Konfigurationsguide för Meet för stora organisationer

När du byter till Google Meet från ett annat videokonferenssystem ska du se till att övergången sker utan problem. Du måste då förbereda nätverket och användarna och erbjuda support så att de klarar övergången på ett bra sätt.

Förbered nätverk och maskinvara

Steg 1: Förbered nätverket

Innan du aktiverar Meet ska du se till att nätverket har tillräcklig bandbredd och rätt konfiguration för att stödja videomöten. Mer information finns i Förbered nätverket.

Steg 2: Installera maskinvaran för videosystemet

Så här installerar och konfigurerar du Google Meet-maskinvara eller Chromebox för möten för ditt företag eller din grupp:

 1. Läs välkomstmeddelandet.
 2. Kontrollera system- och tjänstkrav.
 3. Packa upp lådan och kontrollera att alla komponenter finns med.
 4. Installera maskinvaran.
 5. Anslut kablarna.

Mer information finns i Installera ditt Meet- eller Chromebox-system.

Steg 3: Anpassa Meet för organisationen

Som administratör kan du:

 • Tillåta att användarna spelar in videomöten. Läs mer
 • Tillåt livestreaming av videomöten till en större målgrupp. Läs mer
 • Tillåta att videokonferenssystem från tredje part går med i Meet-videomöten. Läs mer
 • Tillåt användarna att utnyttja sin telefon i ett möte, inklusive för inkommande och utgående samtal. Läs mer

Ge användarna stöd

Förbered supportteamet

Supportteamet ska ha följande kompetens för att kunna hjälpa användarna: 
 1. Veta hur man använder Google Meet.
 2. Kunna felsöka problem med videomöten och mötesrum.
 3. Förstå användarnas videomötesaktivitet.
 4. Känna till vilken information som ska tillhandahållas vid kontakt med support.

Låt supportteamet gå igenom följande resurser:

Informera användarna

Förbered användarna på ändringen. Du kan sätta upp affischer, dela ut handböcker och skicka e-post för att hjälpa dem med övergången.

Mer information finns i Uppgradera från klassiska Hangouts till Meet.

Utbilda användarna

Hänvisa personerna i organisationen till självstudierna i utbildningscentret, hjälpcentret för Google Meet och annat utbildningsmaterial.
Mer information finns i Utbilda användarna.

Relaterade ämnen


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt