Göra en manuell betalning eller betala tidigt

Gäller G Suite, G Suite Essentials och andra betalprenumerationer på Googles administratörskonsol.

Om du gör en betalning för att åtgärda en misslyckad betalning läser du i stället Åtgärda ett betalningsfel.

Om du vill betala för utestående saldo eller betala för ditt konto tidigt kan du göra en manuell betalning. Manuella eller tidiga betalningar går att göra med alla betalningsmetoder i faktureringskontot. Det går även att betala med en ny betalningsmetod eller att dela upp saldot mellan flera betalningsformer.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Fakturering på administratörskonsolens startsida.
 3. Välj ett alternativ:
  • Klicka på din prenumeration och klicka sedan på ditt kontonummer under Faktureringskonto.
  • Klicka på Åtgärder följt av Åtkomst till faktureringskontot.
 4. Klicka på Betala tidigt eller Gör en inbetalning under Ditt saldo.
 5. På skärmen Gör en inbetalning väljer du eller lägger till en betalningsmetod.
  • Om du vill använda betalningsmetoden som visas: Hoppa till steg 6.
  • Om du vill använda en annan betalningsmetod än den befintliga klickar du på nedåtpilen "" bredvid betalningsmetoden som visas och väljer en annan.
  • Om du vill lägga till en ny betalningsmetod klickar du på nedåtpilen "" bredvid betalningsmetoden som visas. Välj alternativet för att lägga till ett kredit- eller bankkort eller ett bankkonto (om tillgängligt) och ange de uppgifter som efterfrågas.
 6. (Valfritt) Markera rutan Använd denna betalningsmetod om du vill göra det här kortet eller kontot till din primära betalningsmetod för återbetalning.

 7. Ange hur mycket du vill betala. Den minsta betalningen är 10 USD eller motsvarande i lokal valuta.
 8. Klicka på Gör en inbetalning.
 9. Se till att betalningsuppgifterna är korrekta och klicka sedan på Bekräfta följt av OK.

Ditt saldo uppdateras så fort betalningen har bekräftats. Om du vill dela upp det utestående saldot mellan flera betalningsmetoder kan du enkelt göra det. Upprepa bara steg 5–8 för samtliga betalningsmetoder som du vill använda, tills hela det utestående saldot har betalats.

När du gör en manuell betalning återgår kontot till den vanliga faktureringsperioden. Du debiteras automatiskt sista dagen i varje månad.

Har du frågor?

Varför ska jag göra en manuell eller tidig betalning?

När du gör en manuell betalning kan du betala vilket belopp du vill. Att komplettera dina automatiska betalningar med betalningar som du gör själv ger dig ökad flexibilitet. Gör en manuell betalning om du vill:

 • Starta dina tjänster igen om du har avvisade eller utestående betalningar. Mer information finns i Åtgärda betalningar om du vill ta bort en faktureringsavstängning.
 • Täcka framtida kostnader genom att betala i förskott för flera veckor eller en månad.
 • Göra betalningar med en betalningsmetod som inte är angiven som primär eller reserv.
 • Fördröja den automatiska debiteringen genom att göra en insättning nu till ditt saldo.
Varför debiterades mitt konto automatiskt trots att jag har gjort en manuell inbetalning?

Det finns två skäl till att du kanske debiteras när du har gjort en manuell betalning:

 • En automatisk betalning höll redan på att genomföras när du gjorde din betalning.

  När du gör en manuell betalning kan en automatisk debitering för en del av eller hela ditt saldo redan vara påbörjad. I detta fall kan den automatiska betalningen också göras. Det är mest sannolikt att detta händer om du gör en betalning i slutet av kalendermånaden eller av en 30-dagars faktureringsperiod.

 • Din manuella betalning täckte föregående månads debiteringar och inte den kommande månadens.

  När du gör en manuell betalning återgår kontot till den vanliga faktureringsperioden. En automatisk debitering görs en månad efter din sista automatiska betalning.

Vad händer om min manuella betalning misslyckas?

Om din manuella betalning misslyckas och tjänsten är aktiv, fortsätter den att vara aktiv och faktureringsperioden löper vidare utan avbrott.

Om tjänsten befinner sig i fristperioden på 30 dagar på grund av en misslyckad betalning kan du fortfarande komma åt ditt konto. Förhindra att tjänsten stängs av genom att läsa Därför misslyckas betalningar.

Om tjänsten stängs av och din manuella betalning misslyckas har du inte tillgång till ditt konto. Följ de här stegen om du vill ta bort en avstängning.

Vad händer om jag initierar en betalning som överstiger saldot?

Du kan när som helst göra en betalning för ett belopp som är högre än ditt saldo. Om du gör det debiteras du inte förrän det extra beloppet har förbrukats och slutet på nästa faktureringscykel har nåtts.

När du betalar mer än ditt saldo skapar du en kredit på kontot. Om du har pengar på kontot debiterar vi din månadsbetalning från din kredit i stället för via din primära betalningsmetod.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?