Informacje o usłudze migracji danych

Migracja maksymalnie 100 użytkowników

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Starter, Business Standard, Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite dla Organizacji Non-Profit, G Suite Basic i G Suite Business; Essentials.  Porównanie wersji

Jeśli korzystasz z wersji Essentials, możesz przeprowadzić migrację wyłącznie danych powiązanych z kalendarzami oraz kontaktów. Nie możesz przeprowadzić migracji poczty e-mail.

Jest to bezpłatna usługa udostępniana przez Google, która pomaga w przeniesieniu poczty e-mail, kalendarzy czy danych kontaktowych. Administratorzy mogą przenieść te dane na konto Google Workspace za pomocą konsoli administracyjnej Google.

Usługa migracji danych oferuje te zalety:

 • Nie trzeba instalować żadnej aplikacji – wszystkimi funkcjami zarządzasz w konsoli administracyjnej.
 • Prosta, samodzielna konfiguracja i migracja.
 • Połączenia z większością serwerów pocztowych można nawiązać automatycznie.
 • Jeśli ponowisz migrację, przeniesione wcześniej e-maile ani wydarzenia z kalendarza nie zostaną powielone.

Co podlega migracji?

Możesz przenieść te dane:

Uwaga: migracja wydarzeń z kalendarza i danych kontaktowych jest możliwa tylko w przypadku przenoszenia danych z Microsoft Exchange lub Microsoft Exchange Online (Microsoft Office 365). Przy migracji z IMAP, Google Workspace lub Gmaila usługa migracji danych umożliwia jedynie zaimportowanie e-maili i etykiet.

Ilu użytkowników mogę objąć migracją?

Usługa migracji danych przenosi dane maksymalnie 100 użytkowników.

Czy ta usługa jest odpowiednia do mojej migracji?

Zanim użyjesz usługi migracji danych, rozważ te informacje:

 • Migrację można przeprowadzić tylko z jednego serwera źródłowego do Google Workspace.
 • W trakcie pojedynczej migracji z Exchange lub Exchange Online możesz przenieść dane poczty e-mail, kalendarza albo dane kontaktowe, ale nie jednocześnie. Każdy typ danych musisz przenieść w oddzielnym procesie.
 • Przed migracją danych musisz dodać użytkowników do nowej domeny. Usługa migracji danych pozwala przenosić dane tylko na istniejące konta użytkowników. Przy jej użyciu nie można utworzyć nowych kont. Więcej informacji
 • Jeśli chcesz użyć usługi migracji danych, w środowisku źródłowym musi być zainstalowany certyfikat TLS. Zewnętrzny główny urząd certyfikacji musi podpisać certyfikat i uznać go za zaufany. Jeśli Twój serwer poczty e-mail ma certyfikat podpisany samodzielnie, nie możesz korzystać z usługi migracji danych. Więcej informacji
 • Jeśli przenosisz dane z Exchange lub Exchange Online, w środowisku źródłowym musisz otworzyć porty usług internetowych Exchange (EWS). Więcej informacji
 • Jeśli chcesz przenieść dane z Exchange lub serwera IMAP, na serwerze poczty, z którego przenosisz dane, musisz skonfigurować konto roli. Konieczne może być też przyznanie uprawnienia personifikacji, by móc korzystać z uprawnień powiązanych z kontem Exchange innego użytkownika. Więcej informacji
 • Usługa migracji danych nie obsługuje przenoszenia udostępnionych ani publicznych folderów poczty e-mail IMAP.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęstsze pytania na temat usługi migracji danych.

Ważne: jeśli masz złożone wymagania dotyczące migracji lub potrzebujesz szczegółowych dzienników zawierających dane przydatne przy rozwiązywaniu problemów, usługa migracji danych może nie być dla Ciebie odpowiednia. Skorzystaj z tabeli narzędzi do migracji Google Workspace, by wybrać odpowiednią usługę dla danych źródłowych.

Informacje o inteligentnych funkcjach i personalizacji

Ty lub Twoi użytkownicy możecie zdecydować, czy inteligentne funkcje w Gmailu, Google Chat, Meet oraz funkcje personalizacji w innych usługach Google mogą używać danych z Gmaila, Google Chat i Meet. Możesz skonfigurować te ustawienia dla użytkowników, a użytkownicy zawsze mogą je zmienić. Dowiedz się, jak włączać i wyłączać inteligentne funkcje oraz personalizację w Gmailu, Google Chat oraz Meet.

Uwaga: aby można było korzystać z inteligentnych funkcji i personalizacji po migracji danych, należy je włączyć przed migracją. W przeciwnym razie niektóre podstawowe funkcje Gmaila, takie jak automatyczne sortowanie, nie będą działać.

Chcesz zacząć?

Konfigurowanie usługi migracji danych

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem