Grundläggande om DNS

När du använder Google Cloud-tjänster kan du ibland behöva ändra domänens DNS-inställningar. Här är några vanliga termer som du kan stöta på. Du hittar även en beskrivning av hur de förhåller sig till Googles tjänster. Se även Grunder om domännamn.

DNS

DNS är en förkortning för Domain Name System. Det här systemet är kort sagt en telefonkatalog för webben som organiserar och identifierar domäner. En telefonbok översätter namn som "Stadens pizzeria" till rätt telefonnummer som ska ringas upp, medan DNS översätter en webbadress som "www.google.com" till IP-adressen, exempelvis 74.125.19.147, för datorn där webbplatsen finns (i det här fallet Googles startsida).

När du använder Google Cloud måste du ibland ändra DNS-inställningarna för att konfigurera olika verktyg och tjänster. Det gör du genom att ändra olika typer av DNS-poster. Du ändrar domänens MX-poster, exempelvis för att dirigera e-post för Google Apps-domänen till Googles e-postservrar.

↑ Tillbaka till början

MX-post

MX-poster (Mail Exchange) dirigerar en domäns e-post till servrarna där domänens användarkonton finns. Om du vill konfigurera Gmail om du har G Suite måste du peka MX-posterna mot Googles e-postservrar. Flera MX-poster kan definieras för en domän, alla med olika prioritet. Om e-posten inte kan levereras med den högst prioriterade posten används den näst högst prioriterade posten, osv. 

Läs om hur du konfigurerar MX-poster för G Suite och Gmail.

↑ Tillbaka till början

TXT-post

En TXT-post är en DNS-post som tillhandahåller textinformation för källor utanför domänen och den kan användas i många olika syften. Postens värde är text som kan läsas av människor eller datorer. Med Google Cloud-tjänster används TXT-poster för att verifiera domänägarskap och för att implementera säkerhetsåtgärder för e-post som SPF, DKIM och DMARC.

Om du vill lägga till och ändra TXT-poster för domänen läser du Om TXT-poster.

↑ Tillbaka till början

CNAME-post

En CNAME-post (Canonical Name) registrerar ett aliasnamn till ett sant eller kanoniskt domännamn. Till exempel kan www.exempel.com länka till exempel.com. Med Google Cloud-tjänster kan du använda CNAME-poster för att anpassa adressen för en Google-tjänst eller adressen för en webbplats som har skapats med Google Sites.

Om du vill lägga till och ändra CNAME-post för domänen läser du Om CNAME-poster.

↑ Tillbaka till början

A-post

En A- eller adresspost (kallas även en värdpost) länkar en domän till IP-adressen för datorn som är värd för domänens tjänster. Med Google Cloud-tjänster kan du lägga till en A-post för att aktivera din domänadress utan www.

Om du vill lägga till och ändra A-poster för domänen läser du Om A-poster.

↑ Tillbaka till början

NS-post

Namnserverposter (NS) avgör vilka servrar som kommunicerar DNS-information för en domän. Vanligen har du primära och sekundära namnserverposter för domänen. När du använder Google Cloud-tjänster kan du konfigurera NS-poster som pekar på Googles servrar för DNS-sökningar.

↑ Tillbaka till början

Aktiveringstid (TTL, Time to Live)

TTL är ett värde i en DNS-post som avgör hur många sekunder det tar innan ändringar av posten träder i kraft. Varje DNS-post för domänen, exempelvis en MX-post, CNAME-post och så vidare, har ett TTL-värde. Det aktuella TTL-värdet för en post avgör hur lång tid det tar innan ändringar som du gör träder i kraft. Exempelvis tar det upp till 24 timmar innan ändringar av en post med ett TTL-värde på 86 400 sekunder träder i kraft.

En ändring av TTl-värdet för en post påverkar hur lång tid alla påföljande ändringar tar. Vi rekommenderar att du anger TTL-värdet 3 600. Detta värde gör att servrar på internet att söka varje timme efter uppdateringar av posten. Kortare TTL tillämpas enbart efter att den tidigare perioden löpt ut. Det betyder att din ändring tar upp till en timme nästa gång du uppdaterar posten. Om du vill att påföljande ändringar ska gå ännu snabbare, exempelvis om du snabbt vill ångra en ändring, kan du ange en kortare TTL som 300 sekunder (5 minuter). När MX-posterna är korrekt konfigurerade rekommenderar vi att du ändrar TTL-värdet till 86.400, vilket innebär att servrar på internet ska söka efter uppdateringar av MX-poster en gång om dygnet.

↑ Tillbaka till början

Uniform Resource Locator (URL, webbadress)

Det här är webbadressen till en resurs på internet. Detta är den adress du anger i en webbläsare när du vill besöka en viss webbplats. Webbadressen till hjälpcentret för G Suite-administratörer är exempelvis http://www.google.com/support/a.

↑ Tillbaka till början

DNS-exempelkonfiguration

Här är exempel på DNS-inställningar för en domän som används med Google Cloud-tjänster.

Lägg märke till att du inte använder själva domännamnet i DNS-inställningarna. Istället använder du @-symbolen för att ange domännamnet.

Namn/värd/alias Posttyp Prioritet Värde/svar/destination
Tomt eller @ A Inte tillämpligt 216.239.32.21
Tomt eller @ A Inte tillämpligt 216.239.34.21
Tomt eller @ A Inte tillämpligt 216.239.36.21
Tomt eller @ A Inte tillämpligt 216.239.38.21
Tomt eller @ MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM
Tomt eller @ MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM
mail CNAME Inte tillämpligt ghs.googlehosted.com.
Tomt eller @ TXT Inte tillämpligt google-site-verification=6tTalLzrBXBO4Gy9700TAbpg2QTKzGYEuZ_Ls69jle8
Tomt eller @ TXT Inte tillämpligt v=spf1 include:_spf.google.com ~all
www CNAME Inte tillämpligt ghs.googlehosted.com.

↑ Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?