickar du på Presentationerföljt avNy bild.
 5. Klicka på Visaföljt avSkapa temaföljt avklicka på mallbilden för att redigera den.
 6. (Valfritt) Om du vill välja ett befintligt tema väljer du ett tema till höger.
 7. Välj alternativ för att anpassa mallen i verktygsfältet.
 8. Klicka på Stäng högst upp på bilden när du är klar.

Importera teman från andra presentationer

Har du sett en presentation med ett tema du gillar? Behöver du ha konsekvent stil och branding i teamets samtliga presentationer? Istället för att skapa diabilder eller teman från grunden kan du importera dem med hjälp av Google Presentationer.

 • Distansutbilda nyanställda.
 • Informera kunderna om projektidéer.
 • Håll virtuella konferenser och presentera dina idéer.
 • Dela dina mötesanteckningar, projekt, färdplaner och undersökningar med internationella intressenter.
 • Brainstorma och redigera förslag med teammedlemmar på andra platser.
Läs mer

Importera ett tema från en annan presentation

Viktigt! Ditt importerade tema måste vara från en befintlig presentation i Google Presentationer eller PowerPoint. Du kan också använda din egen bild som bakgrund för hela presentationen.

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Bild Ändra tema högst upp.
 3. Klicka på Importera tema nere till höger.
 4. Dubbelklicka på den presentation som du vill använda.
 5. Klicka på önskat tema.
 6. Klicka på Importera tema.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Importera bilder från en annan presentation

 1. Öppna en presentation.
 2. Klicka på Arkiv följt av Importera bilder.
 3. Välj en presentation från Drive eller välj en presentation som ska laddas upp från datorn.
 4. Klicka på Välj.
 5. Klicka på bilderna i presentationen som du vill importera. Använd alternativet Välj bilder: Alla för att snabbt välja alla bilder.
 6. Markera rutan Behåll originaltema om du vill importera bilderna omodifierade. Avmarkera rutan om du vill att bilderna ska passa in i utseendet på din nya presentation.
 7. Klicka på Importera bilder.

Gör mer med tillägg och skript

Använd färdiga tillägg och gör mer med Gmail och Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär. Du kan också skapa egna skript i någon av Dokumentredigerarna med Google Apps Script.

 • Lägga till Google Analytics i kalkylarket.
 • Lägga till en synonymordbok i dokumentet.
 • Lägga till formulärsvar i Dokument för att skapa en omröstning.
 • Lägga till interaktiva frågor i presentationen.
 • Hantera försäljnings- och kundrelationer direkt i Gmail.
 • Lägga till anpassade menyer och fönster med Google Apps Script.
Läs mer

Installera ett tillägg

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Tillägg följt av Tillägg följt av Hämta tillägg.
 3. Peka på ett tillägg om du vill se en kort beskrivning. Klicka på tillägget om du vill se en fullständig beskrivning.
 4. Installera tillägget genom att klicka på Installera följt av Fortsätt.
 5. För de flesta tillägg visas ett meddelande som begär tillgång till data som tillägget behöver för att fungera. Läs meddelandet och klicka sedan på Tillåt.
 6. När tillägget har installerats klickar du på Klar.

Skapa ett skript

 1. I Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär öppnar du ett dokument, kalkylark, en presentation eller ett formulär.
 2. Om du använder Dokument, Kalkylark eller Presentationer klickar du på Tillägg följt av Skriptredigerare högst upp.
 3. Om du använder Formulär klickar du på Mer följt av Skriptredigerare uppe till höger.
 4. Skapa ett eget skript.

Mer information finns i Översikt över Google Apps Script.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Tips för att skapa en presentation

” ”

Analysera presentationsdata med diagram

Om din presentation innehåller mycket data kan du hjälpa publiken enkelt att sätta sig in i den genom att göra om din information till diagram. Skapa ett diagram i Kalkylark och lägg till det i din presentation. Ditt diagram kopplas till din data i Kalkylark och alla ändringar du gör i din data uppdateras automatiskt i presentationen.

Infoga ett diagram.
Läs mer

Lägga till ett diagram från Google Kalkylark i en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga följt av Diagram följt av Från Kalkylark.
 3. Klicka på kalkylarket med diagrammet du vill lägga till och klicka sedan på Välj.
 4. Klicka på diagrammet som du vill lägga till.
  • Om du inte vill att diagrammet ska länkas till kalkylarket avmarkerar du Länka till kalkylark.
 5. Klicka på Importera.

Redigera diagramdata från en bild

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på ett diagram eller en tabell för att välja den/det.
 3. Klicka på Länkalternativ Nedåtpil följt av Öppna källa högst upp till höger i diagrammet.
 4. Nu kan du ändra originalfilen.

Uppdatera diagrammet med den senaste datan

Om du gör ändringar i kalkylarket vill du kanske se till att diagrammet uppdateras i presentationen.

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka Uppdatera på i det övre högra hörnet av diagrammet, tabellen eller bilden.
Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Förbättra presentationen med bilder

Om du diskuterar komplexa processer i presentationen kan du använda bilder för att göra ditt innehåll enklare att förstå.

Infoga en bild.
Läs mer

Lägga till en bild i en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga följt av Bild.
 3. Välj var du vill hämta bilden från.
  • Ladda upp från datorn: Infoga en bild som har sparats på enheten.
  • Sök på webben: Sök efter en bild på webben.
  • GIF-bilder och dekaler: Infoga en GIF eller dekal på bilden.
  • Drive: Använd en bild som har sparats på Google Drive.
  • Foton: Använd en bild från Google Foto-biblioteket.
  • Via webbadress: Infoga en länk till din bild eller infoga en .gif.
 4. Klicka på Infoga eller Öppna.

Läs om hur du lägger till bilder i Kalkylark.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Lägg till övergångar och animationer

Övergångar gör övergången från en bild till nästa lite mer intressant. Övergången mellan bilderna kan vara tonande eller glidande. Animationer gör former, bilder eller textrutor dynamiska – de kan tona in eller ut, visas och försvinna eller flyga in och ut med ett knapptryck.

Läs mer

Animera text eller bilder

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på texten eller bilden som du vill animera.
 3. Klicka på Infoga följt av Animation.

Lägg till bildövergångar

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på bilden som du vill skapa en övergång till.
 3. Klicka på Bild följt av Ändra övergång.

Ändra animationer och övergångar

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Visa följt av Animationer.
 3. Klicka på animationen som du vill ändra.
 4. Ändra hastigheten på animationen genom att dra i reglaget.
 5. Animera listor en rad i taget genom att markera rutan bredvid Per stycke.

Lägg till flödesscheman och diagram

Flödesscheman och diagram gör svåra koncept lätta att förstå. Skapa dem direkt i webbläsaren med Google Teckningar. Ingen programvara behövs.

Läs mer

Skapa ett flödesschema, diagram eller annan typ av ritning

 1. Öppna ett dokument på datorn.
 2. I det övre vänstra hörnet klickar du på Infoga följt av Ritning följt av Från Drive.
 3. Klicka på den ritning som du vill infoga. 
 4. Klicka på Välj.

Lägg till din teckning i en presentation

 1. Öppna ett dokument på datorn.
 2. I det övre vänstra hörnet klickar du på Infoga följt av Ritning följt av Från Drive.
 3. Klicka på den ritning som du vill infoga. 
 4. Klicka på Välj.

Den infogade ritningen är länkad till den ursprungliga ritningen.

 • Uppdatera ritningen: Klicka på ritningen. Klicka på Uppdatera uppe till höger.
 • Ta bort ritningens länk: Klicka på ritningen. Klicka på Ta bort länk Ta bort länk uppe till höger.

Lägga till ett diagram i presentationen

Viktigt! Du kan infoga ett diagram på alla språk som använder det latinska alfabetet.

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Gå till bilden där du vill lägga till diagrammet.
 3. Klicka på Infoga följt av Diagram högst upp.
 4. Välj stil, antal nivåer och mall.
 5. Diagrammet läggs till i bilden. Du kan ändra det hur du vill.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Fördela tabellrader och kolumner jämnt i Presentationer

I Google Presentationer kan du ändra storlek på tabellrader och kolumner så att var och en är jämnt fördelad.

Läs mer

Fördela avståndet jämnt mellan tabellrader och kolumner i Presentationer

 1. Öppna ett dokument eller en presentation på datorn.
 2. Högerklicka på en tabell.
 3. Klicka på Fördela rader eller Fördela kolumner.

Lägga till text med rösten

 

Endast webbläsaren Chrome, mikrofoner krävs

Du kan skriva och redigera med hjälp av rösten i anteckningar i Google Dokument eller Google Presentationer. Allt du säger blir till text.

 • På språng? Tala in anteckningar, ändringar och feedback för att lägga till dem i dokument.
 • Använd röstkommandon för att ändra teckensnitt, lägga till tabeller, infoga länkar med mera.
Läs mer

Starta röstinmatning i ett dokument

 1. Kontrollera att din mikrofon fungerar.
 2. Öppna ett dokument i Google Dokument med en Chrome-webbläsare.
 3. Klicka på Verktyg följt av Röstinmatning. En mikrofon visas.
 4. När du är redo att tala klickar du på mikrofonen.
 5. Tala normalt, med normal volym och normalt tempo (mer information om hur du använder skiljetecken finns nedan).
 6. När du är klar klickar du på mikrofonen igen.

