จัดการไดรฟ์ที่แชร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ

รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้ ได้แก่ Business Standard และ Business Plus, องค์กร, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus, Nonprofits, G Suite Business, Essentials เปรียบเทียบรุ่นของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปลี่ยนสมาชิกและระดับการเข้าถึงของสมาชิกสําหรับไดรฟ์ที่แชร์ในองค์กร รวมทั้งเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สําหรับไดรฟ์ที่แชร์ และการตั้งค่าการแชร์เริ่มต้นสําหรับไดรฟ์ที่แชร์ใหม่ทั้งหมดได้ เช่น หากคุณกังวลว่าผู้ใช้รายหนึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงไดรฟ์ที่แชร์ คุณก็สามารถนําผู้ใช้รายนั้นออกหรือเปลี่ยนระดับการเข้าถึงได้

เพิ่มหรือนำสมาชิกออกจากไดรฟ์ที่แชร์

หากคุณจัดการไดรฟ์ที่แชร์ด้วยตนเอง โปรดไปที่นี่แทน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องเพิ่มสมาชิกในไดรฟ์ที่แชร์ผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบหากไดรฟ์ที่แชร์ไม่มีสมาชิกหรือไม่มีผู้จัดการ หรืออาจต้องนําสมาชิกออกจากไดรฟ์ที่แชร์หากสมาชิกไม่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา

หมายเหตุ: คุณจะมอบหมายกลุ่มไปยังไดรฟ์ที่แชร์ได้สูงสุด 100 กลุ่ม และสมาชิกได้สูงสุด 600 คน (ระหว่างกลุ่มและผู้ใช้แต่ละราย) โดยไดรฟ์ที่แชร์จะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 50,000 คนผ่านทางกลุ่มและผู้ใช้แต่ละราย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นไดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกจัดการไดรฟ์ที่แชร์
 4. ชี้ไปที่ไดรฟ์ที่แชร์ที่ต้องการอัปเดตแล้วคลิกจัดการสมาชิก หากมีไดรฟ์ที่แชร์หลายไดรฟ์ คุณสามารถกรองรายการตามชื่อไดรฟ์ที่แชร์หรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ได้
  1. หากต้องการค้นหาไดรฟ์ที่แชร์ที่ไม่มีสมาชิก ให้คลิกเพิ่มตัวกรองจากนั้นไม่มีสมาชิก
  2. หากต้องการค้นหาไดรฟ์ที่แชร์ที่ไม่มีผู้จัดการ ให้คลิกเพิ่มตัวกรองจากนั้นไม่มีผู้จัดการ
 5. วิธีเพิ่มคนหรือกลุ่ม
  1. ป้อนอีเมล
  2. เลือกระดับการเข้าถึง
  3. เลือกว่าต้องการแจ้งเตือนผู้อื่นไหม มีตัวเลือกให้ใส่ข้อความได้หากคุณเลือกที่จะแจ้งเตือนผู้อื่น
  4. คลิกส่ง (หากเลือกที่จะแจ้งเตือนผู้อื่น) หรือแชร์ (หากเลือกที่จะไม่แจ้งเตือนผู้อื่น)
 6. วิธีนําบุคคลหรือกลุ่มออก
  1. คลิกระดับการเข้าถึงถัดจากชื่อบุคคลหรือกลุ่ม
  2. คลิกนำสิทธิ์เข้าถึงออก
 7. คลิก Save

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของสมาชิกในไดรฟ์ที่แชร์

หากคุณจัดการไดรฟ์ที่แชร์ด้วยตนเอง โปรดไปที่นี่แทน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปลี่ยนระดับการเข้าถึงสําหรับสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นผู้จัดการของไดรฟ์ที่แชร์ก็ตาม เช่น หากคุณกังวลว่าผู้ใช้รายหนึ่งจะมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้จัดการในไดรฟ์ที่แชร์ คุณสามารถลดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นไดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกจัดการไดรฟ์ที่แชร์
 4. ชี้ไปที่ไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีสมาชิกที่ต้องการอัปเดตแล้วคลิกจัดการสมาชิก หากมีไดรฟ์ที่แชร์หลายไดรฟ์ คุณสามารถกรองรายการตามชื่อไดรฟ์ที่แชร์หรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ได้
 5. ในแถวสําหรับสมาชิกที่ต้องการอัปเดต ให้คลิกระดับการเข้าถึงปัจจุบันของสมาชิก แล้วคลิกระดับการเข้าถึงใหม่
 6. คลิกเสร็จ

กําหนดการตั้งค่าการแชร์เริ่มต้นสําหรับไดรฟ์ที่แชร์

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกําหนดการตั้งค่าการแชร์เริ่มต้นสําหรับไดรฟ์ที่แชร์ตามหน่วยขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คุณยังป้องกันไม่ให้สมาชิกที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรที่ไม่ต้องการแชร์เนื้อหาภายนอกองค์กร คุณสามารถบล็อกการแชร์กับภายนอกและป้องกันไม่ให้ผู้จัดการเปลี่ยนการตั้งค่านั้นได้

สําคัญ: การตั้งค่าการแชร์เริ่มต้นจะมีผลกับไดรฟ์ที่แชร์ใหม่เท่านั้น หากคุณมีไดรฟ์ที่แชร์อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ ให้ไปที่ส่วนถัดไป

ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นไดรฟ์และเอกสาร
 3. เลือกการตั้งค่าการแชร์
 4. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 5. กําหนดการตั้งค่าการแชร์เริ่มต้นสําหรับไดรฟ์ที่แชร์ใหม่ และเลือกว่าจะให้ผู้จัดการไดรฟ์ที่แชร์ลบล้างการตั้งค่าเหล่านั้นได้หรือไม่
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ภายนอกเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่ 2 ผู้ใช้ภายนอกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง แม้ว่าคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์กับภายนอกองค์กรก็ตาม การตั้งค่านี้ยังบล็อกไม่ให้ผู้จัดการไดรฟ์ที่แชร์เพิ่มผู้ใช้ภายนอกเป็นสมาชิกอีกด้วย หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้แชร์รายการใดๆ ในไดรฟ์กับภายนอกองค์กร การตั้งค่านี้จะไม่มีผลเนื่องจากลบล้างการตั้งค่าการแชร์ไม่ได้
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในไดรฟ์ที่แชร์อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกดู แสดงความคิดเห็น หรือมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ หรือแชร์ไฟล์เหล่านี้ด้วยลิงก์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่ 3 คุณอาจตั้งค่าเช่นนี้สําหรับหน่วยขององค์กรที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ควรแชร์กับภายนอกหน่วยขององค์กรนั้น
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในไดรฟ์ที่แชร์ที่มีสิทธิ์อ่านหรือแสดงความคิดเห็นดาวน์โหลด คัดลอก หรือพิมพ์ไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่ 4 คุณอาจตั้งค่าเช่นนี้กับหน่วยขององค์กรที่ทํางานกับข้อมูลหรือโปรเจ็กต์ที่เป็นความลับ
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในไดรฟ์ที่แชร์ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้ยกเลิกการเลือกช่องแรก โดยทั่วไป คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้จัดการไดรฟ์ที่แชร์เปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงสําหรับไดรฟ์ที่แชร์นั้นเพื่อให้ทํางานร่วมกับผู้ใช้ภายนอกหรือทีมอื่นๆ ได้
 6. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะมีผลภายในเวลาไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการเปลี่ยนแปลงมีผลกับบริการของ Google อย่างไร  

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สําหรับไดรฟ์ที่แชร์

หากคุณจัดการไดรฟ์ที่แชร์ด้วยตนเอง โปรดไปที่นี่แทน

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

 • หากจํากัดการตั้งค่าการแชร์มากไป ผู้ใช้บางรายอาจเสียสิทธิ์เข้าถึง หากจํากัดการตั้งค่าการแชร์น้อยไป ผู้ใช้บางรายอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึง ตรวจสอบเนื้อหาของไดรฟ์ที่แชร์เพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่ควรและไม่ควรแชร์
 • การตั้งค่าการแชร์ของไดรฟ์จะลบล้างการตั้งค่าการแชร์ของแชร์ไดรฟ์หากการตั้งค่าไดรฟ์เข้มงวดมากกว่า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์และไดรฟ์ที่แชร์ที่หัวข้อจัดการนโยบายสําหรับไดรฟ์ที่แชร์
วิธีอัปเดตการตั้งค่าการแชร์สําหรับไดรฟ์ที่แชร์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นไดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกจัดการไดรฟ์ที่แชร์
 4. ชี้ไปที่ไดรฟ์ที่แชร์ที่ต้องการอัปเดตแล้วคลิกการตั้งค่า หากมีไดรฟ์ที่แชร์หลายไดรฟ์ คุณสามารถกรองรายการตามชื่อไดรฟ์ที่แชร์หรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ได้
 5. อัปเดตการตั้งค่าการแชร์ การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดต
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้จัดการไดรฟ์ที่แชร์ลบล้างการตั้งค่าใหม่ ให้ยกเลิกการเลือกช่องแรก
 7. คลิกเสร็จ

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะมีผลภายในเวลาไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการเปลี่ยนแปลงมีผลกับบริการของ Google อย่างไร  

ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ในไดรฟ์ที่แชร์

หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ การตั้งค่า หรือสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่และใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้บันทึกการตรวจสอบของไดรฟ์ได้

ตรวจสอบและอุทธรณ์ไดรฟ์ที่แชร์ที่ปิดใช้

หาก Google ตรวจพบว่าไดรฟ์ที่แชร์มีเนื้อหาที่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการ ระบบอาจปิดใช้ไดรฟ์ที่แชร์นั้น ระบบจะไม่ลบเนื้อหาของคุณ แต่ผู้ใช้จะเข้าถึงไม่ได้จนกว่า Google จะคืนค่าไดรฟ์ที่แชร์ให้เมื่อคุณอุทธรณ์

หากคุณเชื่อว่าไดรฟ์ที่แชร์ถูกปิดใช้ด้วยความผิดพลาด คุณสามารถส่งคําขอให้ตรวจสอบได้ คุณมีเวลา 29 วันในการอุทธรณ์ หากไม่อุทธรณ์ ระบบจะลบไดรฟ์ที่แชร์ที่ปิดใช้ออกโดยอัตโนมัติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นไดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกจัดการไดรฟ์ที่แชร์
 4. คลิกเพิ่มตัวกรองจากนั้นสถานะจากนั้นปิดใช้และจากนั้นคลิกใช้
 5. ชี้ไปที่ไดรฟ์ที่แชร์ที่ปิดใช้ที่ต้องการอุทธรณ์แล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นขอรับการตรวจสอบ

การอุทธรณ์ของคุณสําหรับไดรฟ์ที่แชร์จะได้รับการตรวจสอบ หากได้รับการอนุมัติ ระบบจะคืนสิทธิให้กับไดรฟ์ที่แชร์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false
false