ข้อมูลเกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

หากคุณมีผู้ใช้จำนวนมากในระบบ ขอแนะนำให้ใช้บริการย้ายข้อมูลในการย้ายข้อมูลอีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทินของผู้ใช้ไปที่ G Suite คุณสามารถตั้งค่าได้ง่าย และการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนใหญ่จะทำได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน

บริการย้ายข้อมูลเหมาะกับการย้ายข้อมูลของฉันไหม

เหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

  • ระบบเดิมที่คุณใช้งานรองรับ
  • คุณต้องการใช้เครื่องมือย้ายข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ทักษะด้านไอทีขั้นสูงหรือการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน
  • คุณไม่ต้องการติดตั้งเครื่องมือย้ายข้อมูล และต้องการใช้เครื่องมือที่ทำงานในระบบคลาวด์
  • ความต้องการในการย้ายข้อมูลไม่ซับซ้อน กล่าวคือต้องการย้ายข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเพียงเครื่องเดียว
  • คุณสามารถย้ายข้อมูลหลายครั้งโดยย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อแยกจากกันได้
  • ข้อกำหนดในการแก้ปัญหาไม่ซับซ้อน และไม่ต้องการบันทึกอย่างละเอียด

ถ้าบริการย้ายข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดตรวจสอบเครื่องมือย้ายข้อมูลอื่น

ฉันจะย้ายข้อมูลจากที่ใดได้บ้าง
  • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft® Exchange ที่รองรับ Exchange Web Services (EWS) โดยเฉพาะ Office 365, Exchange 2013, Exchange 2010 หรือ Exchange 2007 (เพื่อย้ายข้อมูลอีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทิน)
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP รวมถึง Gmail, Exchange 2003 และรุ่นก่อนหน้า และผู้ให้บริการเว็บเมล เช่น Yahoo!® (เพื่อย้ายข้อมูลอีเมล)
ฉันจะย้ายข้อมูลใดได้บ้าง

หมายเหตุ: ในการย้ายข้อมูลแต่ละครั้ง คุณสามารถย้ายข้อมูลอีเมล รายชื่อติดต่อ หรือปฏิทินได้ แต่จะย้ายครั้งละ 2 อย่างขึ้นไปไม่ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถดำเนินการแยกกันได้

พร้อมเริ่มต้นไหม

Migrations

โปรดดูก่อนเริ่มใช้บริการย้ายข้อมูล จากนั้นคลิกการย้ายข้อมูลในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดในการใช้บริการย้ายข้อมูลในย้ายข้อมูลอีเมลหรือย้ายข้อมูลรายชื่อติดต่อและปฏิทิน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร