Delegera administratörsbehörigheter i Gmail

Du kan dela hanteringen av organisationens Gmail-tjänst genom att tilldela specifika användare begränsade administrativa behörigheter. Eftersom stora organisationer ofta tar emot tusentals e-postmeddelanden bidrar en tilldelning av begränsade administratörsbehörigheter till vissa användare för hantering av Gmail-relaterade uppgifter till att balansera arbetsbelastningen.

Du kan tilldela dessa Gmail-behörigheter 

Du kan skapa en anpassad roll med någon eller en kombination av följande Gmail-behörigheter: 

Tilldela användare administratörsbehörigheter:

  1. Skapa en anpassad administratörsroll som innehåller de Gmail-behörigheter du vill ge en användare.

  2. Tilldela den anpassade administratörsrollen till en eller flera användare.
  3. Spara resultaten.

Verifiera administratörsbehörighet

Du måste vara inloggad som avancerad administratör för den här uppgiften.

Verifiera användarens behörigheter när du har tilldelat en roll. 

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.

  3. Öppna kontosidan genom att klicka på användarens namn.

  4. Längst ned på användarens kontosida klickar du på Visa mer.

  5. Klicka på Administratörsroller och behörigheter.

Åtkomst till och hantering av e-postmeddelanden i karantän

När du har konfigurerat användare med administratörsbehörighet för karantän kan de logga in och hantera e-postmeddelanden i karantänerna som är kopplade till en grupp de är medlem i. 

Läs mer

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?