Melding

Duet AI heet nu Gemini voor Google Workspace. Meer informatie

Aangepaste kenmerken maken voor gebruikersprofielen

Als beheerder kunt u naast de standaardgegevens van werknemers (zoals de werknemers-ID en de titel) organisatiespecifieke gegevens opslaan in het profiel van gebruikers (zoals de locatie of startdatum van werknemers) U kunt deze aanvullende gegevens opslaan in aangepaste kenmerken.

Als u een aangepast kenmerk maakt, kunt u opgeven of de gegevens zichtbaar zijn voor alle gebruikers in uw organisatie of alleen voor beheerders en de gebruiker zelf.

Waarschuwing: Gebruik deze functie niet om gevoelige persoonlijk identificeerbare informatie (PII) op te slaan, zoals inloggegevens voor accounts, burgerservicenummers, creditcardgegevens, bankrekeninggegevens, gezondheidsgegevens of gevoelige achtergrondinformatie.

Als u een aangepast kenmerk wilt gebruiken in de Secure LDAP-service, volgt u deze naamgevingsrichtlijnen voor aangepaste kenmerken:

 • De naam van een aangepast kenmerk moet uniek zijn. Gebruik niet dezelfde aangepaste kenmerknaam in alle schema's en systeemkenmerken.
 • De naam mag alleen alfanumerieke tekens en streepjes bevatten.

Aangepaste kenmerken toevoegen, bewerken of verwijderen

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Een nieuw aangepast kenmerk toevoegen
Als u aangepaste kenmerken wilt ordenen, kunt u kenmerkcategorieën maken. Stel bijvoorbeeld dat u gegevens wilt opslaan over het wagenpark van uw verkoopteam. U kunt dan categorieën maken, zoals 'registratie' of 'verzekering', waarin u kenmerkwaarden opslaat in de vorm van tekst, getallen of datums.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Directoryand thenGebruikers.
 3. Klik bovenaan de lijst Gebruikers op Meer optiesand thenAangepaste kenmerken beheren.
 4. Bekijk onder Standaardkenmerken welke standaardkenmerken in het profiel van een gebruiker staan.
 5. Klik rechtsboven op Aangepast kenmerk toevoegen.
 6. Voer onder Categorie een naam in voor de categorie die u wilt toevoegen.
 7. (Optioneel) Voer onder Beschrijving een beschrijving van de categorie in.
 8. Maak onder Aangepaste velden een aangepast kenmerk:
  1. Naam: voer het label in dat u wilt weergeven op de accountpagina van de gebruiker.
  2. Informatietype: selecteer Tekst, Geheel getal, Ja of nee, Getal met decimalen, Telefoonnummer, E-mailadres of Datum.

   Opmerking: U kunt het informatietype niet meer bewerken nadat u het aangepaste kenmerk heeft gemaakt.

  3. Zichtbaarheid: Selecteer een optie:
   • Zichtbaar voor gebruiker en beheerder: Hoofdgebruikers kunnen het aangepaste kenmerk zien in de Beheerdersconsole.
   • Zichtbaar voor organisatie: Alle gebruikers in de organisatie kunnen het aangepaste kenmerk zien in elkaars profiel.
  4. Aantal waarden: Selecteer Meerdere waarden of Enkele waarde.

   Opmerking: U kunt de keuze voor Meerdere waarden niet meer wijzigen in Enkele waarde nadat u het aangepaste kenmerk heeft gemaakt.

 9. (Optioneel) Voeg nog een kenmerk toe.

  Opmerking: U kunt maximaal 1500 kenmerken definiëren voor alle apps.Omdat elke app één standaardkenmerk heeft, bevat het totale aantal het standaardkenmerk plus eventuele aangepaste kenmerken die u toevoegt.

 10. Klik op Toevoegen.

  De categorie verschijnt op de pagina Gebruikerskenmerken beheren.

  U kunt alleen waarden voor het aangepaste kenmerk invoeren op de pagina met gebruikersgegevens van een gebruiker. U kunt deze waarden niet invoeren door een bestand te uploaden met gegevens over gebruikersaccounts.

Aangepaste kenmerken en categorieën bewerken of verwijderen

Als organisatiespecifieke gegevens worden gewijzigd, moet u wellicht categorieën of aangepaste kenmerken updaten of verwijderen, bijvoorbeeld als bepaalde kenmerkwaarden openbaar moeten worden gemaakt voor alle gebruikers in uw organisatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Directoryand thenGebruikers.
 3. Klik bovenaan de lijst Gebruikers op Meer and thenAangepaste kenmerken beheren.
 4. Klik onder Aangepaste kenmerken op de categorie die u wilt bewerken of verwijderen.
 5. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een categorie te bewerken:
  1. (Optioneel) Klik in een tekstveld om tekst te bewerken.
  2. (Optioneel) Als u de zichtbaarheid van een kenmerk wilt wijzigen, selecteert u een andere optie in het dropdownmenu.
  3. (Optioneel) Als u een kenmerk wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen .

   Opmerking: Als een categorie slechts één kenmerk heeft, moet u de categorie verwijderen om het kenmerk te verwijderen.

  4. Klik op Opslaan.
 6. Optioneel) Ga als volgt te werk om een categorie te verwijderen:
  1. Klik linksonder op Verwijderen.
  2. Lees het bericht en klik op Verwijderen om te bevestigen.

Als u een kenmerk of categorie niet kunt verwijderen

Als een aangepast kenmerk momenteel in gebruik is (toegewezen) in een SAML-app, moet u de kenmerktoewijzing verwijderen voordat u het kenmerk of de categorie van het kenmerk kunt verwijderen. Volg deze stappen:

 1. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik op de SAML-app die het aangepaste kenmerk gebruikt.
 3. Klik op de pagina met app-instellingen op SAML-kenmerktoewijzing.
 4. Klik naast de aangepaste kenmerktoewijzing op Verwijderen .
 5. Klik op Opslaan.
 6. Ga terug naar de pagina Aangepaste kenmerken beheren en volg de stappen om een kenmerk of categorie te verwijderen.
Vereisten voor aangepaste kenmerken voor de Secure LDAP-service

Als u aangepaste kenmerken wilt gebruiken voor de Secure LDAP-service, volgt u deze richtlijnen wanneer u aangepaste kenmerken instelt:

 • Namen van aangepaste kenmerken mogen alleen alfanumerieke tekst en streepjes bevatten.
 • Er mogen geen dubbele kenmerknamen zijn in alle aangepaste schema's.
 • Als de naam van het aangepaste kenmerk overeenkomt met een bestaand systeemkenmerk, wordt de waarde van het systeemkenmerk geretourneerd.

Waarden toevoegen aan aangepaste kenmerken

Hiervoor zijn het beheerdersrecht Gebruiker updaten en het Admin API-recht Schema lezen vereist.

U kunt waarden voor aangepaste kenmerken toevoegen of updaten op de pagina met gebruikersgegevens van een gebruiker.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Directoryand thenGebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers. Zie Een gebruikersaccount zoeken als u hulp nodig heeft.
 4. Klik op de naam van de gebruiker om zijn accountpagina te openen.
 5. Klik op Gebruikersgegevens.
 6. Klik op een van de gedeelten met aangepaste kenmerken om deze te bewerken.
 7. Voeg waarden toe aan aangepaste kenmerken of wijzig waarden.
 8. Klik op Opslaan.

Opmerking: U kunt geen waarden voor aangepaste kenmerken toevoegen of updaten door een bestand te uploaden met gegevens voor gebruikersaccounts.

Gerelateerde onderwerpen

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu