Använda avancerade inställningar

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Som administratör kan du tillämpa avancerade policyer för säkerhet, inklusive kryptering. Du kan också styra hur användarna synkroniserar företagsdata och om de kan få åtkomst till andra Google-tjänster på sina mobila enheter.

Innan du börjar

Du måste konfigurera avancerad mobilhantering om du ska kunna använda de här inställningarna. Mer information finns i Konfigurera avancerad hantering av mobila enheter. För att tillämpa inställningarna måste Android-användare hämta Google Apps Device Policy-appen på enheten. Apple® iOS®-användare måste hämta en enhetspolicyprofil.

Hitta inställningarna

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Avancerade inställningar till vänster. 
 4. Välj en kategori.
 5. (Valfritt) Till vänster väljer du den organisation som du vill att inställningarna ska gälla för.
 6. Leta upp inställningen du vill ändra. Information om varje inställning finns i Läs om inställningarna.
 7. När du har gjort en ändring klickar du på Spara.

Inställningarna tillämpas normalt inom några minuter. Men det kan ta upp till 24 timmar innan de tillämpas för alla.

Läs om inställningarna

Öppna alla   |   Stäng alla

Säkerhet

Enheter som drabbats av obehörig åtkomst

Blockerar en Android- eller iOS-enhet från att få tillgång till företagsdata om det finns tecken på att enheten har utsatts för obehörig åtkomst.

 • Kryssa i rutan Blockera Android-enheter som har utsatts för intrång om du vill blockera Android-enheter vid tecken på obehörig åtkomst. Exempelvis har en enhet utsatts för intrång när den blivit rotad, vilket är en process som tar bort begränsningar på en enhet.
 • Kryssa i rutanBlockera iOS-enheter som är jailbroken om du vill blockera iOS-enheter vid tecken på jailbreak – en process som tar bort begränsningar på enheten. När du markerar den här rutan uppmanas iOS-användare att installera appen Google Device Policy om den inte redan är installerad på enheten. (Stöds enbart på iOS Sync för G Suite-enheter.)
Kryptering

Stöds på enheter med Android 3.0 Honeycomb och senare som använder Android Sync och iOS-enheter som använder iOS Sync eller Google Sync. För andra enheter och appar från tredje part kontaktar du enhetstillverkaren eller apputvecklaren.

Krypterar data så att den endast kan läsas när en enhet är upplåst. Kryptering ger skydd om en enhet försvinner eller blir stulen. Dina data dekrypteras när du låser upp enheten. Läs mer om hur du krypterar data för mer information om datakryptering.

Kamera

Tillåter användaren att använda enhetens kamera. Inställningen stöds i iOS, Android 4.0 Ice Cream Sandwich och senare samt på Microsoft® Windows Phone®-enheter. 

Google Sync (endast G Suite)

Godkända IP-adresser

Ger användarna åtkomst till e-post, kalendrar och kontakter i G Suite på mobila enheter via de IP-adresser som du anger.

Lägg till de IP-adresser (masker) där användarna kommer åt e-post, kalendrar och kontakter i G Suite i rutan Godkända IP-adresser för Google Sync. Om du vill lägga till fler än en IP-adress anger du ett IP-intervall med CIDR-notation. Du kan också avgränsa varje enskild IP-adress med ett kommatecken.

Den här inställningen är avstängd som standard. Aktivera den endast om organisationen behöver den. Den här inställningen krävs vanligen för organisationer som använder en Microsoft® Exchange ActiveSync®-proxy för att begränsa hur användarna får åtkomst till arbetsdata på mobila enheter. De här organisationerna kan vara behöva dirigera sina ActiveSync-anslutningar via separata servrar för enhetshantering (proxyservrar).

Skicka raderade e-postmeddelanden till papperskorgen

Skickar automatiskt användarens raderade e-postmeddelanden till papperskorgen. Använd den här inställningen om policyn för e-postmeddelanden kräver att meddelanden raderas. När rutan är avmarkerad arkiveras istället raderade meddelanden.

Synkronisera vid roaming

Tillåter automatisk synkronisering av Android- och iOS-enheter vid roaming. Automatisk synkronisering kan leda till ökade datakostnader. 

Om du avmarkerar rutan Aktivera automatisk synkronisering vid roaming kan användarna fortfarande synkronisera enheterna manuellt vid roaming.

Andra Google-tjänster

Privata appar på Google Play

Gör det möjligt för Android-användare att komma åt och publicera privata appar i Google Play.

 • Markera rutan Ge användarna åtkomst till privata appar på Google Play om du vill att användarna ska ha åtkomst till privata appar som du distribuerar. 
 • Markera Tillåt användarna att publicera och uppdatera privata appar på Google Play om du vill tillåta att användare skapar och uppdaterar Android-appar för internt bruk och distribuerar dem till användare på din domän.

Mer information om privata appar finns i Hantera privata appar på Google Play.

Google Nu

Stöds för enheter med Apple iOS och Android 4.1 Jelly Bean och senare.

Kontrollerar om användarna kan använda Google Assistent med sitt företagskonto på sin enhet. Läs mer om Google Assistent

Google Glass

Tillåter att användare synkroniserar Google Glass med sina G Suite-konton. Du kan konfigurera ett konto per enhet.

Om du vill återställa standardinställningarna för Google Glass-enheter i organisationen du valde avmarkerar du rutan Tillåt Google Glass. Avmarkera inte rutan förrän du har bekräftat att ingen i organisationen du valde använder Google Glass. Annars kan du radera all data, som foton och videoklipp, från deras Google Glass-enheter.

Google Apps Device Policy-appen är inte tillgänglig för Google Glass. Om en användare blir av med sin enhet kan han eller hon fjärrensa den på webbplatsen för Google Glass.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?