หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ใช้ห้องกลุ่มย่อยในการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
คุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อองค์กรของคุณรองรับฟีเจอร์นี้เท่านั้น โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถเข้าร่วมห้องกลุ่มย่อยและสนทนาเป็นกลุ่มเล็กๆ ใน Meet ได้หากผู้ดูแลการประชุมอนุญาต แต่ยังไม่สามารถสตรีมแบบสดหรือบันทึกการประชุมในห้องกลุ่มย่อยได้ในตอนนี้

สร้างห้องกลุ่มย่อยล่วงหน้าใน Google ปฏิทิน

สําหรับการประชุมใหม่

 1. เปิด ปฏิทิน และสร้างกิจกรรมใหม่
 2. คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet
 3. เพิ่มผู้เข้าร่วม
 4. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม "" ถัดจากเข้าร่วมด้วย Google Meet
 5. คลิกห้องกลุ่มย่อย "" ทางด้านซ้าย
 6. เลือกจํานวนห้องกลุ่มย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกดังนี้:
  • ลากผู้เข้าร่วมไปยังห้องอื่น
  • ป้อนชื่อในห้องแชทโดยตรง
  • คลิกสับเปลี่ยน เพื่อสลับลำดับกลุ่ม
 7. คลิกบันทึก

สําหรับการประชุมที่มีอยู่

 1. เปิด ปฏิทิน และคลิกแก้ไขกิจกรรม ""
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม "" ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม
 3. คลิกห้องกลุ่มย่อย "" ทางด้านซ้าย
 4. เลือกจํานวนห้องกลุ่มย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกดังนี้:
  • ลากผู้เข้าร่วมไปยังห้องอื่น
  • ป้อนชื่อห้องลงในห้องแชทโดยตรง 
  • คลิกสับเปลี่ยน เพื่อสลับลำดับกลุ่ม
 5. คลิกบันทึก

สร้างห้องกลุ่มย่อยระหว่างการประชุม

เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่สร้างห้องกลุ่มย่อยได้ คุณจะโอนการประชุมให้ผู้ดูแลรายอื่นได้หากจำเป็น

 1. เริ่มการประชุมทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกิจกรรม ""จากนั้นห้องกลุ่มย่อยที่ด้านล่าง
 3. คลิกตั้งค่าห้องกลุ่มย่อย ""
 4. เลือกจํานวนห้องกลุ่มย่อย คุณสร้างห้องกลุ่มย่อยได้สูงสุด 100 ห้องต่อการประชุมทางวิดีโอแต่ละครั้ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งตัวจับเวลาในห้อง ให้ทําดังนี้
  1. คลิกตัวจับเวลา ""
  2. เลือกช่องปิดห้องกลุ่มย่อยเมื่อครบเวลาที่กำหนด
  3. ตั้งเวลาในตัวจับเวลาจากนั้นคลิกตกลง        

   หมายเหตุ: แต่ละห้องจะแสดงการนับถอยหลัง 30 วินาทีก่อนหมดเวลา หากต้องการแก้ไขหรือนําตัวจับเวลาออก ให้คลิกตัวจับเวลา ""จากนั้นยกเลิกการเลือกช่องปิดห้องกลุ่มย่อยเมื่อครบเวลาที่กำหนดจากนั้นคลิกตกลง

 6. ระบบจะกระจายผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังห้องกลุ่มย่อยต่างๆ โดยอัตโนมัติ หากต้องการย้ายผู้ใช้ไปยังห้องอื่นด้วยตนเอง ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ป้อนชื่อผู้เข้าร่วมเข้าลงในห้องโดยตรง
  • ลากชื่อผู้เข้าร่วมไปวางในห้องกลุ่มย่อยอื่น
  • หากต้องการสุ่มสลับผู้เข้าร่วมอีกครั้ง ให้คลิกสุ่ม ""
  • หากต้องการย้ายผู้เข้าร่วมทั้งหมดกลับไปที่การประชุมหลัก ให้คลิกล้าง ""
 7. เมื่อพร้อมที่จะเริ่มใช้ห้องกลุ่มย่อยแล้ว ให้คลิกเปิดห้องประชุมที่ด้านล่าง

เข้าร่วมห้องกลุ่มย่อย

หากเป็นผู้เข้าร่วม คุณจะพูดหรือส่งข้อความแชทถึงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในห้องกลุ่มย่อยได้ ผู้ดูแลจะเข้าร่วมห้องกลุ่มย่อยแต่ละห้องได้ทุกเมื่อในระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

 1. เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากคอมพิวเตอร์หรือแอป Meet บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. เมื่อผู้ดูแลเชิญเข้าห้องกลุ่มย่อย คุณจะเห็นข้อความแจ้งบนหน้าจอ ให้คลิกหรือแตะเข้าร่วม หากคลิกหรือแตะยกเลิก คุณจะยังอยู่ในการประชุมทางวิดีโอหลัก
  หมายเหตุ: หากคุณใช้โทรศัพท์โทรเข้า ให้แตะ *2 เพื่อไปที่ห้องกลุ่มย่อย สลับไปมาระหว่างห้องกลุ่มย่อย หรือกลับไปที่ห้องหลัก
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการออกจากห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกหรือแตะกลับสู่การโทรหลักที่ด้านบน

แก้ไข ออก หรือปิดห้องกลุ่มย่อย

หากคุณเป็นผู้ดูแล คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าร่วมในห้องประชุมเพื่อดูแลและร่วมการสนทนาได้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลจะไม่เห็นข้อความแชทที่ผู้เข้าร่วมสนทนากันก่อนที่ตนจะเข้าร่วมหรือหลังออกจากห้องกลุ่มย่อยแล้ว

 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เข้าร่วมหรือจํานวนห้องกลุ่มย่อย ในส่วนห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกแก้ไขห้องประชุม "" จากนั้นทําการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกบันทึก
 • หากต้องการเข้าร่วมห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกเข้าร่วมถัดจากห้องนั้น
 • หากต้องการออกจากห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกออก
 • หากต้องการปิดห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกปิดห้องประชุม ห้องแชท ในส่วนห้องกลุ่มย่อย จากนั้นปิดห้องประชุมทั้งหมด
 • หากมีผู้เข้าร่วมขอความช่วยเหลือ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่ด้านบนของห้องกลุ่มย่อย ให้คลิกเข้าร่วมถัดจากห้องที่ต้องการความช่วยเหลือ

โอนการประชุมให้ผู้ดูแลรายอื่น

ผู้ที่กำหนดเวลาหรือเริ่มต้นการประชุมทางวิดีโอจะเป็นผู้ดูแลการประชุมนั้น โดยการประชุมแต่ละครั้งมีผู้ดูแลได้เพียง 1 คน แต่คุณสามารถโอนการประชุมให้ผู้อื่นได้หากจำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false