Usuwanie z G Suite aplikacji z Marketplace

Usuwanie aplikacji z Marketplace przez administratora

Jako administrator możesz usunąć aplikację z Marketplace z konta G Suite organizacji. Usunięta aplikacja jest niedostępna dla użytkowników.

  1. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje z Marketplace.
  2. Kliknij nazwę aplikacji.
  3. W lewym górnym rogu strony Ustawienia kliknij Trash icon.
  4. Kliknij Usuń aplikację.

Aplikacja i powiązane z nią licencje zostaną trwale usunięte z Twojego konta. Dostawca usunie Twoje dane zgodnie z przyjętymi przez niego zasadami przechowywania danych. Ponowna instalacja tej aplikacji może wymagać powtórnego zakupu. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej producenta lub w warunkach usługi.

Usuwanie aplikacji przez użytkownika

  1. Zaloguj się na swoje konto G Suite.

  2. Otwórz G Suite Marketplace: https://apps.google.com/marketplace.

  3. W lewym górnym rogu kliknij Marketplace Menu.

  4. Przewiń menu w dół i kliknij Ustawienia Zarządzanie aplikacjami.

  5. W sekcji Aplikacje zainstalowane przez Ciebie znajdź daną aplikację, kliknij Więcej Więcej i wybierz Odinstaluj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?