Ge användarna åtkomst till Salesforce från Kalkylark

Tillägget Salesforce Data Connector gör att användarna kan ansluta till sina Salesforce-konton från Google Kalkylark. Användarna kan sedan importera Salesforce-data eller rapporter till filer i Kalkylark och överföra alla ändringar tillbaka till Salesforce. Tillägget respekterar fält- och objektbehörigheter som angetts av Salesforce-administratörer. 

Om du vill göra Salesforce-tillägget tillgängligt för användarna måste du aktivera tillägg eller vitlista tillägget.

Viktigt! Salesforce-tillägget kan användas för att ändra eller radera data på Salesforce-konton. Använd därför tillägget med försiktighet. Läs om hur du använder Salesforce-tillägget.

Salesforce-tillägget är utvecklat av Google Cloud och omfattas av ytterligare villkor för Google Apps Script. Läs mer om tillägget i tilläggsbutiken.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt