หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ซิงค์รายชื่อติดต่อใน Outlook กับ Google Workspace

Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook

คุณสามารถใช้ Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO) เพื่อซิงค์รายชื่อติดต่อใน Outlook กับ Google Workspace โดยซิงค์รายชื่อติดต่อส่วนตัวและรายชื่อติดต่อร่วมที่สร้างไว้ให้กับองค์กรได้ โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้หากต้องการซิงค์รายชื่อติดต่อ

คุณสามารถใช้ Contacts ใน Google Workspace เพื่อทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูรายชื่อติดต่อส่วนตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน Outlook - GWSMO จะนำเข้าและซิงค์ข้อมูลรายชื่อติดต่อส่วนตัวเกือบทั้งหมดระหว่าง Outlook และ Google Workspace ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ใน Google Contacts หรือขณะป้อนอีเมลในลงข้อความอีเมล โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าถึงและดูรายชื่อติดต่อ
 • ดูรายชื่อติดต่อร่วม - คุณสามารถดูช่องข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ใช้ได้ในรายการที่อยู่ร่วมของโดเมน
 • เพิ่มข้อมูลที่ Outlook ไม่รองรับ - คุณสามารถเพิ่มข้อมูลรายชื่อติดต่อได้ เช่น อีเมลที่กําหนดเอง ใน Outlook ข้อมูลนี้จะปรากฏเป็นไฟล์แนบแบบอ่านอย่างเดียวในรายชื่อติดต่อ

คุณอาจทำสิ่งต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • สร้างรายชื่อการส่งอีเมลส่วนตัวใหม่เป็น Google Groups - GWSMO จะไม่ซิงค์รายชื่อการส่งอีเมลส่วนตัวระหว่าง Outlook และ Google Workspace หากต้องการส่งอีเมลจาก Google Workspace โดยใช้รายชื่อการส่งอีเมลเดียวกันกับใน Outlook ให้สร้างรายชื่อขึ้นใหม่เป็นกลุ่มโดยใช้ Google Groups โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสร้างกลุ่ม
 • สร้างโฟลเดอร์รายชื่อติดต่อใหม่ใน Groups - คุณสามารถจัดระเบียบรายชื่อติดต่อเป็นโฟลเดอร์แยกต่างหากได้ใน Outlook เช่น โฟลเดอร์สำหรับที่ทำงาน โฟลเดอร์สำหรับครอบครัวและเพื่อน ซึ่งรายชื่อติดต่อจากโฟลเดอร์ทั้งหมดจะปรากฏรวมกันที่ Contacts ใน Google Workspace โปรดใช้ Groups เพื่อจําลองโฟลเดอร์ที่คุณใช้ใน Outlook โดยดูรายละเอียดที่หัวข้อดู จัดกลุ่ม และแชร์รายชื่อติดต่อ

สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้

 • การอัปเดตรายชื่อติดต่อจาก Google Workspace (หากคุณยังใช้ Outlook อยู่) - ขณะนี้การอัปเดตรายชื่อติดต่อใน Google Workspace อาจทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดใน Outlook ดังนี้
  • ชื่อเต็มใน Google Workspace อาจปรากฏเป็นชื่อหรือนามสกุลใน Outlook
  • หากอัปเดตช่องบันทึกย่อใน Google Workspace การอัปเดตจะไม่ปรากฏใน Outlook
  • การอัปเดตในภายหลังใน Outlook จะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ใน Google Workspace

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนมาใช้ Google Workspace โดยถาวร ข้อจํากัดนี้จะไม่มีผลใดๆ

สิ่งที่จะไม่ซิงค์

 • ข้อมูลไดเรกทอรี - ข้อมูลไดเรกทอรีที่ Google Contacts ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อติดต่อจะไม่ซิงค์ หากเพิ่มรายชื่อติดต่อจากไดเรกทอรีไปยังรายชื่อติดต่อส่วนตัวใน Contacts ระบบจะเพิ่มเฉพาะอีเมลเท่านั้น ข้อมูลส่วนอื่นๆ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์) จากไดเรกทอรีจะเพิ่มเข้าไปก็ต่อเมื่อรายชื่อติดต่อนั้นปรากฏใน Contacts หลังจากซิงค์ข้อมูลแล้ว คุณจะเห็นเฉพาะอีเมลของรายชื่อติดต่อใน Outlook แต่จะไม่เห็นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
 • ธงสถานะติดตามที่รายชื่อติดต่อ: - คุณสามารถติดธงสถานะที่รายชื่อติดต่อสำหรับการติดตามใน Outlook เพื่อให้รายชื่อนั้นปรากฏในรายการสิ่งที่ต้องทำได้ แต่ธงสถานะรายชื่อติดต่อจะไม่ซิงค์และไม่มีให้ใช้ใน Google Workspace
 • หมวดหมู่ - คุณจะไม่เห็นหมวดหมู่ Outlook ใน Google Contacts
 • การจัดรูปแบบต่างๆ ในคำอธิบาย - ลิงก์ การทำตัวหนา และเนื้อหาที่จัดรูปแบบอื่นๆ ที่เพิ่มลงในช่องบันทึกย่อของรายชื่อติดต่อใน Outlook จะปรากฏเป็นข้อความธรรมดาใน Google Workspace
 • บันทึกย่อของรายชื่อติดต่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 KB - ระบบจะตัดทอนบันทึกย่อในรายชื่อติดต่อของ Outlook ที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 KB เมื่ออยู่ในอินเทอร์เฟซ Google Workspace แต่ข้อความทั้งหมดในบันทึกย่อจะยังคงอยู่ใน Outlook

พร้อมที่จะติดตั้ง GWSMO แล้วใช่ไหม

โปรดไปที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Outlook


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false