Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Portera företagsnummer till Voice för Google Workspace

Covid-19-uppdatering: På grund av covid-19 finns det begränsningar för nummerportering i Portugal. Detta kan leda till förseningar när porteringsbeställningarna slutförs. För närvarande finns det inga begränsningar för de andra länder som stöds i Europa, men detta kan ändras. Besök den här sidan igen för ytterligare uppdateringar.

Om din organisation har befintliga telefonnummer hos en annan tjänsteleverantör kan du portera dessa nummer till Google Voice. Om du inte behöver portera nummer går du till Steg 4. Tilldela Voice-nummer till användare.

Du är på steg 5 av 9

Innan du börjar

 • Avsluta inte din befintliga tjänst förrän Voice meddelar dig att nummerporteringen är klar. 
 • Avsluta eventuella öppna tjänstbegäranden hos din nuvarande operatör.
 • Ta fram ett aktuellt kontoutdrag från din nuvarande operatör där du hittar information som behövs för att slutföra porteringsbegäran.
 • Hämta en lista över de telefonnummer du porterar. Se till att din nuvarande operatör har låst upp numren.
 • Ta bort alla specialfunktioner, som DSL-internet eller s.k. hunt groups. Voice har inte stöd för dessa funktioner.
 • Skapa en separat porteringsbegäran för varje operatör du porterar från.
 • Alla telefonnummer i din porteringsbegäran måste vara kopplade till huvudnumret för fakturering i kontot du porterar från.
 • Vissa operatörer kan kräva en pinkod för nummerportering. Om den nuvarande leverantören kräver detta anger du pinkoden när du skapar porteringsordern.
 • Om du porterar ett nummer från EU, din tjänsteleverantör kommer från en återförsäljare och du inte ser operatören när du anger tjänsteleverantören, måste du använda återförsäljarens underliggande leverantör och inte din vanliga operatör.

Gränser för nummer du kan portera

Du kan inte portera dessa telefonnummer:

 • Kostnadsfria nummer
 • Telefonnummer utan riktnummer (nomadisk telefoni) inom EU
 • Nummer från ohanterade Voice-konton till hanterade Voice för Google Workspace-konton
 • Nummer mellan olika Google Workspace-domäner
 • Nummer från Google Fi till hanterad Voice för Google Workspace-konton
 • Nummer utanför Voice-täckningsområdet, även i ett land eller en region som stöds
 • Nummer från flera operatörer, om du inte skapar separata porteringsförfrågningar

  (Alla nummer i en begäran måste tillhöra samma operatör.)

Det är kanske inte tillåtet att portera enskilda nummer som tillhör ett visst intervall hos vissa operatörer. Vi rekommenderar att nummer som tillhör ett sådant intervall och tillhörande nummer porteras i samma begäran.

Om du har frågor om begränsningarna eller vill kontrollera om numren kan porteras kontaktar du Google Workspace-supporten.

Portera telefonnummer till Google Voice för Google Workspace

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Nummerportering.
 4. Klicka på Skapa porteringsorder högst upp på sidan Nummerportering.
 5. I fältet Portnamn anger du ett namn för att identifiera din porteringsbegäran.
 6. Bredvid Land klickar du på nedåtpilen Nedåtpil och väljer ditt land eller din region i listan.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Under Identifiera din primära kontakt anger du namnet och telefonnumret på den person som ska kontaktas om denna porteringsbegäran.
 9. Under Ange porteringsdetaljer fyller du i formuläret med ett kontoutdrag från den nuvarande operatören. Fälten varierar beroende på land eller region. Se operatörsfälten nedan.
  Obs! Om din operatör inte finns med på listan kan du inte portera ditt nummer till Google Voice.
 10. Markera rutan Jag auktoriserar Google Voice följt av och klicka på Fortsätt.
 11. I avsnittet Listnummer anger du de nummer du vill portera.
  • Fast telefon eller VoIP – ange upp till 500 telefonnummer, avgränsade med kommatecken. För ett nummerintervall anger du ett start- och slutnummer, avgränsade av ett bindestreck. Inkludera landskoden för varje nummer. Till exempel är landskoden för USA 1.
  • Trådlöst – verifiera numret du porterar. Du kan bara portera ett trådlöst nummer per begäran. Trådlös nummerportering är endast tillgänglig i USA.
 12. I fältet Aktiveringsdatum klickar du för att öppna en kalender och väljer datumet för att slutföra porteringen av numret.

  Obs! Vissa länder eller regioner kanske inte kan välja ett aktiveringsdatum.

  När du väljer ett aktiveringsdatum:

  • Det första datum då porteringen kan slutföras är standarddatumet och det varierar beroende på land eller region. Se operatörsfälten nedan.
  • Aktiveringsdatumet får inte vara mer än 60 dagar efter det datum då du skickade begäran eller på helger eller lokala helgdagar.
  • Porteringsbegäranden ska slutföras före slutet av det schemalagda aktiveringsdatumet eller påföljande arbetsdag. 
  • När porteringen har slutförts har du inte längre någon tjänst hos din tidigare operatör. Om du vill återuppta tjänsten tilldelar du numren i Google Voice.
 13. Klicka på Fortsätt.
  Google Voice validerar informationen som du har angett.
 14. Granska informationen som visas.
  • Klicka på Redigera Redigera om du vill göra ändringar.
  • Klicka på Utöka "" om du vill granska numren.

   Om ditt land eller din region kräver auktorisering visas en anteckning med en begäran om nödvändig dokumentation. Om du vill få en kopia av auktoriseringsmallen klickar du på Ladda ned eller väntar tills porteringsbegäran har slutförts. Mer information finns i Skicka ett auktoriseringsbrev nedan.

 15. Klicka på Fortsätt.
 16. Klicka på Skapa porteringsbegäran.

På sidan Nummerportering visas status för din porteringsbegäran. Efter porteringen eller om det uppstår problem med att portera numren skickar Voice ett e-postmeddelande till den primära kontakten.

Granska porteringsbegäranden

Om du vill granska din porteringsbegäran klickar du på Uppgifter ""följt avVisa detaljer högst upp.

Skicka en fullmakt

Om ditt land eller din region kräver en fullmakt:

 1. På sidan Nummerportering klickar du på din porteringsbegäran.
 2. Bredvid Obligatorisk dokumentation klickar du på Utöka "".
 3. Om du vill skriva ut auktoriseringsmallen klickar du på Ladda ned mall.
 4. Fyll i och underteckna en kopia av fullmakten.
 5. Om du vill ladda upp fullmakten klickar du på Ladda upp signerat dokument.
 6. Klicka på Skicka för granskning.

Efter portering 

De porterade telefonnumren är inte aktiva och kan inte ringas förrän du tilldelar dem till användare. Du har ingen tjänst hos din befintliga operatör. Tilldela numret i Voice för att återuppta tjänsten.

Du kan tilldela numren till användare, automatiska receptionister och uppringningsgrupper medan porteringsordern bearbetas. Om du vill tilldela väntande nummer öppnar du Tilldela nummer till användare individuellt.

Efter bearbetningen blir dessa nummer aktiva. De visas i avsnittet Porterade nummer med etiketten Porterat (väntande).

Åtgärda ett porteringsfel

Medan du väntar på att porteringen ska slutföras visas en felindikator bredvid det väntande numret om något har blivit fel med porteringsordern. Du bör också få ett e-postmeddelande med anvisningar om hur du åtgärdar ordern. Kontakta supporten om du inte får något e-postmeddelande.

 

Fält för tjänsteleverantör

Vilken information du ska ange om din nuvarande tjänst beror på landet eller regionen.

Danmark

Minimitid för nummerportering är 13 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, kommun, ort Postnummer, kommun och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Organisationsnummer Ditt organisationsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Frankrike

Minimitid för nummerportering är 18 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunummer/namn på lokal för tjänsten Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Gatunamn Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Postnummer, ort Postnummer och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
SIRET-kod SIRET-koden för din organisation som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Tyskland

Fält Beskrivning
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, kommun, ort Postnummer, kommun och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från och operatörskoden
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från

Irland

Fält Beskrivning
Gatunummer för tjänsten Gatunummer i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag.
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Postnummer, ort Postnummer och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Italien

Minimitid för nummerportering är 20 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal för tjänsten Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, ort, provins Postnummer, ort och provins för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Momsregistreringsnummer Organisationens momsregistreringsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Hemlig kod Den hemliga koden för din organisation som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från

Nederländerna

Minimitid för nummerportering är 10 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, ort Postnummer och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Momsregistreringsnummer Organisationens momsregistreringsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Portugal

Minimitid för nummerportering är 15 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, ort Postnummer och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Skatteidentifieringsnummer Organisationens momsregistreringsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Åtkomstkod Organisationens åtkomstkod som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Spanien

Minimitid för nummerportering är 13 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, ort, provins

Postnummer, ort och provins för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar

Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Skatte-id Organisationens momsregistreringsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Sverige

Minimitid för nummerportering är 20 arbetsdagar.

(Nummer finns tillgängliga för Stockholm, Malmö och Göteborg)

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer/namn på lokal Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, ort Postnummer och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Organisationsnummer Ditt organisationsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Schweiz

Minimitid för nummerportering är 15 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunamn för tjänsten Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Gatunummer Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Postnummer, kommun, ort Postnummer, kommun och ort och land för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Momsregistreringsnummer Organisationens momsregistreringsnummer som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

Storbritannien

Minimitid för nummerportering är 17 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Gatunummer/namn på lokal för tjänsten Gatunummer eller namn på lokal för organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens fakturor
Gatunamn Gatunamn i organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Ort, postnummer Ort och postnummer för organisationens adress från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Aktuell tjänsteleverantör Tjänsteleverantören som du porterar numren från
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

USA

Minimitid för nummerportering är 10 arbetsdagar.

Fält Beskrivning
Tjänstadress Organisationens adress för nödsamtal (gatuadress) som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Valfri adress för nödsamtal 2 Uppgång, lägenhet eller annan del av organisationens adress som används på den aktuella tjänsteleverantörens kontoutdrag
Ort, delstat, postnummer Ort, delstat och postnummer för organisationens adress för nödsamtal från den aktuella tjänsteleverantörens faktureringsinställningar
Företagsnamn Organisationens namn som används för fakturering av den aktuella tjänsteleverantören
Faktureringsnummer Huvudtelefonnumret på tjänsteleverantörens konto som du porterar från
Aktuell tjänsteleverantör Namn på den aktuella tjänsteleverantör som du porterar numren från
Valfritt kontonummer Ditt kontonummer hos den aktuella tjänsteleverantören
Valfri pinkod Pinkod eller lösenord för att låsa upp ditt konto hos den aktuella tjänsteleverantören
Primär kontakt Primär kontakt i organisationen för alla porteringsrelaterade frågor
Kontaktpersonens telefonnummer Telefonnummer för den primära kontaktpersonen

*Portering av nummer i Google Voice stöds ännu inte i Kanada.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt