Vanliga frågor om konfiguration av G Suite

Nedan hittar du vanliga frågor om att använda konfigurationsguiden för G Suite.

Hantera G Suite-kontot

Vad är en G Suite-administratör?
Administratörer hanterar inställningar, användare och fakturering för G Suite. Om du registrerade dig för G Suite är du administratör. Du kan också tilldela administratörsbehörigheter till andra användare.
Hur loggar jag in på G Suite om jag har loggat in på ett annat Google-konto?

Om du redan är inloggad på ett annat Google-konto:

 1. Längst upp till höger på skärmen klickar du på profilbilden eller initialen och klickar på Lägg till ytterligare ett konto.
 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för G Suite. Ditt användarnamn innehåller ditt domännamn, t.ex. du@dindomän.com. Det är det inte din personliga Gmail-adress.

Läs mer om att växla mellan Google-konton.

Var kan jag hantera G Suite-inställningarna?
Du hanterar G Suite på administratörskonsolen. Logga in på admin.google.com med ditt G Suite-användarnamn. Ditt användarnamn är kopplat till din domän, till exempel du@dindomän.com.
Vad ska jag göra om jag glömt mitt användarnamn och lösenord för G Suite?

Du väljer ditt användarnamn under registreringen. Om du har glömt användarnamnet finns det i det välkomstmeddelande för G Suite du fått via e-post.

Om du har glömt lösenordet:

 1. Öppna admin.google.com.
 2. Klicka på Glömt e-post?
 3. Återställ lösenordet genom att följa anvisningarna.

Om du fortfarande har problem läser du mer om åtkomst till administratörskonsolen.

Hur börjar jag använda G Suite?
 1. Besök gmail.google.com eller drive.google.com för att öppna Gmail eller Drive.
 2. Om du redan är inloggad på ett annat Google-konto klickar du på profilbilden eller initialen högst upp till höger på Lägg till ytterligare ett konto.
 3. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för G Suite. Ditt användarnamn innehåller ditt domännamn, t.ex. du@dindomän.com. Det är det inte din personliga Gmail-adress.

Läs mer om att växla mellan Google-konton.

När du har loggat in på G Suite kan du växla mellan tjänster och appar i G Suite:

 1. Klicka på startprogrammet för appar  uppe till höger på skärmen.
 2. Klicka på appen du vill använda.
Var kan jag få hjälp?

Hantera G Suite-användare

Hur lägger jag till användare?

Innan personer i ditt team kan logga in och få åtkomst till G Suite-tjänsten måste de ha ett användarkonto.

Under den kostnadsfria testperioden: Du kan skapa upp till tio användarkonton under testperioden. Om du använder konfigurationsguiden för G Suite följer du stegen för att lägga till användare. Efter konfigurationen kan du även lägga till användare i Googles administratörskonsol. Läs mer om hur du lägger till användare.

Om du vill lägga till fler än 10 användare måste du avsluta testperioden och registrera dig för den flexibla eller årliga faktureringsplanen. Om du använder konfigureringsguiden för G Suite väljer du alternativet Manuell konfiguration för att öppna Googles administratörskonsol och klickar sedan på Fakturering.

Om årsavgift är tillgänglig eller inte beror på din prenumeration och hur du registrerade dig för tjänsten. Läs mer om årsavgift.

Efter testperioden: Du kan lägga till, radera och hantera dina användare på Googles administratörskonsol. Läs mer om hur du lägger till användare.

Hur lägger jag till e-postadresser som sales@dittföretag.com eller info@dittföretag.com?

Du behöver inte lägga till e-postadresser som användarkonton. I stället kan du skapa e-postalias och gruppadresser för din affärskommunikation. Dessa typer av adresser är gratis och räknas inte in i användarlicenser för G Suite.

E-postalias (för en person): Du skapar exempelvis adressen info@dittföretag.com för kunder som vill kontakta ditt företag. Du kan lägga till adressen som ett alias i din företagsadress, du@dittföretag.com. Nu kommer meddelanden som skickas till info@dittföretag.com även till inkorgen i Gmail för du@dittföretag.com. Läs mer om att skapa alias.

Gruppadresser (för team): Om ditt team behöver en företagsadress, som sales@dittföretag eller support@dittföretag, kan du skapa och lägga till adresserna som grupper. Då får alla i säljteamet meddelanden som skickas till sales@dittföretag.com i sin inkorg. Läs mer om hur du skapar grupper.

Vilka användare ska jag lägga till i G Suite?

Om du redan har konfigurerat e-posten (om du exempelvis tar emot e-post på dittnamn@dittföretag.com), lägger du till alla som har en befintlig e-postadress på domänen. Detta säkerställer att de fortsätter att ta emot e-post när du växlar din e-post till G Suite. Läs mer om hur du konfigurerar e-posten för ditt team.

Avancerade alternativ: Om du redan har konfigurerat någon av de här typerna av e-postadress för domänen:

 • e-postlistor för ditt team (exempelvis info@dittföretag.com)
 • e-postalias
 • e-post för fler än en domän.

I så fall väljer du alternativet Manuell konfiguration uppe till höger i konfigurationsguiden för G Suite. Då öppnas Googles administratörskonsol. På administratörskonsolen verifierar du att du äger domänen. Därefter lägger du till alla dina användare, e-postalias och domäner innan du byter till G Suite.

Kan jag byta namn på eller ta bort en användare?

Byt namn på en användare

Ja, du kan ändra användarens för- och efternamn eller användarens e-postadress. Användaren kan fortsätta ta emot meddelanden som skickas till den gamla e-postadressen eller så kan du ge en ny användare denna e-postadress.

Radera användare

Ja, du kan radera en användare från G Suite-kontot. Då tas användarens åtkomst och datan i G Suite bort. Det går dessutom att överföra och hämta användarens kontouppgifter.

Du kan även stänga av en användare. Då blockeras användaren från att få tillgång till sitt konto, uppgifterna på det finns kvar. Du faktureras även fortsättningsvis för användaren och kan återställa användarens tillgång när som helst.

Hur gäller fakturering för användare som lagts till eller raderats?

Detta beror på ditt val av faktureringsplan:

 • Flexibel avgift – du kan lägga till och ta bort användare när som helst. Du betalar bara för tjänster som används under varje månad.
 • Årsavgift – du förbinder till dig att betala för G Suite under ett helt år. Du kan lägga till fler licenser när som helst. Däremot kan du bara minska antalet licenser när avtalet löper ut. Om du tar bort en användare kan du flytta licensen till en ny användare du lägger till.

Om årsavgift är tillgänglig eller inte beror på din prenumeration och hur du registrerade dig för tjänsten. Läs mer om årsavgift.

Hur ska jag informera mitt team om övergången till G Suite?

De användare du lägger till får ett välkomstmeddelande från konfigurationsguiden för G Suite. Aviseringen omfattar användarnamn, ett tillfälligt lösenord och ett kort meddelande om övergången till G Suite. Du kan även lägga till en personlig anteckning i välkomstmeddelandet.

Välkomstmeddelandet skickas direkt via installationsguiden. Användarnas konton blir aktiva först efter att du bekräftat att du äger domänen i konfigurationsguiden. (Om nya användare försöker logga in före dess får de ett meddelande om att deras konto inte finns.)

Tips för välkomstmeddelandet:

 • I avsnittet för personliga meddelanden kan du lägga till en anteckning om att du informerar teamet om när de kan logga in på sitt nya G Suite-konto.
 • När du lägger till adresser som ska ta emot välkomstmeddelandet är det viktigt att kontrollera att de kan ta emot e-post.

Migrera din data till G Suite

Kan jag importera och migrera befintlig e-post och befintliga kontakter till G Suite?

Ja, när du byter till G Suite från en annan app eller tjänst, till exempel Microsoft Outlook, kan du föra över befintlig e-post och befintliga kontakter och kalenderuppgifter. Det finns flera alternativ för att migrera data till G Suite beroende på organisationens storlek och vilket system du migrerar från. Läs mer om migreringsalternativ.

Vad händer om jag inte vill byta e-post nu eller bara vill använda Drive och Dokument?

Om du använder konfigurationsguiden för G Suite väljer du alternativet för manuell konfiguration uppe till höger. Då öppnas i stället Googles administratörskonsol. Följ stegen för att

 1. verifiera ägare till din domän
 2. lägga till dina användare
 3. konfigurera fakturering (valfritt under testperioden).
Därefter kan du använda G Suite-tjänsterna, till exempel Drive och Meet. Du kan dock inte använda Gmail förrän du har konfigurerat MX-posterna så att e-posten skickas till G Suite-servrarna.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?