Rozwiązywanie problemów z Google Meet: przed skontaktowaniem się z zespołem pomocy

Aby rozwiązać problemy z Google Meet, wykonaj poniższe czynności. Możliwe rozwiązania znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Google Meet. Możesz też opisać swój problem w zgłoszeniu do zespołu pomocy Google Workspace.


Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Krok 1. Opisz problem
 1. Podaj opis problemu, na przykład pogłos, niska jakość wideo, problem z połączeniem itp.
 2. Jeśli to możliwe, wyizoluj problem:
  • Określ, u kogo problem występuje, szczególnie w przypadku spotkań z wieloma uczestnikami.
  • Sprawdź sieć.
  • Sprawdź ustawienia konta uczestnika.
Krok 2. Zbierz informacje o sprzęcie klienta
 1. Zbierz informacje o typie sprzętu (komputer, laptop, urządzenie mobilne).
 2. Jeśli używany jest komputer, zbierz informacje o typie procesora (marka i model).
Krok 3. Zbierz informacje o oprogramowaniu klienta
Krok 4. Zbierz informacje o użytkowniku
 • Zapisz adresy e-mail uczestników, których dotyczy problem.
 • Jeśli korzystasz ze sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji, uzyskaj numer seryjny urządzenia i nazwę domeny, w której zostało zarejestrowane.
Krok 5. Zbierz informacje o spotkaniu

Uzyskaj informacje o dacie i godzinie rozmowy wideo oraz strefie czasowej.

Krok 6. Zweryfikuj konfiguracje sieci i klienta
 1. Za pomocą aplikacji Chrome Connectivity Diagnostics zbierz dzienniki sieciowe.
 2. Sprawdź połączenie sieciowe, przechwytując plik HAR i analizując go za pomocą narzędzia Analizator plików HAR.
 3. Sprawdź ustawienia i połączenia urządzeń peryferyjnych:
  1. U góry strony meet.google.com kliknij "".
   Po rozpoczęciu spotkania u dołu okna rozmowy wideo kliknij Więcej "" a potem Ustawienia.
  2. W sekcji Urządzenia wybierz ustawienie, które chcesz zmienić lub wyświetlić dla kamery, mikrofonu i głośników.
  3. Możesz też zweryfikować ustawienia WebRTC za pomocą tego narzędzia internetowego.
 4. Sprawdź w menedżerze zadań lub monitorze aktywności systemu operacyjnego, czy proces Chrome nie wykorzystuje procesora w 100% (lub prawie w 100%).
 5. Aby przetestować rozpoznawanie nazw DNS, opóźnienia sieci i połączenie sieciowe, użyj aplikacji Chrome Connectivity Diagnostics.
Krok 7. Uzyskaj dostęp do dzienników klienta i zapisz je

Uwaga: w przypadku innych przeglądarek i systemów operacyjnych zobacz artykuł Przechwytywanie dzienników Google Hangouts.

 1. Ponownie uruchom przeglądarkę Chrome, by odtworzyć problem.
 2. Pobierz natywne dzienniki Chrome:
  1. Otwórz nową kartę przeglądarki Chrome.
  2. Na pasku adresu wpisz chrome://webrtc-logs.
 3. Pobierz dzienniki odpowiadające dacie i godzinie połączenia, podczas którego wystąpił problem.
  Wskazówka: aby pobrać dzienniki, kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz link jako lub Otwórz link w nowej karcie.
Krok 8. (Zalecany) Poproś użytkowników o wysłanie rejestrów połączeń podczas spotkania wideo
Ty i Twoi użytkownicy możecie automatycznie wysyłać dzienniki podczas spotkań wideo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Zgłaszanie problemu.
Krok 9. Otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej Google
Jeśli wykonanie powyższych kroków nie rozwiąże problemu:
 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Zobacz artykuł Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace, aby otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.
 3. Dołącz dzienniki, informacje o czasie wystąpienia problemu i numer seryjny urządzenia.
 4. Zapisz numer zgłoszenia do późniejszego użytku.

Powiązane artykułyGoogle, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem