Leerlingen die zijn geslaagd hun gegevens laten overzetten

Als G Suite for Education-beheerder kun je gebruikers op je school toestaan kopieën van hun documenten en e-mails over te zetten naar een ander Google-account door aanvullende contentmigratierechten in te stellen voor Google Takeout. Standaard is Google Takeout ingeschakeld voor alle domeinen. Als beheerder kun je een optie instellen waarmee je specificeert welke organisatie-eenheden in je domein gegevens kunnen kopiëren naar een ander Google-account. Je kunt deze overdracht bijvoorbeeld inschakelen voor leerlingen die zijn geslaagd.

Migratierechten instellen
  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

    Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

  2. Klik op G Suite > Aanvullende Google-services > Google Takeout > Migratierechten.
    Waar bevindt dit zich?
  3. Als je meerdere organisatie-eenheden hebt, selecteer je de organisatie-eenheid waarvoor je migratieopties in wilt stellen.

  4. Vink het vakje aan om toe te staan dat content van accounts in de geselecteerde organisatie-eenheden wordt overgezet naar een ander Google-account.

Opmerking: Als je het delen van bestanden buiten je domein hebt uitgeschakeld, werkt deze functie niet, zelfs niet als je de optie hebt geselecteerd om content te delen.
Welke gegevens worden gekopieerd?
Alleen documenten die eigendom zijn van de gebruiker of die in hun Mijn schijf staan, worden gekopieerd naar het nieuwe account. Als de eigenaar van een document het delen van het document heeft beperkt door te selecteren dat mensen die kunnen reageren en bekijken, het document niet kunnen downloaden en kopiëren, worden deze instellingen meegenomen in het overdrachtsproces. Tijdens het proces worden er geen documenten verwijderd. Er worden kopieën gemaakt in het nieuwe account. De oorspronkelijke documenten blijven ongewijzigd. Er worden geen gegevens gekopieerd als je het delen van bestanden buiten je domein hebt uitgeschakeld.
Breng je leerlingen op de hoogte van het overdrachtsproces
Als je leerlingen hebt die naar een andere school gaan of eindexamen doen, kunnen ze de overdracht instellen op de pagina Mijn account. Je kunt een e-mail sturen naar leerlingen die van school af gaan. Je kunt leerlingen ook dit artikel met informatie over het overdrachtsproces sturen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?