เกี่ยวกับช่วงทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

หากคุณลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใช้ฟรีที่นี่

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace คุณจะเริ่มต้นด้วยการสมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน โดยผู้ใช้สูงสุด 10 คนสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google Workspace รวมถึงอีเมลธุรกิจและพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ได้

หากคุณเปลี่ยนรุ่นในช่วงทดลองใช้ฟรี ระบบจะนำวันที่ไม่ได้ใช้ไปทบระยะเวลาการสมัครใช้บริการใหม่ เช่น หากเปลี่ยนรุ่นในวันที่ 10 ของช่วงทดลองใช้ฟรี ระบบจะนำช่วงทดลองใช้ฟรีที่เหลืออีก 4 วันไปทบระยะเวลาการสมัครใช้บริการใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่าการชําระเงินก่อนจึงจะใช้ Google Workspace ได้ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้จนกว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุด

ระหว่างช่วงทดลองใช้

ดูว่าการทดลองใช้สิ้นสุดลงเมื่อใด

ดูจำนวนวันทดลองใช้งานที่เหลืออยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้คลิกเมนู""จากนั้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นการสมัครใช้บริการที่ด้านซ้ายบน

ถัดจากการสมัครใช้บริการ Google Workspace คุณจะเห็นจํานวนวันที่เหลืออยู่ก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มต้นของบริการที่มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มผู้ใช้มากกว่า 10 คน

ในช่วงการทดลองใช้ Google Workspace ระบบจะจำกัดจำนวนผู้ใช้ไว้ที่ 10 คน หากต้องการเพิ่มผู้ใช้มากกว่า 10 คน คุณจะต้องตั้งค่าการเรียกเก็บเงินก่อน เมื่อเพิ่มผู้ใช้รายที่ 11 ระบบจะแจ้งให้หยุดการทดลองใช้และเริ่มการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินกับผู้ใช้ทั้งหมด

เริ่มการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน

หากเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปแล้ว คุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น การสมัครใช้บริการแบบชำระเงินจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่ช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง

วิธียืนยันข้อมูลการชําระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ที่ด้านซ้ายบนของหน้าให้คลิกที่เมนู ""จากนั้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นบัญชีการชําระเงิน
 3. ชี้ไปที่การสมัครใช้บริการจากนั้นคลิกดูวิธีการชำระเงิน

หากระยะเวลาทดลองใช้งานสิ้นสุดลงแล้วและยังไม่ได้ตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าบัญชี Google Workspace ของคุณจะถูกลบ หากต้องการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง ให้ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินของ Google Workspace

ยกเลิกการทดลองใช้

ยกเลิกการทดลองใช้ (ไม่ได้ซื้อโดเมนระหว่างลงชื่อสมัครใช้)

หากระยะเวลาทดลองใช้งานสิ้นสุดลงและยังไม่ได้ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินหรือยืนยันโดเมนของคุณ ระบบจะลบบัญชีของคุณออกโดยอัตโนมัติ

สำคัญ: หากตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Workspace

คุณจะเข้าถึง Google Workspace ไม่ได้อีกหลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว

หลังจากยกเลิก Google Workspace คุณจะสร้างบัญชี Google Workspace ใหม่โดยใช้โดเมนนี้ได้ ทั้งนี้อาจจะต้องรอ 24 ชั่วโมง จึงจะใช้โดเมนสร้างบัญชีใหม่ได้

ยกเลิกการทดลองใช้ (ซื้อโดเมนระหว่างลงชื่อสมัครใช้)

หากซื้อโดเมนหรือเลือกโดเมนที่ใช้งานได้ฟรี 1 ปีเมื่อลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace คุณจะยังจัดการโดเมนในคอนโซลผู้ดูแลระบบต่อไปได้หลังจากช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง

ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกการทดลองใช้งาน

หากระยะเวลาทดลองใช้งานสิ้นสุดลงและยังไม่ได้ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินหรือยืนยันโดเมนของคุณ ระบบจะลบบัญชีของคุณออกโดยอัตโนมัติ

สำคัญ: หากตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Workspace

คุณจะเข้าถึง Google Workspace ไม่ได้อีกหลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว

หลังจากยกเลิก Google Workspace คุณจะสร้างบัญชี Google Workspace ใหม่โดยใช้โดเมนนี้ได้ ทั้งนี้อาจจะต้องรอ 24 ชั่วโมง จึงจะใช้โดเมนสร้างบัญชีใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2: จัดการโดเมน

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบอีกครั้ง
 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน
 3. คลิกเพิ่ม/นำโดเมนออก

ขั้นตอนที่ 3: โอนโดเมน (ไม่บังคับ)

หากซื้อโดเมนใหม่เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace คุณจะโอนโดเมนนั้นจากบัญชี Google Workspace ไปยังบัญชี Google อื่นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์การจัดการโดเมน

หรือจะโอนโดเมนไปยังโฮสต์อื่นภายใน 60 วันหลังจากวันที่ซื้อ (ตามระเบียบของ ICANN) ก็ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโอนโดเมนไปยังโฮสต์ของโดเมนอื่น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว