เกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

สำหรับการย้ายข้อมูลผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน

รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้ ได้แก่ Business Starter, Standard และ Plus; Enterprise; Education Fundamentals และ Plus; Nonprofits; G Suite Basic และ Business; Essentials เปรียบเทียบรุ่นของคุณ

หากมีรุ่น Essentials คุณจะย้ายได้เฉพาะข้อมูลของปฏิทินและรายชื่อติดต่อ และจะไม่สามารถย้ายข้อมูลอีเมลได้

บริการย้ายข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ฟรีของ Google ที่จะช่วยย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อ โดยผู้ดูแลระบบสามารถใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อย้ายข้อมูลนี้ไปยัง Google Workspace ได้

บริการย้ายข้อมูลมีประโยชน์ดังนี้

 • ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน เนื่องจากควบคุมทุกอย่างได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • กระบวนการตั้งค่าและย้ายข้อมูลเรียบง่ายและทำได้ด้วยตนเอง
 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนใหญ่เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ
 • หากคุณเรียกใช้การย้ายข้อมูลซ้ำ ระบบจะไม่ทำซ้ำข้อความอีเมลและกิจกรรมในปฏิทินที่ย้ายแล้วอีก

คุณย้ายข้อมูลอะไรได้บ้าง

คุณใช้บริการย้ายข้อมูลเพื่อย้ายสิ่งต่อไปนี้ได้

หมายเหตุ: การย้ายข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินและรายชื่อติดต่อจะใช้ได้เมื่อย้ายข้อมูลจาก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Exchange Online (Microsoft Office 365) เท่านั้น หากย้ายข้อมูลจาก IMAP, Google Workspace หรือ Gmail บริการย้ายข้อมูลจะใช้ได้กับอีเมลและป้ายกำกับเท่านั้น

ฉันย้ายข้อมูลผู้ใช้ได้กี่คน

บริการย้ายข้อมูลจะย้ายเนื้อหาให้กับผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการย้ายข้อมูลของฉันไหม

ก่อนจะใช้บริการย้ายข้อมูล คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การย้ายข้อมูลจะทำได้เฉพาะจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเดียวมายัง Google Workspace เท่านั้น
 • ในการย้ายข้อมูล 1 ครั้งจาก Exchange หรือ Exchange Online คุณจะย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อได้ แต่จะย้ายทั้งสองอย่างขึ้นไปในครั้งเดียวไม่ได้ โปรดย้ายข้อมูลแยกกันทีละประเภท
 • คุณต้องเพิ่มผู้ใช้ไปยังโดเมนใหม่ก่อนที่จะย้ายข้อมูล บริการย้ายข้อมูลจะย้ายข้อมูลไปยังบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น โดยจะไม่สร้างผู้ใช้ขึ้นใหม่จากข้อมูลที่ย้ายมา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการย้ายข้อมูลกำหนดให้สภาวะแวดล้อมต้นทางต้องมีใบรับรอง TLS ผู้ออกใบรับรองรูทรายอื่นจะต้องลงนามและเชื่อถือใบรับรอง หากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณมีใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง คุณจะใช้บริการย้ายข้อมูลไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากย้ายข้อมูลจาก Exchange หรือ Exchange Online คุณต้องเปิดพอร์ต Exchange Web Services (EWS) ในเซิร์ฟเวอร์สภาวะแวดล้อมต้นทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากต้องการย้ายข้อมูลจาก Exchange หรือเซิร์ฟเวอร์ IMAP คุณต้องตั้งค่าบัญชีบทบาทในเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่จะย้ายข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องให้สิทธิ์การแอบอ้างบุคคลอื่น เพื่ออนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์ที่ผูกไว้กับบัญชี Exchange ของผู้ใช้รายอื่นได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการไม่รองรับการย้ายข้อมูลโฟลเดอร์อีเมล IMAP ที่แชร์หรือสาธารณะ

โปรดดูคำถามเพิ่มเติมที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

ข้อสำคัญ: หากการย้ายข้อมูลมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนหรือหากต้องการบันทึกอย่างละเอียดสำหรับการแก้ปัญหาเชิงลึก บริการย้ายข้อมูลนี้อาจไม่เหมาะกับคุณ โปรดใช้เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ย้ายข้อมูลของ Google Workspace เพื่อช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับข้อมูลต้นทางได้

เกี่ยวกับฟีเจอร์อัจฉริยะและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

คุณหรือผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ฟีเจอร์อัจฉริยะใน Gmail, Chat และ Meet ตลอดจนฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ใช้ข้อมูลจาก Gmail, Chat และ Meet ได้หรือไม่ คุณจะกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ให้ผู้ใช้ได้ และผู้ใช้ก็สามารถเลือกการตั้งค่าของตนเองได้เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์อัจฉริยะและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณหลังจากย้ายข้อมูลแล้ว คุณจะต้องเปิดฟีเจอร์เหล่านั้นก่อนการย้ายข้อมูล มิเช่นนั้นฟีเจอร์หลักของ Gmail หลายรายการ เช่น การจัดเรียงอัตโนมัติจะไม่ทำงาน

หากพร้อมแล้ว

ตั้งค่าบริการย้ายข้อมูล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว