Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Mobiel apparaatbeheer instellen

Deze functie is beschikbaar in alle versies van G Suite. (Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.)

Met mobiel apparaatbeheer krijgen gebruikers veilig toegang tot zakelijke apps en gegevens, zoals mobiele Google-apps en andere apps. Als beheerder kunt u volledig geïntegreerd mobiel apparaatbeheer instellen, waarmee systemen steeds worden gecontroleerd en apparaatactiviteiten worden vastgelegd.  U beheert actieve apparaten in de Google Beheerdersconsole of met de Beheerders-app op een mobiel apparaat. U kunt ook apparaatgebruik en -evenementen controleren en beheren. 

Alles openen   |   Alles sluiten

Opties voor apparaatbeheer

U kunt basisbeheer of geavanceerd beheer instellen. U kunt het beheer ook aanpassen voor verschillende apparaattypen en organisatie-eenheden. 

Basisbeheer
Met basisbeheer kunt u het volgende:

Opmerking: Basisbeheer ondersteunt geen apparaten met iOS 7 en eerder. 

Geavanceerd beheer
Geavanceerd beheer bevat dezelfde functies als basisbeheer. Daarnaast kunt u het volgende:

Opmerking: Als u mobiele apparaten wilt beheren met geavanceerd beheer, moeten Android-gebruikers tijdens de inschrijving de Google Apps Device Policy-app downloaden en moeten iOS-gebruikers een profiel voor apparaatbeleid downloaden. Met deze app of dit profiel wordt gekeken of het apparaat voldoet aan het beleid. Ook helpen ze het apparaat te beheren.

Aangepast beheer
U kunt mobiel apparaatbeheer aanpassen per apparaattype. U kunt bijvoorbeeld basisbeheer selecteren voor Android-apparaten en geavanceerd beheer voor iOS-apparaten. 
Geen beheer
U kunt ervoor kiezen apparaten niet te beheren door mobiel beheer uit te schakelen. Gebruikers kunnen dan nog steeds hun bedrijfsgegevens synchroniseren met hun mobiele apparaat, maar u kunt geen beleid toepassen of het apparaat beheren vanuit de Google Beheerdersconsole. U kunt bijvoorbeeld niet de bedrijfsgegevens op het apparaat wissen als het apparaat is verloren of gestolen.

Mobiel apparaatbeheer inschakelen

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Mobiel beheer.
 5. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 6. Zet Mobiel beheer inschakelen op Ingeschakeld Aan.
 7. Selecteer een beheeroptie.
 8. Indien u Aangepast selecteert, kiest u een beheerniveau voor elk apparaattype.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Indien u basisbeheer heeft geselecteerd, bent u klaar en kunnen uw gebruikers hun apparaat inschrijven. Ga naar Volgende stappen voor meer opties.
 11. Indien u geavanceerd beheer heeft geselecteerd, gaat u naar Geavanceerd mobiel beheer instellen.

Geavanceerd mobiel beheer instellen

Welke stappen u moet volgen om geavanceerd mobiel beheer in te stellen, hangt af van het type apparaat dat u wilt beheren. Voordat u begint, moet u mobiel apparaatbeheer inschakelen en geavanceerd beheer selecteren voor het apparaattype. 

Android-apparaten

U moet Google Mobile Management verbinden als uw zakelijke mobiliteitsbeheerprovider (enterprise mobility management, EMM) om de installatie te voltooien voor Android-apparaten. Daarna kunt u beleid en instellingen toepassen voor gebruikers van Android-apparaten.

Indien uw organisatie de eigenaar is van de mobiele apparaten die uw werknemers gebruiken en u volledig beheer over de apparaten wilt hebben, markeert u de apparaten als 'eigendom van het bedrijf'.

Google Mobile Management verbinden als uw EMM-provider

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer instellen op EMM-verbinding voor Android.
  Indien u nog niet bent ingeschreven voor het beheerde Android-programma, staat dit op Uitgeschakeld. Ga naar stap 2.
 2. Klik op Google Mobile Management verbinden als uw EMM-provider voor Android-apparaten.
 3. Klik op Opslaan
 4. Ga naar Android-beleid toepassen om aanvullende beheerinstellingen toe te passen.
 5. (Optioneel) Ga naar Beheer instellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf om apparaten te markeren die eigendom zijn van het bedrijf.
 6. (Optioneel) Ga naar Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten om te bepalen welke persoonlijke apparaten moeten worden goedgekeurd voor activatie.
 7. Ga naar Volgende stappen wanneer u klaar bent.

Android-beleid toepassen

U kunt aanvullende beheerinstellingen toepassen op Android-apparaten. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast wanneer u mobiel beheer inschakelt. U kunt deze aanpassen.

(Optioneel) Beheer instellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf

Als G Suite-beheerder kunt u mobiele apparaten aan uw werknemers geven en deze markeren als 'eigendom van het bedrijf'. Nadat de apparaten zijn gemarkeerd, kunt u deze volledig beheren. U kunt beleid toepassen waarmee app-installatie, persoonlijke accounts, hardware, netwerkinstellingen en beveiligingsopties worden beheerd.

