Dodawanie informacji do profilu użytkownika

Jako administrator katalogu możesz dodawać do profili użytkowników informacje takie jak numery telefonów, dodatkowe adresy e-mail czy lokalizacje biurek. Możesz edytować poszczególne profile użytkowników w konsoli administracyjnej. Aby edytować profile użytkowników zbiorczo, użyj interfejsu Directory API w pakiecie G Suite Admin SDK lub Google Cloud Directory Sync.

Rozszerzone informacje profilowe łączą użytkowników

Osoby w organizacji będą mogły znaleźć informacje dodane do profili użytkowników w wielu usługach Google:

 • Adresy indywidualne i grupowe są uzupełniane automatycznie podczas wpisywania w usługach Google takich jak Gmail, Dokumenty Google czy Dysk.
 • Kalendarz automatycznie podaje sugestie sal konferencyjnych na podstawie lokalizacji i liczby gości (wymaga skonfigurowania Kalendarza).
 • Użytkownicy mogą znajdować informacje profilowe w usługach Google. Na przykład wskazanie lub kliknięcie zdjęcia profilowego powoduje otwarcie karty z informacjami o danej osobie.

 • Użytkownicy widzą relacje w organizacji. Jeśli dodasz menedżerów do profili użytkowników w całej organizacji, Google automatycznie wygeneruje strukturę zależności służbowych. Dostępne w usługach Google na urządzeniach z Androidem i iOS oraz w Cloud Search na wszystkich urządzeniach.

Co można aktualizować

Możesz dodawać, edytować i usuwać następujące informacje:

Możesz także umożliwić użytkownikom samodzielne aktualizowanie niektórych ustawień profilu, takich jak nazwa, zdjęcie i miejsce pracy. Uwaga: użytkownicy Gmaila mogą sami zmienić nazwę wyświetlaną.

Aktualizowanie profilu użytkownika

Ta metoda jest najprostszym sposobem aktualizowania kilku profili użytkowników. Jeśli chcesz zaktualizować większą liczbę profili, użyj jednej z metod aktualizacji zbiorczej opisanych w poniższych sekcjach.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku.
 6. Kliknij dowolną z wymienionych poniżej sekcji, aby edytować odpowiednie informacje w profilu użytkownika:
  • Informacje kontaktowe – dodatkowe adresy e-mail, numery telefonów i adresy pocztowe;
  • Aliasy e-mail – dodatkowe adresy e-mail w domenie;
  • Informacje o pracowniku – identyfikator, stanowisko, typ pracownika, adres e-mail kierownika, dział, centrum kosztów, identyfikator budynku, nazwa piętra i obszar piętra;
  • Pola atrybutów niestandardowych – jeśli Ty lub inny administrator utworzyliście atrybuty niestandardowe w profilach użytkowników, wpisz lub zmień ich wartości.


   Wybierz kategorię, którą chcesz zmienić

   Wskazówka: gdy dodasz informacje w polu, pojawi się nowe pole umożliwiające wpisanie kolejnych danych. Kliknij menu na prawo od wpisu, aby określić jego kategorię, na przykład Domowy lub Służbowy. Aby usunąć wpis, kliknij Usuń Usuń po prawej stronie.

 7. W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
 8. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.

Uwaga: zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin.

Aktualizowanie wielu profili za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Ta metoda umożliwia aktualizowanie wielu profili jednocześnie bez konieczności programowania ani korzystania z Google Cloud Directory Sync.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony kliknij Prześlij zbiorczo użytkowników.
 4. Pobierz dane użytkowników w pliku CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami).
 5. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Arkusze Google lub Microsoft® Excel®.

  Plik zawiera kolumny odpowiadające poszczególnym atrybutom profilu.

 6. Zaktualizuj lub wypełnij informacje profilowe użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby dany atrybut był wyświetlany, nie wypełniaj jego kolumny.

  Wskazówka: aby dodać kilka numerów telefonów lub adresów użytkownika, wpisz wartości w kolumnie i rozdziel je przecinkami.

 7. Zapisz arkusz w formacie CSV.
 8. Kliknij Prześlij, aby przesłać plik.

  Więcej informacji oraz wskazówki znajdziesz w artykule Dodawanie wielu kont użytkowników naraz.

Uwaga: zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin.

Zbiorcze aktualizowanie profili (LDAP lub API)

Te metody umożliwiają aktualizowanie wielu profili przy użyciu danych z katalogu LDAP organizacji lub z innego źródła.

Dostępne pola profilu użytkownika

Aby określić informacje profilowe udostępniane w usługach Google, edytuj następujące pola.

Wartość w profilu Przykład Pole w konsoli administracyjnej Właściwość w interfejsie Directory API Atrybut w GCDS
Nazwa Ewa Kowalska Zmienianie nazwy użytkownika name Given name, Family name (Imię, nazwisko)
Zdjęcie profilowe   Zdjęcie Users.photos niedostępne
Adres e-mail ewa.kowalska@ink-42.com Główny adres e-mail primaryEmail Primary email (Główny adres e-mail)
Numer telefonu 1 949-555-0198 Telefon phones[] Work phone numbers (Służbowe numery telefonów)
Stanowisko Menedżer konta Stanowisko organizations[].title Job title (Stanowisko)
Adres e-mail kierownika kat.deburgh@ink-42.com Adres e-mail kierownika relations[].type.manager Manager’s DN (Nazwa wyróżniająca kierownika)
Dział Marketing Dział organizations[].department Departament (Dział)
Organizacja Ink 42 Zmiana nazwy organizacji organizations[].name Company name (Nazwa firmy)
Lokalizacja biurka Budynek B-2-151C Identyfikator budynku, nazwa piętra, obszar piętra locations[]type=desk Building ID, floor name (Identyfikator budynku, nazwa piętra)
Linki Katalog | Prywatna strona niedostępne websites[] niedostępne

Przydatne materiały

Inne sposoby aktualizowania profili użytkowników:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?