หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

(ไม่บังคับ) แทนที่หรือสร้างโปรไฟล์ใหม่

Google Workspace Sync for Microsoft Outlook

โดยปกติแล้วคุณจะใช้ Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO) สร้างโปรไฟล์สำหรับเข้าถึง Google Workspace จาก Outlook ได้ในครั้งแรกที่คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ แต่หากต้องการสร้างโปรไฟล์อื่นสำหรับบัญชีอื่นใน Google Workspace หรือหากต้องการสร้างโปรไฟล์เดิมใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

หากกำลังแก้ไขข้อมูลที่หายไปในโปรไฟล์ Outlook คุณอาจไม่จำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์เดิมใหม่ตั้งแต่ต้น โปรดลองแก้ไขไฟล์ในเครื่องโดยซิงค์ไฟล์ที่ต้องการกับ Google อีกครั้งแทน ดูรายละเอียดในหัวข้อซิงค์ใหม่หรือแก้ไขข้อมูล Outlook

ขั้นตอนที่ 1: นำโปรไฟล์ของคุณออก

ก่อนที่จะสร้างโปรไฟล์ใหม่ได้ คุณต้องนำโปรไฟล์ที่มีอยู่ออกจาก Outlook ก่อน โดยระบบจะไม่ลบข้อมูลใดๆ จากบัญชี Google Workspace แต่จะลบการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ใน Outlook เช่น ลายเซ็นอีเมล กฎ ข้อกำหนดหมวดหมู่ที่กำหนดเอง

โปรดดูวิธีการลบโปรไฟล์ Outlook จากเอกสารประกอบของ Microsoft

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโปรไฟล์ใหม่

หากต้องการสร้างโปรไฟล์ใหม่อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเมนู Start ให้คลิก Google Workspace Syncจากนั้นSet up a Google Workspace Sync user
 2. ป้อนอีเมลของบัญชี Google แล้วคลิก Continue
 3. ป้อนรหัสผ่านแล้วคลิกถัดไป
 4. คลิก Allow เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google แก่ GWSMO
 5. เลือกช่อง Import data from an existing profile ในส่วน Set Up Google Workspace Sync for Microsoft Outlook

  ตรวจสอบว่าเลือกโปรไฟล์ Outlook แล้ว

 6. อย่าเลือกช่องใดๆ เพื่อระบุประเภทข้อมูลที่จะนำเข้า ข้อมูลจากบริการของ Google Workspace จะซิงค์กับโปรไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 7. (ไม่บังคับ) เลือกช่องส่งรายงานข้อขัดข้องและสถิติการใช้งานไปยัง Google ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 8. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 9. เลือกช่องปิดการเก็บถาวรอัตโนมัติเพื่อเก็บสำเนาข้อความที่เก็บถาวรทั้งหมด

  ระบบจะส่งข้อความที่เก็บถาวรไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรใหม่ซึ่งซิงค์กับบัญชี Google ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 10. คลิก Create profile

  ระบบจะเริ่มนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Google Workspace

 11. หากต้องการเริ่มใช้ Outlook โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากกำลังสร้างโปรไฟล์เดิมใหม่ และคุณนำเข้าอีเมล ปฏิทิน รายชื่อติดต่อ หรือบันทึกย่อในครั้งแรกที่สร้างโปรไฟล์นี้แล้ว ห้ามนำเข้าข้อมูลนี้ใหม่ในตอนนี้ เนื่องจากข้อมูลนี้ยังคงอยู่ในบัญชี Google Workspace และจะปรากฏในบัญชีเมื่อคุณเปิดโปรไฟล์ใหม่ ดังนั้นการนำเข้าใหม่จะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน งานและรายการบันทึกประจำวันจะนำเข้าใหม่ได้ เนื่องจาก Google Workspace ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ดังนั้นข้อมูลจึงไม่ซ้ำซ้อนกัน

หากไม่เคยนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยังบัญชี Google Workspace นี้ ให้ดำเนินการต่อและนำเข้าได้เลย


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false