เกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

สำหรับการย้ายข้อมูลผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน

หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

บริการย้ายข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ฟรีของ Google ที่จะช่วยย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลติดต่อ ผู้ดูแลระบบ G Suite จะใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อย้ายข้อมูลนี้ไปยัง G Suite ได้

บริการย้ายข้อมูลมีประโยชน์ดังนี้

 • ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน เนื่องจากควบคุมทุกอย่างได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • กระบวนการตั้งค่าและย้ายข้อมูลเรียบง่ายและทำได้ด้วยตนเอง
 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนใหญ่เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ
 • หากคุณเรียกใช้การย้ายข้อมูลซ้ำ ระบบจะไม่ทำซ้ำข้อความอีเมลและกิจกรรมในปฏิทินที่ย้ายแล้วอีก

บริการนี้รองรับ G Suite รุ่นที่ฉันใช้อยู่ไหม

บริการย้ายข้อมูลรองรับทั้ง G Suite Essentials และ G Suite Enterprise รวมทั้งบัญชีแบบ Business, Basic, Education และ Nonprofits เปรียบเทียบ G Suite รุ่นต่างๆ

หมายเหตุ: หากมีรุ่น G Suite Essentials คุณจะย้ายได้เฉพาะรายชื่อติดต่อเท่านั้น แต่จะย้ายข้อมูลอีเมลหรือปฏิทินไม่ได้

คุณย้ายข้อมูลอะไรได้บ้าง

คุณใช้บริการย้ายข้อมูลเพื่อย้ายสิ่งต่อไปนี้ได้

หมายเหตุ: การย้ายข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินและข้อมูลติดต่อจะใช้ได้เมื่อย้ายข้อมูลจาก Microsoft Exchange หรือ Exchange Online (Office 365) เท่านั้น หากย้ายข้อมูลจาก IMAP, G Suite หรือ Gmail บริการย้ายข้อมูลจะใช้ได้กับอีเมลและป้ายกำกับเท่านั้น

ฉันย้ายข้อมูลผู้ใช้ได้กี่คน

บริการย้ายข้อมูลจะย้ายเนื้อหาให้กับผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการย้ายข้อมูลของฉันไหม

ก่อนจะใช้บริการย้ายข้อมูล คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การย้ายข้อมูลจะทำได้เฉพาะจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเดียวมายัง G Suite
 • ในการย้ายข้อมูล 1 ครั้งจาก Exchange หรือ Exchange Online คุณจะย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลติดต่อได้ แต่จะย้ายทั้ง 2 อย่างขึ้นไปในครั้งเดียวไม่ได้ โปรดย้ายข้อมูลแยกกันทีละประเภท
 • คุณต้องเพิ่มผู้ใช้ของคุณไปยังโดเมนใหม่ก่อนที่จะย้ายข้อมูล บริการย้ายข้อมูลจะย้ายข้อมูลไปยังบัญชีผู้ใช้ G Suite ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น โดยระบบจะไม่สร้างผู้ใช้ G Suite ขึ้นใหม่จากข้อมูลที่ย้ายมา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการย้ายข้อมูลกำหนดให้สภาวะแวดล้อมต้นทางต้องมีใบรับรอง TLS ผู้ออกใบรับรองรูทรายอื่นจะต้องลงนามและเชื่อถือใบรับรอง หากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณมีใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง คุณจะใช้บริการย้ายข้อมูลไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากย้ายข้อมูลจาก Exchange หรือ Exchange Online คุณต้องเปิดพอร์ต Exchange Web Services (EWS) ในเซิร์ฟเวอร์สภาวะแวดล้อมต้นทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากต้องการย้ายข้อมูลจาก Exchange, Exchange Online หรือเซิร์ฟเวอร์ IMAP คุณต้องตั้งค่าบัญชีบทบาทในเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่จะย้ายข้อมูลออก นอกจากนี้ยังต้องให้สิทธิ์การแอบอ้างบุคคลอื่น เพื่ออนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Exchange ของผู้ใช้รายอื่นได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการไม่รองรับการย้ายข้อมูลโฟลเดอร์อีเมล IMAP ที่แชร์หรือสาธารณะ

โปรดดูคำถามเพิ่มเติมที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

สำคัญ: หากการย้ายข้อมูลมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนหรือหากต้องการบันทึกอย่างละเอียดสำหรับการแก้ปัญหาเชิงลึก บริการย้ายข้อมูลนี้อาจไม่เหมาะกับคุณ โปรดใช้เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ย้ายข้อมูลของ G Suite เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับข้อมูลต้นทางของคุณ

พร้อมเริ่มต้นไหม

ตั้งค่าบริการย้ายข้อมูล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google, G Suite และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร