Viktiga ändringar i Google+ för G Suite i samband med borttagning av konsumentversionen

Kontrollera regelbundet den här sidan efter uppdateringar. Senast uppdaterad: den 25 april 2019

Om du använder konsumentversionen (personlig) av Google+ (slutar vanligen på @gmail.com) läser du vanliga frågor om borttagningen av Google+.

Är du osäker på om du har ett G Suite-konto? Kontrollera din kontotyp här.

Eftersom konsumentversionen av Google+ stängs i april 2019 ser G Suite-kunder eventuellt några kommande ändringar i funktioner i Google+, inklusive listan nedan. Dessa förändringar påverkar i första hand hur din organisation kan interagera med konsumentinnehåll.

Processen med att ta bort innehåll från konsumentversionen av Google+ tar några månader. Vissa delar av konsumentinnehållet på Google+ kan vara synligt för G Suite-användare tills konsumentversionen av Google+ har raderats.

Vi driver företagsversionen av Google+ vidare och nya funktioner kommer inom kort. Mer information finns i Google Cloud-blogginlägget.

Ändringar som inleds 4 februari 2019

Sidor på Google+

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Inga användare kan skapa nya sidor i Google+.

Cirklar på Google+

Senast uppdaterad: 1 mars 2019

Användarna kan inte heller dela profilinformation med cirklar, utökade cirklar eller anpassade cirklar.

Kommentarer via Google+ på webbplatser

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Blogger och andra webbplatser kan använda Google+ som sin kommentartsjänst. Den här funktionen tas bort från Blogger senast den 4 februari och andra webbplatser senast den 7 mars. Alla kommentarer via Google+ tas bort från dessa webbplatser men G Suite-användare kan fortfarande se kommentarer de gjort i sin aktivitetslogg på Google+.

Inloggning för deltagande i offentligt betaprogram för Google Play-tjänster

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

När vi börjar stänga konsumentversionen av Google+ kan G Suite-användare som har valt att delta i det offentliga betaprogrammet för Google Play-tjänster uppleva problem med Google-appar som Gmail och Hangouts. G Suite-användare kan lämna betaprogrammet för att undvika avbrott i tjänsten. Läs mer om hur du lämnar betaprogrammet

Ändringar som inleds 7 mars 2019

Google+ Android-app

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

En ny version av Android-appen för Google+ släpps den 22 februari 2019. Alla G Suite Android-användare måste uppdatera Android-appen för Google+ före den 7 mars 2019 för att fortsätta använda Google+ på mobila enheter. Gamla versioner av appen stöds inte längre.

Google+ och klassiska Google Sites

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Gadgetar på Google+ i klassisk Google Sites -webbplatser upphör att fungera den 7 mars 2019 och därför vill du kanske ta bort dem. Inbäddningar av Google+ i nya Google Sites fortsätter att fungera.

Ändringarna som inleds 2 april 2019

Grupper

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Viktigt: Innehållet på Google+ i konsumentkonton tas bort den 2 april 2019 i samband med att konsumentversionen av Google+ stängs. För grupper utanför domänen som inte ägs av minst en G Suite-användare, kan gruppägare och moderatorer i dessa grupper ladda ned och spara gruppinformation före 2 april 2019.

Om du för närvarande laddar ned data för grupper utanför domänen har denna data enbart länkar till communityinlägg. Från och med början av mars 2019 kommer ytterligare data att vara tillgänglig för nedladdning, inklusive författare, brödtext och foton för varje gruppinlägg i offentliga grupper. Mer information finns i Ladda ned din data från Google+.

Kontrollera grupptyperna i Google+ som du använder nedan och se detaljer om kommande ändringar. G Suite-användarnas åtkomst till olika typer av grupper fortsätter att vara beroende av deras G Suite-administratörs inställningar för delning av innehåll och åtkomst.


Domänbegränsad offentlig eller privat grupp

 

Beskrivning: En offentlig grupp som personer på domänen kan gå med i eller visa.

Domänbegränsade grupper fortsätter att fungera på samma sätt som i dag.


Offentlig grupp utanför domänen

 

Beskrivning: En offentlig grupp som personer inom och utanför domänen kan gå med i. Dessa grupper kan ha medlemmar utanför din organisation.

I offentliga grupper utanför domänen tas följande bort:
 
 • Grupper som inte har en ägare med ett G Suite-konto. Om minst en ägare är en G Suite-användare tas gruppen inte bort. G Suite-användare kan se sitt eget innehåll från borttagna grupper i sin aktivitetslogg för Google+.

 • Gruppinnehåll från konsumentanvändarnas konton. Endast innehåll från G Suite-användare finns kvar.

 

Ytterligare kommande ändringar i offentliga grupper utanför domänen:

 • Allt återstående innehåll i dessa grupper är enbart synligt för G Suite-användare.

 • Dessa grupper blir grupper som kräver begäran om medlemskap för personer som inte redan är medlemmar.

 • G Suite-användare kan inte längre skapa nya offentliga grupper utanför domänen. De kan bara skapa nya privata grupper utanför domänen (endast inbjudan) och endast G Suite-användare kan gå med.


Privat grupp utanför domänen

 

Beskrivning: En privat grupp som personer inom och utanför domänen kan gå med i.

I privata grupper utanför domänen tas följande bort:
 • Grupper som inte har en ägare med ett G Suite-konto. Om minst en ägare är en G Suite-användare tas gruppen inte bort. G Suite-användare kan se sitt eget innehåll från borttagna grupper i sin aktivitetslogg för Google+.

 • Gruppinnehåll från konsumentanvändarnas konton. Endast innehåll från G Suite-användare finns kvar.

 

Ytterligare kommande ändringar i privata grupper utanför domänen:

 • I nya grupper utanför domänen är inställningen ”Synlig i sökresultat” inte längre tillgänglig.

 • I befintliga grupper utanför domänen inaktiveras inställningen ”Synlig i sökresultat” och den kan inte aktiveras på nytt.


Sökfunktionen på Google+

Senast uppdaterad: den 25 april 2019

 • I privata grupper utanför domänen är inställningen ”Synlig i sökresultat” inte längre tillgänglig.

 • I icke-domänbegränsade sökresultat på Google+ ser G Suite-användare enbart privata grupper utanför domänen om de redan är medlemmar.

 • Inställningen Synlighet för profil på administratörskonsolen kommer att tas bort. Som den nya standarden kan G Suite-användarnas profiler i Google+ inte längre delas offentligt och är inte tillgängliga genom offentlig sökning. Vissa sökmotorer kan administrera cachelagrat innehåll.

Samlingar

Senast uppdaterad: 2 april 2019

Samlingar finns kvar den 2 april 2019, men börjar fasas ut i framtiden.

 • G Suite-användare kommer inte att kunna göra följande:

  • Skapa nya samlingar. Alla befintliga samlingar finns kvar.

  • Lägga till innehåll i en samling som inte är domänbegränsad.

 • G Suite-användare kommer fortfarande att kunna göra följande:

Cirklar

Senast uppdaterad: 2 april 2019

Cirklarna finns kvar den 2 april 2019, men börjar fasas ut i framtiden.

 • G Suite-användare kommer inte att kunna göra följande:

  • Skapa nya cirklar.
  • Lägga till personer utan ett Google+ konto i befintliga cirklar.
  • Dela ett inlägg i en cirkel.
 • G Suite-användare kan fortfarande ta bort sina cirklar.

 • Efter konsumentavstängningen tas användare utanför G Suite bort från cirklar.

Profil

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Profilfältet i Google+ för byline tas bort från Google+. Välj alternativet Profil i Takeout om du vill spara den här informationen. G Suite-användare kan fortfarande visa och redigera andra fält, exempelvis namn på sidan Om mig i sina Google-konton.

Alternativa webbadresser på Google+

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

De alternativa webbadresserna på Google+ stöds inte längre och kommer att tas bort. Inga länkar som använder alternativa webbadresser på Google+, inklusive Albumarkiv, fungerar längre. G Suite-användare kan dock fortfarande använda den ursprungliga webbadressen för profilen på Google+.

Sidor på Google+

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Alla sidor på Google+, inklusive inlägg och kommentarer på sidor, tas bort. Om det finns innehåll du vill behålla ska du ladda ned och spara det före april 2019. Informera alla sidägare på Google+ i din organisation om den här ändringen.  

Event på Google+

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Alla event på Google+ och allt tillhörande innehåll tas bort. Ladda ned och spara om du vill spara denna information.

Google+ 1:or på externa webbplatser

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Alla +1:or på externa webbplatser tas bort. Ladda ned och spara om du vill spara denna information.

Borttagningsbeteende

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Tidigare kunde vissa kunder (exempelvis G Suite for Education-kunder) fortsätta använda Google+ trots att G Suite sagts upp. Fortsättningsvis kommer alla G Suite-kunders innehåll att flaggas för borttagning när G Suite sägs upp.

G Suites administratörsinställningar för Google+

Senast uppdaterad: den 25 april 2019

Följande G Suite-administratörsinställningar för Google+ tas bort från administratörskonsolen:

 • Dela inlägg: Tidigare kunde administratörer Styra över om användarnas inlägg kunde delas utanför organisationens G Suite-domän som standard. Från och med nu kommer nya inlägg att vara begränsade till domänen som standard. Om domänens inställning för innehållsdelning och åtkomst är i offentligt läge kan användarna dock fortfarande dela inlägg utanför domänen i externa grupper de har gått med i.

 • Synlighet för profil: Tidigare kunde administratörer styra över om användarnas profiler kunde indexeras av sökmotorer som standard. Från och med nu kan G Suite-användarnas profiler i Google+ inte längre delas offentligt och är inte tillgängliga genom offentlig sökning. Vissa sökmotorer kan administrera cachelagrat innehåll.

 • API:er i Google+: Appar kan inte få åtkomst till andra API:er i Google+ än nya implementeringar av people.get och people.getOpenIdConnect som används för inloggning och identitet. Mer information finns i Avstängning av Google+ API.

Konsumentkonton uppgraderas till G Suite

Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Om en användare på domänen uppgraderar från ett konsumentkonto till ett G Suite-konto den 2 april 2019 eller senare, kan de data i Google+ som skapats före uppgraderingen raderas på grund av att konsumentversionen av Google+ stängs. G Suite-administratörer hanterar inte denna data. Den här raderingen kan inträffa när som helst tills vi är klara med raderingen av innehåll från konsumentkonton i Google+. Radering kan ske även om dina uppgraderade användare kan se sådan data i sina G Suite-konton.

All ny data i Google+ som användaren skapar med sitt G Suite-konto efter konverteringen bör inte påverkas. Om nytt innehåll som användarna publicerar inkluderar media som har laddats upp till konsumentversionen av Google+ kan det också hända att sådan media raderas om den inte säkerhetskopieras i Google Foto för användarna.

Om användarna vill behålla data i Google+ från sitt konsumentkonto kan de ladda ned och spara innehållet innan de konverterar sitt konto. G Suite-administratörer kan också välja att inaktivera Google+ för användare på domänen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?