Överför ditt konto från en återförsäljare

Gäller G Suite, Cloud Identity Premium och andra tjänster som hanteras på Googles administratörskonsol.

Om en Google-återförsäljare fakturerar dig direkt för ditt konto kan du överföra kontohanteringen – antingen direkt till Google eller till en annan återförsäljare.

Överföra ditt konto till Google

Kontakta återförsäljaren om du vill överföra hanteringen av kontot direkt till Google. Mer information om vad du behöver göra finns i Överföra en kund till Google.

Överföra kontot till en annan återförsäljare

Om du har förbetalt eventuella kontoavgifter till din nuvarande återförsäljare läser du om återbetalningar (nedan) innan du överför ditt konto till en annan återförsäljare.

Om du vill hitta en auktoriserad återförsäljare i ditt område använder du katalogen Google Partnersökning

Om du vill överföra hanteringen av ditt konto till en återförsäljare behöver Google en överföringstoken. Token associerar kontot till den nya återförsäljaren. Om återförsäljaren ger full support och har tillgång till ditt konto kan de skapa överföringstoken åt dig

I annat fall kan du hämta överföringstoken själv:

  1. Öppna admin.google.com/TransferToken.
  2. Logga in med användarnamnet och lösenordet för ditt Google-konto.
  3. Godkänn villkoren genom att markera kryssrutan.
  4. Klicka på Skapa överföringstoken.
  5. Klicka på Kopiera kod.
  6. Ge återförsäljaren den alfanumeriska koden för token. Återförsäljaren slutför överföringen för dig.

Överföringstoken upphör att gälla 14 dagar efter att den skapats. Om din token löper ut loggar du in igen och klickar på Skapa ny överföringstoken följt av Kopiera kod.

Så här fungerar återbetalningar för överföringar mellan återförsäljare

Om du har förbetalt eventuella kontoavgifter till din nuvarande återförsäljare och vill överföra ditt konto till en annan återförsäljare beror återbetalningsalternativen på din faktureringsplan hos den ursprungliga återförsäljaren:

  • Om du har årsavgift har du redan betalat för hela året. Ingen återbetalning är möjlig.
  • Om du har en annan prenumeration men har förbetalt återförsäljaren är återbetalning av överskjutande avgifter möjlig enligt återförsäljarens eget gottfinnande.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?