Starta en undersökning

Om organisationen använder G Suite Enterprise kan du starta en undersökning från varningscentret genom att länka direkt till verktyget för säkerhetsundersökningar. Med hjälp av undersökningsverktyget kan du sedan visa ytterligare detaljer om händelsen, göra viktiga anpassningar av inställningarna för Googles administratörskonsol om det behövs eller vidta andra åtgärder som svar på varningen.

Du kan starta en undersökning på två sätt:

  • Starta en undersökning från huvudsidan i varningscentret genom att klicka på en av förstoringsglasikonerna längst till höger på sidan.
  • Starta en undersökning från en sida med varningsinformation genom att klicka på UNDERSÖK VARNING

Med hjälp av informationen från varningen förifylls villkoren för undersökningen i undersökningsverktyget och undersökningsverktyget öppnas automatiskt. Klicka på SÖK och kör undersökningen. Du kan även lägga till villkor eller göra anpassningar av villkoren innan du klickar på SÖK.

Mer information och anvisningar finns i Om verktyget för säkerhetsundersökningar.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?