Ge användarna åtkomst till Salesforce från Kalkylark

Tillägget Salesforce® Data Connector gör att användarna kan ansluta till sina Salesforce-konton från Google Kalkylark. Användarna kan sedan importera Salesforce-data eller rapporter till filer i Kalkylark och överföra alla ändringar tillbaka till Salesforce. Tillägget respekterar fält- och objektbehörigheter som angetts av Salesforce-administratörer. 

Om du vill göra Salesforce-tillägget tillgängligt för användarna måste du aktivera tillägg eller vitlista tillägget.

Viktigt! Salesforce-tillägget kan användas för att ändra eller radera data på Salesforce-konton. Använd därför tillägget med försiktighet. Läs om hur du använder Salesforce-tillägget.

Salesforce-tillägget är utvecklat av Google Cloud och omfattas av ytterligare villkor för Google Apps Script. Läs mer om tillägget i tilläggsbutiken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?