Mått för grupp på Google+

Visa användarnas gruppaktivitet

Som G Suite-administratör kan du visa aktivitet i grupper på Google+.

Steg 1: Öppna din statistikrapport för grupen

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Rapporter på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se rapporterna.

 3. I det vänstra sidfältet väljer du Appar följt av Google+ följt av Grupprapport.
  Rapporten visar en tabell med data som du kan exportera. 
 4. Läs nedan om att tolka och anpassa rapportdatan.

Steg 2: Tolka gruppmått

Följande gruppdata ingår i rapporten.

Rapportkolumn Beskrivning
Grupp

Gruppens namn. Klicka på länken för att fortsätta till gruppen.

Obs! Om gruppen är privat och inte begränsad till din organisation, men ägs av en medlem i organisationen, visas den som Extern privat grupp i tabellen. Det betyder att gruppen är privat och utanför din organisation.

Skapades den Datum då gruppen skapades.
Synlighet Målgrupp som kan gå med i och visa gruppens innehåll. Kan ha ett av fyra värden:
 • Offentlig: ​​Synlig för alla, var som helst
 • Endast inbjudna medlemmar får gå med och visa gruppinnehåll
 • Inom organisationen: Synlig för alla i organisationen
 • Privat inom organisationen: Endast inbjudna medlemmar i din organisation kan gå med och se gruppinnehåll.
Totalt antal medlemmar Totalt antal medlemmar i gruppen.
Interna medlemmar Antal medlemmar från din organisation i gruppen.
Externa medlemmar Antal medlemmar utanför din organisation i gruppen.
Aktiva medlemmar Antal medlemmar som utfört en åtgärd (inlägg, kommentar eller +1) under rapporteringsperioden.
Aktiva interna medlemmar Antal aktiva medlemmar i gruppen från din organisation under rapportperioden.
Aktiva externa medlemmar Antal aktiva medlemmar i gruppen utanför din organisation under rapporteringsperioden.
Nya medlemmar Antal medlemmar som gått med under rapportperioden.
Inlägg Antal inlägg som gjorts under rapportperioden.
Borttagna inlägg subtraheras inte från detta antal.
Kommentarer Antal kommentarer som gjorts under rapportperioden.
Borttagna kommentarer subtraheras inte från detta antal.
+1:or Antal +1 som gjorts under rapportperioden.
Borttagna +1:or subtraheras inte från detta antal.

Steg 3: Ändra vilken data som ska visas i tabellen

 1. Öppna rapporten enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Down arrow icon och välj mellan 7 eller 30 dagars data. Detta återspeglas i värdena i Aktiva medlemmar, Aktiva interna medlemmar, Aktiva externa medlemmar, Nya medlemmar, Inlägg, Kommentarer och +1-kolumner.
 3. Klicka på en kolumn i tabellen för att sortera efter den kolumnen.

Steg 4: Ladda ned tabelldata

Du kan ladda ned rapportdata med gruppstatistik som en CSV-fil.

 1. Öppna rapporten enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Hämta. Uppgiftsfönstret öppnas och visar förloppet för förberedelsen av nedladdningen.
 3. Klicka på Ladda ned CSV och ladda ned rapporten.

Hur gammal är datan som visas?

Uppgifterna i tabellen kan vara upp till 48 timmar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?