Starta röstinmatning i anteckningar i Presentationer

 1. Kontrollera att din mikrofon fungerar.
 2. Öppna en presentation i Google Presentationer med en Chrome-webbläsare.
 3. Klicka på Verktyg följt av Gör anteckningar med röstinmatning. Anteckningarna öppnas och en mikrofonruta visas.
 4. När du är redo att tala klickar du på mikrofonen.
 5. Tala normalt, med normal volym och normalt tempo (mer information om hur du använder skiljetecken finns nedan).
 6. När du är klar klickar du på mikrofonen igen.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Ändra textåtergivning för platshållare och textrutor

När du anger text i en presentation kan du anpassa återgivningen för platshållare och textrutor. Du kan exempelvis ändra storleken på en platshållare så att den hela din text får plats. Du kan även ändra storleken på texten utifrån storleken på en textruta.

Läs mer

Anpassa textåtergivning för platshållare och textrutor

 1. Öppna Presentationer.
 2. Öppna en befintlig presentation eller klicka på Ny .
 3. Välj platshållaren eller textrutan.
 4. Klicka på ikonen bredvid rutan och välj ett alternativ:
  • Om du vill låta texten vara större än platshållaren eller rutan väljer du Autoanpassa inte.
  • Om du vill ändra storleken på texten utifrån storleken på platshållaren eller rutan väljer du Krymp texten om den flödar över.
  • Om du vill ändra storlek på platshållaren eller rutan så att texten får plats väljer du Ändra storleken på formen så att den passar texten.

Anpassa standardinställningen för nya textrutor

Du kan ändra inställningen för nya textrutor som du skapar. En ändring av inställningen påverkar inga platshållare eller rutor i mallarna.

 1. Öppna en befintlig presentation eller klicka på Ny .
 2. Gå till Verktygföljt avInställningar.
 3. Markera rutan Använd anpassade inställningar för autoanpassning.
 4. Under Platshållare för tematext och Nya textrutor väljer du Autoanpassa inte, Krymp texten om den flödar över eller Ändra storleken på formen så att den passar texten.
 5. Klicka på OK.

Uppdatera presentationer medan du är på språng

Redigera presentationer på din mobila enhet med appen Presentationer. Oavsett om du är på väg till flygplatsen eller besöker en kund är det enkelt att uppdatera utbildningsmoduler, säljargument och annat. Alla ändringar som du gör synkroniseras automatiskt med alla dina enheter, så att du alltid är uppdaterad.

Läs mer

Använda Google Presentationer-appen

 1. Öppna Play Butik.
 2. Ange Google Presentationer i det övre sökfältet.
 3. Tryck på Installera. Appen Google Presentationer visas på startskärmen.
Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Tips när du presenterar

” ”

Håll fjärrpresentationer

Du kan använda Google Meet för att visa en presentation och dela länkar till referensmaterial med hjälp av den inbyggda chatten. Om du presenterar i ett mötesrum på kontoret använder du Companion-läge när du presenterar från din laptop för att undvika eko.

Läs mer

Styra Presentationer genom Google Meet

Om du använder Google Meet på ett kvalificerat jobb- eller skolkonto kan du styra presentationer i Google Presentationer från ett Google Meet-videomöte.Du kan även göra andra personer i videomötespresentatörerna.

Viktigt! Om du vill styra en presentation i Google Presentationer i ett Google Meet-videomöte måste du använda en dator med webbläsaren Chrome.

 1. Öppna filen Presentationer som du vill presentera på en flik eller i ett fönster i Chrome.
 2. Öppna Google Meet i ett annat fönster i Chrome och gå med i ett videomöte.
 3. Klicka på Presentera nu följt avEn flik längst ned på mötesskärmen.
 4. Välj fliken med presentationen i Presentationer och klicka sedan på Dela.
 5. Klicka på Starta bildspel längst ned till höger i Google Meet.
  • Viktigt! Du kan bara styra en presentation i Google Meet i bildspelsläge.
 6. På kontrollpanelen nere till höger på skärmen kan du göra följande:
  • klicka på nästa eller föregående bild med pilknapparna
  • hoppa till en viss bild genom att klicka på bildnumret och välja bilder
  • Välj medpresentatör(er).
   • Klicka på Lägg till medpresentatör Add a co-presenter. Klicka sedan på Mer Mer bredvid personen du vill välja följt av Lägg till som medpresentatör följt av Lägg till.
  • öppna en panel för anteckningar i videomötet i Google Meet genom att klicka på Visa anteckningar Speaker notes, om stödanteckningarna är öppna kan du klicka på Dölj anteckningar Speaker notes
  • öppna länkar eller spela upp medieinnehåll som är inbäddat i presentationen
   • när du har klickat på Kontroller för media och hyperlänkar i Presentationer Spela upp visas en lista över länkar och media för den aktuella bilden.
  • avsluta bildspelet genom att klicka på Avsluta bildspel
Läs mer i hjälpcentret för Google Meet

