Kuralları daha hızlı test etmek için en iyi uygulamalar

Kuralların test süresini kısaltma

Bir Gmail yöneticisi olarak, görevlerinizden biri de kuruluşunuz için spam, e-posta içeriği ve e-posta eklerini yönetmek üzere kurallar oluşturmaktır. Bir G Suite hizmeti veya özelliği eklerken ya da Gmail için güvenlik ayarlarını yaparken yeni kurallara ihtiyacınız olabilir.

Kuruluşunuzda doğru şekilde çalıştıklarından emin olmak için, oluşturduğunuz kuralları genelde birkaç kez değiştirmeniz ve test etmeniz gerekir. Yeni kuralların tüm kuruluşunuzda geçerlilik kazanması için 24 saate kadar bir süre gerekebilir.

Yeni kuralları, bir test ortamında yalnızca birkaç kullanıcıyla denemenizi öneririz. Küçük bir test ortamı, kuruluşunuz genelinde yapılacak testlere kıyasla kuralları daha hızlı şekilde test etmenizi sağlar. Kuralları bir test ortamında doğruladıktan sonra kuruluşun tamamına uygulayabilirsiniz.

Yeni ve değiştirilmiş kuralları test etmek için gereken süreyi en aza indirmek üzere buradaki yönergelerin bazılarını veya tamamını kullanabilirsiniz.

Kural test ortamı için en iyi uygulamalar

Birkaç kullanıcıyla bir test ortamı oluşturun. Küçük bir test ortamı sayesinde kuralları hızlıca güncelleyebilir, e-posta akışını ve dağıtımını nasıl etkilediklerini doğrulayabilirsiniz. Kuralın uygulandığı ortamın boyutu, kuralların güncellenme süresini doğrudan etkiler. Kural güncellemelerinin hızını nelerin etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şu test ortamlarından birini kullanın:

  • İkincil test alanı (önerilir): 2-50 arası kullanıcıyla ikincil bir test alanı oluşturun. Test alanı, kural oluştururken en yüksek esnekliği sağlar. Yeni kuralların bir alanın tamamını nasıl etkilediğini test edebilirsiniz. Bu alanda, kuralları test eden tüm yöneticilere Süper Yönetici ayrıcalıkları atayarak, kuralları kısıtlama olmaksızın test etme imkanı tanıyın.
  • Test kuruluş birimi: 2-24 kullanıcıyla bir test kuruluş birimi oluşturun. Üst kuruluş birimlerinin testleri nasıl etkileyebileceğini öğrenin.

Test alanını birincil alanınızla aynı şekilde ayarlayın. İkincil test alanı kullanıyorsanız, bunu birincil alanınız gibi ayarlayın. Böylece, kural davranışı birincil alanınızdaki davranışı taklit eder.

Varsa ek kuralları test ortamından kaldırın. Test ortamına yalnızca test ettiğiniz kuralları ekleyin. Geçmişte bu ortamda başka kuralları test ettiyseniz eski kuralları kaldırın.

Kuruluşun boyutu ve yapısı kural güncellemelerinin hızını nasıl etkiler?
Kuralın uygulandığı kuruluş birimi veya alanın boyutu, kuralın güncellenme süresini doğrudan etkiler.
Büyük kuruluş birimlerine veya çok sayıda alt kuruluş birimine sahip kuruluş birimlerine ait kuralların güncellenmesi, daha küçük kuruluş birimlerine göre daha uzun sürebilir.
Kuruluş birimiyle ilişki kurallar, ilgili birimin alt kuruluş birimlerine de uygulanır. Test kuruluş biriminiz, çok sayıda kurala sahip bir kuruluş biriminin (ör. kök kuruluş birimi) alt birimiyse:
  • Test kuruluş birimlerinde üst kuruluş biriminden alınan kurallar da bulunduğundan, testler daha uzun sürebilir. Kural sayısı arttıkça test süresi uzar.
  • Alt kuruluş birimlerinin üst kuruluştan kural devralması nedeniyle, hangi kuralların test sırasında sorun oluşturduğunu tespit etmek ve tanımlamak daha zordur.

Kuralları gruplarla test etmekten kaçınmanızı öneririz, çünkü:

  • Kuralın güncellenme süresi grup boyutuyla (üye sayısı) ilişkilidir. Bir Grubun boyutunu belirlemek ve gruba ilişkin kuralların güncellenmesinin ne kadar süreceğini öngörmek zor olabilir.
  • İç içe geçmiş gruplarda kuralları test etmek ve sorunları tespit etmek daha karmaşık bir işlemdir.

Kural oluşturmaya ve test etmeye ilişkin en iyi uygulamalar

Kuralları gerçek verilerle test edin. Normalde kuruluşunuzda kullandığınız e-posta eki türlerini ve içeriği (güvenli içerik dahil) test edin.

Uzun dizeler veya uzun listeler içeren ifadeler kullanmayın. 1.000 karakterden uzun ifadeler kullanmaktan ve 1.000'den fazla öğe içeren listeleri kullanmaktan kaçının. Uzun ifadelerin yayılması, kısa ifadelere göre daha fazla zaman alır. Uzun ifadelerde, sorun giderme gerektiren hatalar bulunması olasılığı daha yüksektir.

Test ortamına uygulamadan önce kuralların söz dizimini kontrol edin. Kuralları birincil alanınıza uyguladığınızda elde edeceğiniz sonuçlara benzer sonuçlar almak için gerçek verileri kullanın:

Test ortamına yalnızca test ettiğiniz kuralları ekleyin. Test ortamınızda yalnızca test ettiğiniz kuralların bulunmasını öneririz. Birden çok kuralın bulunması ve bunların uygulanma sırası ileti davranışını etkileyebilir. Birden çok kuralın ileti davranışını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin. Yeni bir kuralın, birincil alanınızda halihazırda mevcut olan kurallarla nasıl etkileşime girdiğini test etmeniz gerekiyorsa, kuralı, mevcut kurallara sahip kuruluş biriminin alt kuruluşu olan bir test kuruluş birimine kopyalayın.

Grup temelli politikalar kullanmayın. Grup temelli politikaların geçerlilik kazanması için genelde 24 saate kadar bir süre gerekir (küçük gruplar da dahil). Ayar Ekle seçeneğini kullanarak yeni bir kural eklediğinizde, Etkilenecek hesap türleri seçeneğinin altındaki Gruplar'ın işaretini kaldırın.

Bir kuralı test etmek için kullanılan her iletide benzersiz bir e-posta konu satırı kullanın. Benzersiz konu satırları, iletileri test etmek için hangi kuralların uygulandığını belirlemenize yardımcı olur. E-posta günlüğünde arama aracı, iletileri konu satırına göre listeler. Her ileti girişi, iletiye hangi kuralın uygulandığını gösterir.

Bir kuralı her güncellediğinizde, kuralın adını değiştirin. Bir kuralı birkaç kez güncellemeniz ve test etmeniz gerekiyorsa, benzersiz kural adı kullanmak, kuralın hangi sürümünü test ettiğinizi anlamanızı sağlar. E-posta günlüğünde arama aracı, kuralları ada göre gösterir.

Kuralları doğrulamak için en iyi uygulamalar

Test iletilerine hangi kuralların uygulandığını görmek için E-posta günlüğünde arama aracını kullanın. E-posta günlüğünde arama aracı, test iletilerini bulmanızı sağlar ve her iletiye hangi kuralın uygulandığını gösterir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?