Zdarzenia z dziennika Currents

Strona kontroli i analizy zagrożeń: sprawdzanie aktywności w Currents w domenie
Strona dziennika kontrolnego została zastąpiona nową stroną kontroli i analizy zagrożeń. Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w artykule o nowościach w Google Workspace, w którym omawiamy ulepszone funkcje kontroli i analizy zagrożeń.

Na stronie kontroli i analizy zagrożeń możesz przeprowadzać wyszukiwania związane ze zdarzeniami z dziennika Currents. Za pomocą tego dziennika możesz wyświetlić rejestr działań, aby sprawdzić aktywność użytkowników Currents za pomocą zdarzeń z dziennika Currents. Możesz na przykład sprawdzić, kiedy użytkownik utworzył lub usunął posta.

Pełną listę usług i działań (takich jak Dysk Google czy aktywność użytkowników), w przypadku których możesz przeanalizować zagrożenia, znajdziesz na stronie z informacjami o stronie kontroli i analizy zagrożeń.

Otwieranie strony kontroli i analizy zagrożeń

Uzyskiwanie dostępu do danych zdarzenia z dziennika Currents

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Po lewej stronie kliknij Raportowanie a potem Kontrola i analiza zagrożeń a potem Zdarzenia z dziennika Currents.

Filtrowanie danych

 1. Otwórz zdarzenia z dziennika w sposób opisany powyżej w sekcji Uzyskiwanie dostępu do danych zdarzenia z dziennika Currents.
 2. Kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz atrybut.
 3. W wyskakującym okienku wybierz operator a potem wybierz wartość a potem kliknij Zastosuj.
 4. (Opcjonalnie) Aby utworzyć kilka filtrów wyszukiwania:
  1. Kliknij Dodaj filtr i powtórz krok 3.
  2. (Opcjonalnie) Aby dodać operator wyszukiwania, nad opcją Dodaj filtr wybierz ORAZ bądź LUB.
 5. Kliknij Szukaj.

Uwaga: na karcie Filtr możesz uwzględnić proste pary parametrów i wartości, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania. Możesz też użyć karty narzędzia do definiowania warunków, gdzie filtry są mają postać warunków z operatorem ORAZ i LUB.

Opisy atrybutów

W przypadku tego źródła danych podczas wyszukiwania danych zdarzenia z dziennika możesz użyć tych atrybutów:

Atrybut Opis
Użytkownik, który wykonał czynność Adres e-mail użytkownika, który wykonał czynność
Nazwa grupy Nazwa grupy użytkownika, który wykonał czynność
Jednostka organizacyjna użytkownika, który wykonał czynność Jednostka organizacyjna użytkownika, który wykonał czynność
Typ załącznika

Typ załącznika do posta lub komentarza: Album, Obiekt na Dysku Google, Link, Multimedia, Ankieta lub Post

Nazwa zasobu komentarza Niepowtarzalny identyfikator komentarza powiązanego ze zdarzeniem
Data Data i godzina wystąpienia zdarzenia (według domyślnej strefy czasowej ustawionej w przeglądarce)
Zdarzenie Zarejestrowane zdarzenie, np. Usunięcie komentarza, Oddanie głosu w ankiecie lub Utworzenie posta
Kontekst polubienia Informacja, kiedy dodano lub usunięto polubienie posta albo komentarza
Imię i nazwisko autora posta Imię i nazwisko autora posta
Link bezpośredni do posta Link bezpośredni do posta w Currents
Nazwa zasobu posta Niepowtarzalny identyfikator posta powiązanego ze zdarzeniem
Widoczność posta Widoczność posta powiązanego ze zdarzeniem. Jedna z tych wartości:
 • Publiczny – każdy użytkownik Google Workspace Currents ma dostęp do tego posta
 • Prywatny – określona grupa użytkowników Google Workspace Currents ma dostęp do tego posta
 • Widoczny w organizacji – wszyscy użytkownicy w organizacji mają dostęp do tego posta
 • Prywatny w organizacji – określona grupa użytkowników w organizacji ma dostęp do tego posta

Zarządzanie danymi zdarzenia z dziennika

Zarządzanie danymi w kolumnie wyników wyszukiwania

Możesz określić, które kolumny z danymi mają pojawiać się w wynikach wyszukiwania. 

 1. W prawym górnym rogu tabeli wyników wyszukiwania kliknij Zarządzaj kolumnami "".
 2. (Opcjonalnie) Aby usunąć bieżące kolumny, kliknij Usuń "".
 3. (Opcjonalnie) Aby dodać kolumny, obok Dodaj nową kolumnę, kliknij strzałkę w dół "" i wybierz kolumnę danych.
  W razie potrzeby powtórz tę czynność.
 4. (Opcjonalnie) Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij nazwy kolumn danych.
 5. Kliknij Zapisz.

Eksportowanie danych wyników wyszukiwania

 1. U góry tabeli wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wszystko.
 2. Wpisz nazwę a potem kliknij Eksportuj.
  Wyeksportowane dane wyświetlają się pod tabelą wyników wyszukiwania w sekcji wyników eksportowania.
 3. Aby wyświetlić dane, kliknij nazwę eksportu.
  Eksport otworzy się w Arkuszach Google.

tworzenie reguł raportowania.

Otwórz artykuł Tworzenie i wyświetlanie reguł raportowania oraz konfigurowanie alertów.

Kiedy i jak długo dane są dostępne?

Zapoznaj się z artykułem Czas przechowywania danych i opóźnienia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false