Kom ihåg det viktigaste med stödanteckningar

Presentationer kan vara långa, detaljerade och komplexa. Gör det lättare att komma ihåg dina samtalspunkter med hjälp av anteckningar i Presentationer. Om du har mycket att gå igenom använder du timerfunktionen för att se till att du håller tiden för presentationen.

Läs mer

Visa en presentation med stödanteckningar

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer.
 2. I det övre högra hörnet bredvid Bildspel klickar du på Nedåtpil .
 3. Klicka på Presentatörsvy.
 4. Klicka på Stödanteckningar.
Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Fokusera publikens uppmärksamhet med en inbyggd laserpekare

Har du mycket detaljerad information i presentationen? Fokusera publikens uppmärksamhet på specifika delar av dina bilder genom att använda musen som laserpekare. Hjälp publiken att veta var de ska titta och när.

Läs mer

Använd andra alternativ när du presenterar

När du presenterar kan du välja fler alternativ i verktygsfältet längst ned i presentationsfönstret:

 • Välj presentationer att presentera från en lista
 • Öppna presentatörsvyn
 • Slå på laserpekaren
 • Skriv ut presentationen
 • Ladda ned presentationen i PDF- eller PPTX-format
Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Hoppa över bilder som du inte vill visa

Du kan hoppa över bilder som du inte vill visa för andra när du presenterar. Personer som du har delat bilden med kan fortfarande se bilden.

Läs mer
 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Högerklicka på bilden eller bilderna som du vill hoppa över till vänster.
 3. Klicka på Hoppa över bild.
 4. Valfritt: Visa en bild som hoppats över genom att klicka på Hoppa över bild igen.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Aktivera textning

Du kan använda automatisk textning under presentationen för att visa dina ord i realtid längst ned på skärmen.

Datorns mikrofon måste vara på och fungera och du måste använda Chrome. Den här funktionen är bara tillgänglig på amerikanska engelska.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Engagera publiken med interaktiva frågestunder

I stället för att hålla ett ensidigt föredrag kan du engagera publiken genom att hålla en frågestund direkt från Presentationer. Målgruppsmedlemmar kan lämna in frågor i realtid och rösta på dem under presentationen. 

Tips!

 • Om du inte hinner gå igenom allas frågor, svarar du bara på de frågor som fått flest röster.
 • Vill du veta vad publiken är intresserad av inför din presentation? Skicka presentationslänken till dem först så att de kan skicka in frågor innan du presenterar.
 • Uppmuntra blyga personer att interagera genom att skicka in frågor i realtid, anonymt.
Läs mer

Du kan starta en direktsänd frågestund i Google Presentationer och presentera frågor när du vill. Tittare kan ställa frågor från alla enheter.

Starta en frågestund och få frågor från tittarna

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer.
 2. Klicka på nedåtpilen högst upp bredvid Bildspel .
 3. Klicka på Presentatörsvy.
 4. I det nya fönstret klickar du på Målgruppsverktyg.
  • Starta en ny session genom att klicka på Starta ny.
  • Om du vill återgå till en session du nyss varit i klickar du på Fortsätt med senaste.
  • Avsluta Frågor och svar genom att klicka på på/av-knappen i frågefönstret.
   • Tips! Även om du inte stänger av Frågor och svar stängs vyn Frågor och svar strax efter att du har avslutat din presentation i Google Presentationer.

När du startar sessionen visas en kort webbadress för presentationen högst upp på bilderna när du presenterar. Tittarna kan ange webbadressen i sin webbläsare och skicka en fråga. Du ser frågor i presentationsfönstret.

Visa en fråga för tittarna

Presentatörer kan visa publikens frågor under en presentation.

 1. Under Målgruppsverktyg letar du upp en fråga som du vill visa.
 2. Klicka på Presentera.
  • Om du vill ändra frågan letar du upp en annan fråga och klickar på Presentera.
  • Klicka på Dölj för att dölja frågan.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny