ค้นหาในคอนโซลผู้ดูแลระบบ


บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากต้องการจัดการกลุ่มของคุณเอง ให้ดูที่หัวข้อความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Groups

คุณจะค้นหาผู้ใช้ กลุ่ม และการตั้งค่าในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ ตัวอย่างการค้นหา ได้แก่ ชื่อแทนของผู้ใช้ รายชื่ออีเมลของทีม หรือการตั้งค่าเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความค้นหาที่ตรงกันทุกประการ แต่ใช้คำทั่วๆ ไปก็ได้

เกี่ยวกับการค้นหา

 • การค้นหาจะประกอบไปด้วยผลการค้นหาอันดับต้นๆ จาก Google Search
 • ปัจจุบันการค้นหาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ
 • สิทธิ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณจะกําหนดผลลัพธ์ที่ปรากฏ
 • ผลการค้นหาอาจแสดงบริการที่ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้
 • อีเมลบางประเภทจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างในส่วนผู้ใช้)
 • หากไม่พบสิ่งที่ต้องการในผลการค้นหา ให้ค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace โดยคลิกดูหัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ผู้ใช้

ข้อมูลที่ค้นหาได้มีดังนี้

 • ชื่อที่แสดง (ชื่อเต็มหรือบางส่วน)
 • ชื่อผู้ใช้@ (เช่น christina@ หรือ pham@)
 • อีเมลหรือชื่อแทนของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในโดเมนหลักหรือโดเมนรอง

ข้อมูลที่จะไม่ปรากฏในการค้นหาหรือผลการค้นหามีดังนี้

 • ชื่อแทนที่อยู่ในชื่อแทนโดเมน (เช่น user@domain_alias.com)

กลุ่ม

ข้อมูลที่ค้นหาได้มีดังนี้

 • ชื่อกลุ่ม@ (เช่น ทีมขาย@ หรือ ทีมสนับสนุน@)
 • อีเมลของกลุ่ม  

ข้อมูลที่ไม่ปรากฏในการค้นหาหรือผลการค้นหามีดังนี้ 

 • ชื่อแทนของกลุ่มที่อยู่ในโดเมนหลัก โดเมนรอง หรือชื่อแทนโดเมน

การตั้งค่า 

ข้อมูลที่ค้นหาได้มีดังนี้

 • การตั้งค่าในคอนโซลผู้ดูแลระบบ (เช่น Gmail หรือการแชร์

ค้นหาในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ป้อนข้อความค้นหาในช่องค้นหาของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 3. คุณสามารถคลิกผู้ใช้ กลุ่ม หรือการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้าการค้นหาเพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แคบลงได้ 
  หมายเหตุ: หากต้องการค้นหาหัวข้อในศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace ให้คลิกดูหัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว