Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

Mobiele apparaten instellen voor beheer

Als G Suite-beheerder kunt u volledig geïntegreerd mobiel apparaatbeheer instellen, waarmee apparaten steeds worden gecontroleerd. U hoeft slechts een aantal instellingen te kiezen en een aantal beheer-apps te installeren.

Alles openen | Alles sluiten

Het beheerniveau kiezen
 • Mobiele apparaten beheren

  Dit is de aanbevolen optie. Wanneer u mobiele apparaten beheert, biedt u apparaatgebruikers veilige toegang tot bedrijfs-apps en -gegevens. Beheer uw actieve apparaten in de beheerdersconsole of op uw eigen mobiele apparaat. Controleer en beheer apparaatgebruik en -evenementen. Als u dit beheerniveau wilt gebruiken met mobiele Android-apparaten, schrijft u zich in voor de Android for Work-abonnementsservice tijdens het instellen van het beheer. Als u dit niveau wilt gebruiken met mobiele iOS-apparaten, stelt u een Apple Push Certificate in tijdens het instellen van het beheer.

 • Mobiele apparaten beheren met een goedkeuringsfase voor de apparaten

  Met deze optie kunt u voorkomen dat apparaten toegang hebben tot bedrijfsgegevens, totdat u ze heeft goedgekeurd voor activatie. Als u deze optie niet kiest, activeert het systeem automatisch de mobiele apparaten zodra de installatie is voltooid. Als u deze optie wilt gebruiken, kiest u één extra instelling tijdens het instellen van het beheer.

 • Gegevens synchroniseren zonder mobiel apparaatbeheer

  Met deze optie geeft u gebruikers van mobiele apparaten de mogelijkheid hun apparaat te synchroniseren met het bedrijfsaccount. Zo blijven bedrijfsgegevens up-to-date op hun apparaat. Hoewel deze optie beschikbaar is zonder mobiel apparaatbeheer, voegt mobiel apparaatbeheer bescherming toe voor uw bedrijfsgegevens. Bij deze optie kiest u slechts één instelling en hoeft u geen beheer in te stellen.

Mobiele Android-apparaten instellen

De installatie starten in de beheerdersconsole

Kies een beheerniveau voordat u begint met het installatieproces.

Voltooi het installatieproces op elk mobiel apparaat nadat u dit proces heeft uitgevoerd. Alle instellingen worden ondersteund op alle apparaatversies, tenzij anders aangegeven.

Ga als volgt te werk om mobiele Android-apparaten in te stellen voor beheer:

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik op Installatie > Installatie.
 4. Pas de volgende instellingen toe in de sectie Installatie. Klik nadat u wijzigingen heeft aangebracht op Opslaan. Standaardinstellingen worden standaard toegepast.
  • Android Sync toestaan

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat gebruikers automatisch hun Android-apparaat synchroniseren met het bedrijfsaccount. Als u alleen dit vakje aanvinkt, kunnen uw gebruikers hun apparaat synchroniseren zonder mobiel apparaatbeheer. Pas voor mobiel apparaatbeheer ook de volgende instelling toe.

  • Android-apparaten beheren

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat Android-apparaten worden geregistreerd voor beheer. Door te registreren, krijgen gebruikers toegang tot bedrijfsgegevens. Met beheer heeft u, de domeinbeheerder, de controle over de zakelijke apps en gegevens op hun apparaat. Als u dit vakje aanvinkt, worden ook aanvullende Android-instellingen beschikbaar. U kunt kiezen welke instellingen u wilt toepassen. Wordt ondersteund op Android 2.2+ Froyo.

 5. Kijk in de sectie Apparaatactivatie of u deze instelling wilt toepassen. Klik op Opslaan nadat u de instelling heeft toegepast:
  • Goedkeuring van beheerder vereisen voor apparaatactivatie

   Vink dit vakje aan om een optionele goedkeuringsfase toe te voegen aan het apparaatactivatieproces. Als u deze instelling toepast, worden op het scherm apparaten weergegeven die wachten op uw goedkeuring op een apparaatactivatiepagina. U kunt elk apparaat afzonderlijk goedkeuren. Als u deze instelling niet toepast, activeert het systeem het apparaat zodra de apparaatgebruiker de installatiestappen heeft voltooid.

   Voer uw zakelijke e-mailadres in nadat u deze instelling heeft toegepast. Als gebruikers hun apparaat voor het eerst synchroniseren met de zakelijke server, wordt er een melding naar dit e-mailadres verzonden. Als u klaar bent om apparaten goed te keuren, vindt u hier meer informatie over Apparaten goedkeuren.

 6. (Optioneel) Klik op Apparaten die eigendom zijn van het bedrijf en kijk of u deze instelling wilt toepassen. Klik op Opslaan nadat u de instelling heeft toegepast:
  • Optie Apparaateigenaar inschakelen tijdens eerste installatie apparaat

   Vink dit vakje aan als uw bedrijf eigenaar is van de apparaten en Android 6.0 Marshmallow of hoger wordt uitgevoerd op de apparaten. Met deze instelling wordt beheer afgedwongen op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Met beheer heeft u volledige beheercontrole en rechten om aanvullende instellingen toe te passen, waarmee de installatie van apps, persoonlijke accounts en hardware worden gereguleerd. U bepaalt instellingen voor de microfoon, luidsprekers en toegang tot de geheugenkaart. U kunt ook netwerkinstellingen en beveiligingsopties instellen. U kunt apparaten terugzetten op de fabrieksinstellingen. Als u klaar bent, vindt u deze controle-instellingen voor beheerders onder Android-instellingen.

 7. Klik op Android for Work.

  Met Android for Work worden zakelijke en persoonlijke apps gescheiden in verschillende profielen, zodat u uw favoriete Android-apparaat kunt gebruiken voor zowel werk als ontspanning. Als uw domein geen Android for Work-abonnement heeft, kunt u er een instellen. Ga naar het Android for Work-helpcentrum voor meer informatie over het instellen en het gebruiken van Android for Work.

 8. Pas aanvullende beheerinstellingen toe. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast als u het vakje aanvinkt voor apparaatbeheer. U kunt ze nu wijzigen, of later op elk gewenst moment. U kunt ook deze aanvullende instellingen kiezen:
  • Pas Wachtwoordinstellingen toe om te vereisen dat op mobiele apparaten een wachtwoord wordt gebruikt, zodat gegevens veilig blijven.
  • Pas Android-instellingen toe om gebruikers en accounts, werkprofielen (indien deze worden gebruikt), gedeelde apps en gegevens, netwerktoegang en individuele apparaatfuncties te beheren.
  • Pas Geavanceerde instellingen toe om versleuteling, beveiliging, Google Sync, Google Play, Google Now en Google Glass te beheren.

De installatie voltooien op het mobiele Android-apparaat

U kunt dit zelf doen of u kunt de apparaatgebruikers vragen deze taak uit te voeren.

Ga als volgt te werk om de installatie te voltooien:

 1. Voeg een Google-account toe op het apparaat.

  Voer uw gebruikersnaam in en het e-mailadres in het zakelijke domein van het account dat u toevoegt, niet uw persoonlijke Gmail-adres. Zorg ervoor dat u een account toevoegt en niet een nieuw account maakt.

 2. Reageer zo nodig op deze prompts:
  • Activeer de G Suite Device Policy (deze prompt verschijnt niet als alleen de synchronisatieoptie is gekozen).
  • Als een werkprofiel is vereist, moet u de installatie ervan accepteren wanneer daarom wordt gevraagd.
  • Accepteer de registratie bij de server.
  • Accepteer dat de weergegeven domeinbeleidsinstellingen worden afgedwongen. In deze stap wordt op het apparaat een lijst met door de beheerder toegepaste instellingen weergegeven en wordt gevraagd om toestemming om deze af te dwingen. Deze instellingen moet u zorgvuldig kiezen. Als u bijvoorbeeld het vinkje weg heeft gehaald bij de instelling waarmee widgets op het vergrendelscherm worden toegestaan, ziet de apparaatgebruiker hier staan dat widgets op het vergrendelscherm zijn uitgeschakeld. Bedenk voor elke instelling die u toepast welk resultaat deze zal geven op het mobiele apparaat.
  • Als u ervoor kiest een goedkeuringsfase toe te voegen tijdens het instellen van mobiel apparaatbeheer, ziet de gebruiker een melding dat het apparaat wacht op goedkeuring van de activatie.

Nadat de installatiestappen op het apparaat zijn voltooid, kunt u optioneel het apparaat goedkeuren (als u een goedkeuringsfase heeft toegevoegd) en kunt u aan de slag met het beheren van actieve apparaten.

Mobiele Apple iOS-apparaten instellen

De installatie starten in de beheerdersconsole

Kies een beheerniveau voordat u begint met het installatieproces.

Voltooi het installatieproces op elk mobiel apparaat nadat u dit proces heeft uitgevoerd. Alle instellingen worden ondersteund op alle apparaatversies, tenzij anders aangegeven.

Ga als volgt te werk om Apple iOS-apparaten in te stellen voor beheer:

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik op Installatie > Installatie.
 4. Pas de volgende instellingen toe in de sectie Installatie. Klik nadat u wijzigingen heeft aangebracht op Opslaan:
  • iOS Sync voor G Suite toestaan

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat gebruikers hun iOS-apparaat synchroniseren met het bedrijfsaccount. Als u alleen dit vakje aanvinkt, kunnen uw gebruikers hun apparaat synchroniseren zonder mobiel apparaatbeheer. Pas voor mobiel apparaatbeheer ook de volgende instelling toe.

  • iOS-apparaten beheren

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat iOS-apparaten worden geregistreerd voor beheer. Door te registreren, krijgen gebruikers toegang tot bedrijfsgegevens. Met beheer heeft u, de domeinbeheerder, de controle over de zakelijke apps en gegevens op hun apparaat. Als u dit vakje aanvinkt, worden ook aanvullende iOS-instellingen beschikbaar. U kunt kiezen welke instellingen u wilt toepassen. Wordt ondersteund op iOS 7.0+.

 5. Kijk in de sectie Apparaatactivatie of u deze instelling wilt toepassen. Klik op Opslaan nadat u de instelling heeft toegepast:
  • Goedkeuring van beheerder vereisen voor apparaatactivatie

   Vink dit vakje aan om een optionele goedkeuringsfase toe te voegen aan het apparaatactivatieproces. Als u deze instelling toepast, worden op het scherm apparaten weergegeven die wachten op uw goedkeuring op een apparaatactivatiepagina. U kunt elk apparaat afzonderlijk goedkeuren. Als u deze instelling niet toepast, activeert het systeem het apparaat zodra de apparaatgebruiker de installatiestappen heeft voltooid.

   Voer uw zakelijke e-mailadres in nadat u deze instelling heeft toegepast. Als gebruikers hun apparaat voor het eerst synchroniseren met de zakelijke server, wordt er een melding naar dit e-mailadres verzonden. Als u klaar bent om apparaten goed te keuren, vindt u hier meer informatie over Apparaten goedkeuren.

 6. Klik op Apple Push Certificate.

  Een Apple Push Certificate zorgt voor een vertrouwde verbinding tussen het beleid in de beheerdersconsole en de beheerde mobiele apparaten van uw organisatie. U stelt het één keer in en u verlengt het jaarlijks.

  Meer informatie over het instellen en verlengen van Apple Push Certificates. Hier ziet u een overzicht van de beschikbare opties:

  • Certificaat verlengen

   Klik op deze link om een ​​certificaat dat u eerder heeft ingesteld te verlengen. Het systeem toont hier de deadline voor verlenging. Verleng het Apple Push Certificate jaarlijks en zorg er daarbij voor dat u niet een nieuw certificaat maakt. Als u een certificaat verlengt, gebruikt u hetzelfde Apple-ID dat u heeft gebruikt om het certificaat voor het eerst te installeren. (Als u een nieuw certificaat maakt in plaats van het te verlengen, moeten uw iOS-gebruikers hun deel van het installatieproces ook opnieuw uitvoeren op hun apparaat. Gebruikers kunnen hun G Suite-gegevens pas weer synchroniseren als de registratie opnieuw is voltooid.)

  • Apple-account-ID

   Gebruik dit invoerveld als handige plek om uw Apple-ID op te slaan, zodat u het eenvoudig kunt terugvinden.

  • Apple Push Certificate installeren

   Klik op deze link om voor de eerste keer een Apple Push Certificate in te stellen.

  • Apple Push Certificate opnieuw installeren

   Klik op deze link om het installatieproces te herhalen voor een certificaat dat nog niet is verlopen.

 7. Pas aanvullende beheerinstellingen toe. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast als u het vakje aanvinkt voor beheer van iOS-apparaten. U kunt ze nu wijzigen, of later op elk gewenst moment. U kunt ook deze aanvullende instellingen kiezen:

De installatie voltooien op het mobiele iOS-apparaat

U kunt dit zelf doen of u kunt de apparaatgebruikers vragen deze taak uit te voeren.

Ga als volgt te werk om de installatie te voltooien:

 1. Voeg een Google-account toe op het apparaat.

  Voer uw gebruikersnaam in en het domeine-mailadres van het account dat u toevoegt, niet uw persoonlijke Gmail-adres.

 2. Reageer zo nodig op deze prompts:
  • Accepteer de installatie van het G Suite Device Policy-profiel (deze prompt verschijnt niet als alleen de synchronisatieoptie is gekozen).
  • Schrijf de telefoon in voor extern beheer.
  • Als u ervoor kiest een goedkeuringsfase toe te voegen tijdens het instellen van het beheer, ziet de gebruiker een melding dat het apparaat wacht op goedkeuring van de activatie.

Nadat de installatiestappen op het apparaat zijn voltooid, kunt u optioneel het apparaat goedkeuren (als u een goedkeuringsfase heeft toegevoegd) en kunt u aan de slag met het beheren van actieve apparaten.

Windows Phone en andere mobiele apparaten instellen

De installatie starten in de beheerdersconsole

Kies een beheerniveau voordat u begint met het installatieproces.

Voltooi het installatieproces op elk mobiel apparaat nadat u dit proces heeft uitgevoerd. Alle instellingen worden ondersteund op alle apparaatversies, tenzij anders aangegeven.

Ga als volgt te werk om Microsoft® Windows Phone® en andere mobiele apparaten in te stellen voor beheer:

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik op Installatie > Installatie.
 4. Pas de volgende instellingen toe in de sectie Installatie. Klik nadat u wijzigingen heeft aangebracht op Opslaan:
  • Google Sync toestaan

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat apparaten van gebruikers zakelijke e-mail, agenda en contacten synchroniseren via ActiveSync. Als u alleen dit vakje aanvinkt, kunnen uw gebruikers hun apparaat synchroniseren zonder mobiel apparaatbeheer. Pas voor mobiel apparaatbeheer ook de volgende instelling toe. Meer informatie over Google Sync.

  • Google Sync-apparaten beheren

   Vink dit vakje aan om toe te staan dat mobiele apparaten worden geregistreerd voor beheer. Door te registreren, krijgen gebruikers toegang tot bedrijfsgegevens. Met beheer heeft u, de domeinbeheerder, de controle over de zakelijke apps en gegevens op hun apparaat.

 5. Kijk in de sectie Apparaatactivatie of u deze instelling wilt toepassen. Klik op Opslaan nadat u de instelling heeft toegepast:
  • Goedkeuring van beheerder vereisen voor apparaatactivatie

   Vink dit vakje aan om een optionele goedkeuringsfase toe te voegen aan het apparaatactivatieproces. Als u deze instelling toepast, worden op het scherm apparaten weergegeven die wachten op uw goedkeuring op een apparaatactivatiepagina. U kunt elk apparaat afzonderlijk goedkeuren. Als u deze instelling niet toepast, activeert het systeem het apparaat zodra de apparaatgebruiker de installatiestappen heeft voltooid.

   Voer uw zakelijke e-mailadres in nadat u deze instelling heeft toegepast. Als gebruikers hun apparaat voor het eerst synchroniseren met de zakelijke server, wordt er een melding naar dit e-mailadres verzonden. Als u klaar bent om apparaten goed te keuren, vindt u hier meer informatie over Apparaten goedkeuren.

 6. Pas aanvullende beheerinstellingen toe. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast als u het vakje aanvinkt voor apparaatbeheer. U kunt ze nu wijzigen, of later op elk gewenst moment. U kunt ook aanvullende instellingen kiezen:

De installatie voltooien op het mobiele apparaat

U kunt dit zelf doen of u kunt de apparaatgebruikers vragen deze taak uit te voeren.

Voeg op het mobiele apparaat een account toe voor uw organisatie en reageer op de prompts om het installatieproces te voltooien.

Nadat de installatiestappen op het apparaat zijn voltooid, kunt u optioneel het apparaat goedkeuren (als u deze fase heeft toegevoegd) en kunt u aan de slag met het beheren van actieve apparaten.

Is de installatie voltooid op uw mobiele apparaten?

Als u een goedkeuringsfase voor het apparaat heeft toegevoegd, gaat u verder met Apparaten goedkeuren.

Als u geen goedkeuringsfase heeft toegevoegd, gaat u verder met App-beheer.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.