Tänk på detta när du aktiverar Cloud Search

Innan du aktiverar Cloud Search för din organisation ska du läsa den här informationen.

Aktivera eller inaktivera Cloud Search

Cloud Search är aktiverat som standard för nya domäner i kvalificerade Google Workspace-utgåvor. Administratörer kan inaktivera Cloud Search via administratörskonsolen. Läs mer

Om Cloud Search har aktiverats för alla användare i organisationen kan Cloud Search komma åt och behandla Google Workspace-data för alla användare i organisationen, inklusive Google Workspace-användare som inte har åtkomst till Cloud Search-tjänsten. Den här funktionen gör att Cloud Search kan ge användarna bra resultat i sökningar och relevanta rekommendationer.

Ändringar av behörighet, innehållsuppdateringar och filborttagningar

Om en fils behörighet eller innehåll ändras, eller om en Google Workspace-fil tas bort, sprids dessa ändringar till Cloud Search, vanligtvis med minimal fördröjning. På grund av tekniska begränsningar kan det dock ta längre tid innan vissa ändringar träder i kraft. I de här fallen visar Cloud Search nu rubrik, utdrag eller miniatyrbild av äldre sökresultat tills ändringen träder i kraft.

Cloud Search och den globala katalogen

När du aktiverar den globala katalogen kan personer i organisationen använda Cloud Search för att hitta kontaktuppgifter och medarbetaruppgifter för personerna i katalogen. Läs mer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny