Hantera innehållsdelning på Google+

Som G Suite-administratör styr du hur användarna på domänen kan dela och visa innehåll på Google+. Du kan till exempel begränsa användarna i organisationen från att skapa eller interagera med externt innehåll. Du kan använda det innehåll du delar och får åtkomst till inställningar för Google+ om du vill hantera det på domänen.

Vad är inställningarna för innehållsdelning och åtkomst?

Du kan tillämpa dessa inställningar per organisation eller för hela domänen:

Tillåt innehållsdelning och åtkomst utanför domänen (Offentligt läge)

I offentligt läge kan användare skapa och interagera med G Suite-användare utanför domänen i grupper. Efter den 2 april 2019 kan G Suite-användare inte längre skapa nya offentliga samhällen utanför domänen. De kan bara skapa nya privata grupper utanför domänen (endast inbjudan) och endast G Suite-användare kan gå med. Alla offentliga grupper som utanför domänen som fanns före den 2 april 2019 och har minst en G Suite-ägare kommer dock att finnas kvar.

Begränsa all innehållsdelning och åtkomst utanför domänen (privat läge)

I privat läge kan användarna inte skapa eller interagera med externt innehåll. De kan bara skapa domänbegränsade inlägg och bara kommentera, +1:a eller rösta på inlägg som är begränsade till domänen. Användare i privat läge kan inte följa personer och grupper som inte är domänbegränsade. De kan inte heller visa externt innehåll på Google+ i sökresultat eller rekommendationer. Användarna kan se ej domänbegränsat innehåll om de har en direktlänk till sidan, men de kan inte interagera med det.
Obs! Synligheten för innehåll (inklusive externt innehåll) som skapats innan det här läget aktiverades berörs inte.

Begränsa all innehållsdelning utanför domänen och begränsa externt innehåll på Google+ (hybridläge)

I hybridläge kan användarna inte skapa eller interagera med externt innehåll. Liksom i privat läge kan de bara skapa domänbegränsade inlägg och bara kommentera, +1:a eller rösta på inlägg som är begränsade till domänen. Till skillnad från privat läge kan användare i hybridläge inte följa personer och grupper som inte är domänbegränsade och de kan se externt innehåll på Google+ i sökresultat och rekommendationer.
Obs! Synligheten för innehåll (inklusive externt innehåll) som skapats innan det här läget aktiverades berörs inte.

Tänk på följande innan du ändrar inställningen

Läs och förstå följande innan du ändrar inställningen för innehållsdelning.

Privatläge är standard för nya G Suite-konton

Standardläget för delning av nya G Suite-konton som skapats efter den 25 april 2019 är Privat. Administratörer kan dock när som helst ändra läget till Offentligt eller Hybrid.

Om du registrerade dig för G Suite före den 25 april ändras inte delningsläget för din domän.

Tillåt redigering av födelsedatum i profiler på Google+

Om du inte använder Skapa profiler på Google+ automatiskt ska du aktivera redigering av födelsedatum så att användare kan skapa profiler på Google+.

Användare utan tilldelade G Suite-licenser

Offentligt läge, privat läge och hybridläge kan bara tillämpas på domäner med tilldelade G Suite-licenser. Domäner utan tilldelade G Suite-licenser behåller inte åtkomsten till Google+.

För dessa användare kan du stänga av åtkomst till tjänsten Google+.

Alternativa e-postmeddelanden

Före september 2016 kunde G Suite-användare med åtkomst till Google+ ange en alternativ e-postadress för att få aviseringar i Google+. En användare kunde till exempel skapa en personlig e-postadress för att få uppdateringar om nya inlägg som gjorts av andra i organisationen. Sådana aviseringar kunde innehålla hela eller delar av inläggets innehåll. Dessa användare fortsätter att få aviseringar till denna e-postadress, även om de har placerats i privat läge eller hybridläge. G Suite-användare kan inte längre lägga till alternativa e-postadresser för aviseringar från Google+ och möjligheten att ta emot aviseringar på Google+ på en tidigare angiven adress tas snart bort.

Profilens synlighet

Information som är synlig i profiler på Google+ innehåller sådant som namn, profilfoto, profilomslagsfoto och inlägg som skapats av ägaren som personen som visar profilsidan har åtkomst till. G Suite-användarnas profiler i Google+ kan inte längre delas offentligt och är inte tillgängliga genom offentlig sökning. Vissa sökmotorer kan administrera changelagrat innehåll.

Även om profiler inte är synliga utanför domänen kan personer utanför organisationen fortfarande se användarprofiler i organisationen under vissa omständigheter. Exempel:

 • En användare har tidigare gjort externa inlägg som länkas till personens profil på Google+. Användarna kan ta bort dessa inlägg. Mer information finns i Ta bort och hantera aktivitet på Google+.
 • En användare äger, modererar eller är medlem i en grupp som inte är begränsad till organisationen. Användarens post i listan över medlemmar i denna grupp länkar till personens profil på Google+. Användarna kan överföra äganderätten till en annan användare i G Suite Google+ och sedan lämna gruppen.

Vanliga frågor om innehållsdelning på Google+

Använd dessa vanliga frågor för att svara på frågor från användarna om innehållsdelning på Google+.

Vad är läge för innehållsdelning och åtkomst på Google+?

Användare i organisationen kan ha en av tre inställningar för innehållsdelning och åtkomst på Google+: offentligt, privat eller hybrid. Med dessa lägen kan organisationens administratör styra hur du kan interagera med externt innehåll på Google+ när du loggar in med ditt G Suite-konto. Vissa alternativ på Google+ kan också döljas till följd av dessa inställningar.

Kan jag interagera med alla mina inlägg eller grupper på Google+?

Om ditt läge för innehållsdelning och åtkomst på Google+ är inställt på Privat kan du inte söka efter och interagera med externa inlägg på Google+ eller gå med i externa grupper. I hybridläge kan du fortfarande söka efter externt innehåll, men du kan inte interagera med det.

Ser jag fortfarande inlägg från externa personer och grupper i privat läge?

När läget för innehållsdelning och åtkomst är inställt på Privat, kan du fortfarande se innehåll från externa grupper och konton som du hade åtkomst till innan ändringen. Du måste att lämna externa grupper och sluta följa externa konton för att inte längre se innehållet i Google+. När du har gjort detta kan du inte gå med i grupperna igen eller följa dessa externa konton igen om du inte ändrar din innehållsdelning och ditt åtkomstläge till Offentligt.

Kan jag gå med i fler externa grupper i privat- eller hybridläge?

Ej i privatläge. I hybridläge kan du gå med i externa grupper, men du kan inte skapa eller interagera med inlägg i dessa grupper.

Kan jag skapa nya externa grupper?

G Suite-användare kan inte längre skapa nya offentliga grupper utanför domänen. De kan bara skapa nya privata grupper utanför domänen (endast inbjudan) och endast G Suite-användare kan gå med.

Kan jag behålla befintliga medlemskap i externa grupper?

Ja, oavsett läge för innehållsdelning och åtkomstläge behåller du befintliga medlemskap i externa grupper. Men efter den 2 april 2019 tas dock externa grupper utan G Suite-ägare bort och du är inte längre medlem.

Observera att du inte kan interagera med innehåll i externa grupper i privat- eller hybridläge, exempelvis göra nya inlägg eller kommentera inlägg.

Jag är en ägare/moderator till externa grupper. Hur berörs detta?

I privat- eller hybridläge behåller du ägarrättigheterna om du ägde en extern grupp. Du kan ta bort gruppen och hantera medlemskapsalternativ (med Hantera medlemmar i grupper). Du kan använda hanteringsalternativ för medlemskap för att göra en användare till moderator eller ägare.

Du kan inte redigera gruppen eller utföra åtgärder som rör moderering, exempelvis hantering av skräppost, inlägg som lagrats för granskning eller medlemsförfrågningar.

Hur berörs aviseringar?

I privat- och hybridläge får du meddelanden från dina externa grupper och inlägg på G+ som du följer. Om du äger eller modererar befintliga externa grupper får du ytterligare begäranden om att gå med i grupper.

Innan du ändrar inställningen

 • Vänta 48 timmar – det kan ta upp till 48 timmar innan ändringar av innehåll och delning gäller fullt ut för användarna. Vissa inställningselement kan tillämpas snabbare än andra, men för att få full effekt ska du vänta minst 48 timmar.

 • Informera användarna om ändringarna. Det är viktigt att meddela användarna innan du ändrar inställningen för innehållsdelning. Förklara varför Google+ eventuellt fungerar annorlunda och varför de kan inte göra saker som de kunnat tidigare, till exempel inlägg utanför domänen.

 • Tänk noga efter hur mycket du begränsar användarna – om du ändrar inställningen för innehåll och delning så att den blir mer restriktiv kan det hindra användarna från att ändra grupper eller inlägg som de redan äger.
  Exempel: Om en användare äger en privat, ej domänbegränsad grupp i offentligt läge innebär en ändring till privat läge att användaren inte kan göra inlägg i gruppen eller ändra namn, beskrivning eller foto för den. Däremot kan användaren fortfarande kan befordra en ny användare till ägare och fortsätta visa nytt innehåll som har lagts till i gruppen. Användaren kan även lämna gruppen.
 • Tänk på följderna för användare som följer grupper eller personer – användare som har ändrats från offentligt läge eller hybridläge till privat läge fortsätter att följa samma personer eller grupper som de följt tidigare och fortsätter att se nytt innehåll från dessa källor, om de inte slutar följa dem.

Ändra inställningen

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 3. Klicka på Avancerade inställningar.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.
 5. Under Innehållsdelning och åtkomst väljer du önskad inställning:
  • Offentligt läge
  • Privat läge
  • Hybridläge
 6. Klicka på Save.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?