Pierwsze kroki w Zarządzaniu urządzeniami mobilnymi w Google

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby rozpocząć zarządzanie urządzeniami mobilnymi w organizacji.

Zanim zaczniesz

  • Uporządkuj konta użytkowników – dzięki jednostkom organizacyjnym możesz zastosować inne ustawienia w różnych grupach użytkowników. Możesz na przykład zezwolić na wyświetlanie powiadomień na zablokowanym ekranie urządzeń menedżerów, ale wyłączyć tę funkcję na urządzeniach pozostałych pracowników.  Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie zasad do różnych użytkowników.
  • Powiadom użytkowników – daj im znać, że będziesz zarządzać ich urządzeniami mobilnymi, z których korzystają w pracy. Przekaż informacje o zasadach, które zamierzasz zastosować. 

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w organizacji

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Krok 1. Skonfiguruj zarządzanie urządzeniami

Skonfiguruj funkcje zarządzania, aby zapewnić użytkownikom dostęp do kont firmowych oraz firmowych aplikacji na urządzeniach mobilnych. Korzystaj z podstawowych lub zaawansowanych opcji zarządzania – odpowiednio do potrzeb Twojej organizacji. Możesz też dostosować działanie funkcji zarządzania w przypadku różnych typów urządzeń lub grup użytkowników w organizacji.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Konfigurowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Krok 2. Zabezpiecz urządzenia

Aby zapewnić ochronę danych zapisanych na zarządzanych urządzeniach mobilnych, wymuś stosowanie na nich blokady ekranu lub hasła. Jeśli korzystasz z zaawansowanego zarządzania, możesz określić typ i siłę hasła, minimalną liczbę znaków oraz inne parametry. Jeśli hasło nie spełnia obowiązujących wymagań, synchronizacja firmowych danych z urządzeniem zostanie zatrzymana.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Stosowanie ustawień haseł na urządzeniach mobilnych.

Krok 3. Zastosuj ustawienia na urządzeniach mobilnych

Tylko zarządzanie zaawansowane

Kontroluj sposób, w jaki użytkownicy korzystają z urządzeń w Twojej organizacji, wdrażając ustawienia zasad.

Krok 4. Zarządzaj aplikacjami do pracy na urządzeniach mobilnych

Tylko zarządzanie zaawansowane

Zapewnij użytkownikom dostęp do aplikacji potrzebnych do pracy. Automatycznie zainstaluj preferowane aplikacje biznesowe na urządzeniach użytkowników (tylko Android) oraz przygotuj katalog zalecanych aplikacji do pracy (Android lub iOS). Możesz też tworzyć własne aplikacje wewnętrzne i udostępniać je w Sklepie Google Play.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach mobilnych.

Krok 5. Zarejestruj urządzenia w funkcjach zarządzania

Użytkownicy mogą zarejestrować swoje urządzenia w funkcjach zarządzania przez dodanie na nich swojego konta firmowego. W konsoli administracyjnej Google możesz zobaczyć informacje o zarejestrowanych urządzeniach oraz zarządzać takimi urządzeniami, stosować na nich ustawienia, monitorować je i wykonywać inne związane z nimi czynności. 

Jeśli używasz G Suite Business lub G Suite Enterprise – jeśli Twoja firma ma urządzenia z Androidem, które są przekazywane użytkownikom, możesz dodać takie urządzenia samodzielnie w konsoli administracyjnej, importując ich numery seryjne. Następnie udostępniasz takie urządzenia użytkownikom. Więcej informacji znajdziesz w temacie Konfiguracja urządzeń należących do firmy.

Uwaga: nie zalecamy dodawania jednego konta firmowego na więcej niż 10 urządzeniach, bo może to mieć negatywny wpływ na działanie usług.

Krok 6. Zatwierdź urządzenia na potrzeby zarządzania

Tylko zarządzanie zaawansowane

Gdy skonfigurujesz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz włączyć konieczność zatwierdzania urządzeń, aby móc sprawdzać rejestrowane urządzenia, zanim firmowe dane zostaną z nimi zsynchronizowane. Jeśli wybierzesz tę opcję, użytkownicy, którzy zarejestrują swoje urządzenia, zobaczą komunikat o oczekiwaniu na zatwierdzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Zatwierdzanie urządzeń mobilnych na potrzeby zarządzania.  

Jeśli nie włączysz konieczności zatwierdzania urządzeń, będą one zatwierdzane automatycznie, a synchronizacja rozpocznie się od razu po zarejestrowaniu.

Krok 7. Monitoruj zarządzane urządzenia

W konsoli administracyjnej dostępne są aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o urządzeniach. Możesz też monitorować zgodność urządzeń z zasadami obowiązującymi w organizacji, a w przypadku zarządzania zaawansowanego otrzymywać e-maile z powiadomieniami o wystąpieniu określonych zdarzeń. Na przykład powiadomienie może być wysyłane, gdy ustawienia urządzeń ulegną zmianie lub urządzenie zostanie przejęte. 

Więcej informacji znajdziesz w temacie Uzyskiwanie statystyk na temat zarządzanych urządzeń mobilnych w domenie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?