U kunt aanvullend beleid toepassen voor gebruikers met apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Als een apparaat bijvoorbeeld is verloren of gestolen, kunt u zien of het apparaat eigendom is van het bedrijf. Als dit het geval is, kunt u het apparaat wissen en weet u dat de gebruiker geen gegevens van een persoonlijk apparaat kwijtraakt.

Er zijn twee manieren om beheer in te stellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. U kunt één of beide manieren gebruiken:

 • Aanmelden gebruiker: U kunt individuele gebruikers vragen het bedrijf te accepteren als de apparaateigenaar wanneer ze hun apparaat inschrijven. Beschikbaar voor apparaten met Android 6.0 Marshmallow en hoger. 
 • Bulkinschrijving: U kunt apparaten zelf inschrijven. U kunt ze met meerdere tegelijk importeren via het serienummer.

Ga als volgt te werk om 'Aanmelden gebruiker' in te stellen:

 1. Klik op de pagina 'Apparaatbeheer instellen' op Apparaten die eigendom zijn van het bedrijf.
 2. Vink het vakje aan voor Sta gebruikers toe zich tijdens de eerste apparaatinstallatie aan te melden voor de modus Apparaateigenaar.
 3. Klik op Opslaan.

(Optioneel) Doe het volgende voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf, die met meerdere tegelijk zijn ingeschreven:

 • Vink het vakje aan om een maandelijks rapport te verzenden naar hoofdgebruikers. 
 • Klik op Opslaan.
iOS-apparaten

U moet een Apple Push Certificate installeren (of verlengen) om de installatie voor iOS-apparaten te voltooien. Daarna kunt u beleid en instellingen toepassen voor iOS-gebruikers. 

Een Apple Push Certificate installeren

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer instellen op Apple Push Certificate.
 2. Klik op Een Apple Push Certificate instellen of Certificaat verlengen.
 3. Volg de instructies om het certificaat in te stellen of te verlengen. Zie Apple Push Certificates maken en verlengen voor hulp. 
 4. Ga naar iOS-beleid toepassen om aanvullende beheerinstellingen toe te passen.
 5. (Optioneel) Ga naar Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten om te bepalen welke persoonlijke apparaten moeten worden goedgekeurd voor activatie.
 6. Ga naar Volgende stappen.

iOS-beleid toepassen

U kunt aanvullende beheerinstellingen toepassen op iOS-apparaten. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast wanneer u mobiel beheer inschakelt. U kunt deze aanpassen.

Apparaten met Google Sync 

U kunt aanvullende beheerinstellingen toepassen voor Microsoft® Windows Phones® en andere apparaten die Google Sync gebruiken om toegang te krijgen tot de G Suite-gegevens van uw bedrijf:

(Optioneel) Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten

Wanneer een gebruiker een apparaat inschrijft, ziet hij de melding dat de inschrijving in behandeling is totdat de beheerder het apparaat activeert. Zonder deze optie worden apparaten automatisch ingeschreven en kunnen deze worden beheerd.

Opmerking: U hoeft deze vereiste niet in te stellen voor Android-apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Deze worden automatisch geactiveerd.

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer instellen op Apparaatactivatie.
 2. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 3. Klik op Goedkeuring van beheerder vereisen voor apparaatactivatie
 4. (Optioneel) Voer een e-mailadres in waarop u een melding wilt ontvangen wanneer een gebruiker zijn apparaat inschrijft.
  Tip: Gebruik in plaats van een individueel e-mailadres een groepse-mailadres voor alle beheerders die apparaten kunnen activeren. 
 5. Klik op Opslaan

Nadat uw gebruikers hun apparaat hebben ingeschreven, moet u de apparaten in behandeling goedkeuren en activeren

Beheer uitschakelen en onbeheerde apparaten synchroniseren

Indien u besluit mobiele apparaten niet te beheren, kunt u gebruikers nog steeds toestaan hun zakelijke e-mail-, agenda- en contacten-apps te synchroniseren met hun mobiele apparaat. Gebruikers moeten hun apparaat inschrijven om gegevens te kunnen synchroniseren.

Indien u kiest voor deze instelling, geldt het volgende:

 • U kunt geen bedrijfsgegevens wissen van een apparaat als het is verloren of gestolen.
 • U kunt geen beleid toepassen en u kunt het apparaat niet beheren in de Beheerdersconsole.
 • Apparaten worden niet weergegeven in de Beheerdersconsole.
Mobiel beheer uitschakelen

U kunt mobiel beheer uitschakelen voor alle apparaten in uw organisatie of alleen voor bepaalde apparaattypen.

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Mobiel beheer.
 5. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 6. Kies een optie:
  • Als u het beheer wilt uitschakelen voor alle mobiele apparaten, zet u Mobiel beheer inschakelen op Uitgeschakeld Uit.
  • Als u het beheer alleen wilt uitschakelen voor bepaalde apparaattypen, selecteert u Aangepast. Selecteer dan Onbeheerd voor de apparaten die u niet wilt beheren.
 7. Klik op Opslaan.
Synchronisatie instellen voor onbeheerde apparaten
 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Synchroniseren met mobiel.
 5. Vink het vakje aan naast het apparaattype om deze apparaten te synchroniseren.
 6. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.