Dziennik kontrolny Dysku

Wyświetlanie aktywności użytkowników związanej z plikami na Dysku

Ta funkcja jest dostępna tylko w G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite Enterprise oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Jako administrator G Suite możesz używać dziennika kontrolnego Dysku do gromadzenia i przeglądania listy aktywności użytkowników w domenie, które obejmują między innymi wyświetlanie, tworzenie, pokazywanie podglądu, drukowanie, aktualizowanie, usuwanie, pobieranie i udostępnianie informacji na Dysku. Dziennik kontrolny Dysku obejmuje treść tworzoną przez użytkowników w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google oraz innych aplikacjach G Suite, a także pliki przesyłane na Dysk, takie jak PDF-y i pliki programu Word®

W domenach korzystających z dowolnej wersji G Suite możesz używać interfejsu Activity API do uzyskiwania programowego dostępu do podstawowych danych z raportów G Suite. Natomiast w domenach z G Suite Business lub G Suite Enterprise możesz korzystać z nowego interfejsu Reports API, aby uzyskiwać dane z zaawansowanych raportów G Suite.

WAŻNE: zdarzenia są rejestrowane w dzienniku Dysku tylko w przypadku plików, które są własnością użytkowników z licencjami na G Suite Business, G Suite Enterprise lub Dysk Google Enterprise.

Krok 1. Otwórz dziennik kontrolny Dysku

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.

  Jeśli nie widzisz opcji Raporty, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Kontrola a potem Dysk.

  Kontrola może być widoczna dopiero po przewinięciu strony.

 4. Na pasku narzędzi kliknij Wybierz kolumny Wybierz kolumny i wybierz dane, które mają być widoczne w dzienniku. 
 5. Poniżej znajdziesz informacje na temat interpretowania danych dziennika i dostosowywania ich.

Krok 2. Przeanalizuj dane w dzienniku inspekcji Dysku

Dane dostępne do wyświetlenia

Dzienniki kontrolne Dysku w konsoli administracyjnej Google są oparte na następujących danych użytkowników:

Typ danych Opis Filtrowanie w konsoli administracyjnej
Nazwa zdarzenia

Czynność wykonana przez użytkownika, na przykład wyświetlenie, zmiana nazwy, utworzenie, edycja, pokazanie podglądu, wydrukowanie, zaktualizowanie, usunięcie, przesłanie, pobranie lub udostępnienie pliku na Dysku.

Większość działań jest rejestrowana natychmiast. Jednak zdarzenia pokazania podglądu w przeglądarce Dysku mogą być opóźnione nawet o 12 godzin. Inne zdarzenia, takie jak przesłanie pliku, są rejestrowane po ich ukończeniu. 

Kopiowanie plików 

Podczas kopiowania plików czynność zarejestrowana w dzienniku zależy od typu pliku:

 • Dokumenty, Arkusze i Prezentacje – rejestrowane jest tworzenie nowych plików i ich edytowanie.
 • Pliki pakietu Microsoft® Office® lub pliki w formacie innym niż Google – rejestrowane jest tworzenie nowych plików.

Jeśli użytkownik użyje opcji menu „Utwórz kopię” w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach, zdarzenie pokazania również zostanie zarejestrowane dla nowego pliku, ponieważ użytkownik zobaczy ten plik.

Pliki z dysku współdzielonego

Zdarzenie wyświetlania kosza i zmieniania motywu na dysku współdzielonym nie jest rejestrowane.

Drukowanie plików

Zdarzenia drukowania plików w formatach Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Rysunki, Formularze) nie są rejestrowane. Zdarzenia drukowania mogą być rejestrowane jako zdarzenia pobierania w przypadku drukowania plików przy użyciu aplikacji Dysk na urządzeniach z Androidem lub Apple® iOS®

Pobieranie plików

Operacje pobierania z tych źródeł nie są rejestrowane:

 • operacje pobierania z Google Takeout;
 • operacje pobierania do pamięci podręcznej przeglądarki w trybie offline;
 • zdjęcia synchronizowane ze Zdjęciami Google, pobierane z tej usługi i wyświetlane w niej;
 • elementy z Dysku wysyłane pocztą e-mail jako załączniki i pobierane przez klienta poczty adresata.

Wyświetlanie plików

Wyświetlanie plików przy użyciu parametrów „/htmlview URL” nie jest rejestrowane.

Publikowanie plików

Publikowanie w internecie plików z Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google nie jest rejestrowane.

Użytkownicy anonimowi

W przypadku anonimowych użytkowników, którzy nie są zalogowani na konto Google i wyświetlają plik udostępniony przez link, rejestrowane są tylko te działania:

 • Wyświetlanie i edytowanie plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach, Rysunkach i Formularzach. Wyświetlenia innych typów plików na Dysku nie są rejestrowane.

Synchronizowanie klientów

Zdarzenia pobrania są rejestrowane, gdy pliki są kopiowane między Dyskiem i urządzeniem lokalnym za pomocą Transmisji plików z Dysku lub Kopii zapasowej i synchronizacji.

Można filtrować
Opis zdarzenia Podsumowanie zdarzenia, na przykład: „Łukasz utworzył element”. Nie można filtrować
Typ elementu Format pliku, z którym działanie jest powiązane, na przykład plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google, JPEG, PDF, PNG, MP4, pliki programu Microsoft® Word®, Excel® lub PowerPoint®, plik tekstowy, HTML, audio MPEG, wideo Quicktime®, folder albo dyski współdzielone. Można filtrować
Identyfikator elementu Unikatowy identyfikator elementu na Dysku powiązany z aktywnością (znajduje się on w adresie URL linku do pliku). Można filtrować
Widoczność Widoczność elementu na Dysku powiązanego z aktywnością. Można filtrować
Wcześniejsza widoczność Widoczność elementu na Dysku przed aktywnością. Można filtrować
Użytkownik Podstawowy adres e-mail użytkownika, który wykonał czynność. Użytkownicy spoza domeny, którzy zainicjują zdarzenie, są pokazywani jako anonimowi, chyba że wyświetlą lub edytują dokument udostępniony im bezpośrednio (indywidualnie lub w ramach grupy). Można filtrować (działa też po wpisaniu samej nazwy domeny)
Właściciel Użytkownik, do którego plik należy. Można filtrować
Zakres dat i godzin

Data i godzina wystąpienia zdarzenia (według domyślnej strefy czasowej ustawionej w przeglądarce).

Uwaga: większość zdarzeń jest rejestrowana od razu po ich ukończeniu. Czasami, na przykład w przypadku przesyłania dużych plików, może to trochę potrwać.

Można filtrować
Adres IP

Adres, z którego użytkownik wykonał aktywność. Może on odzwierciedlać fizyczną lokalizację lub wskazywać inne miejsce, na przykład serwer proxy lub adres sieci VPN. 

Adresy IP nie są rejestrowane w przypadku zdarzeń:

 • zainicjowanych przez użytkowników spoza domeny;
 • z usług, które nie rejestrują adresów IP w żądaniach;
 • dotyczących zmiany nazwy lub usunięcia dysku współdzielonego.
Nie można filtrować
Rozliczane (Funkcja dostępna tylko na Dysku Google Enterprise) Określa, czy czynność użytkownika podlega obciążeniu. Nie można filtrować
Widoczność plików a uprawnienia udostępniania

Gdy użytkownik z Twojej domeny udostępni plik, do dziennika kontrolnego zostanie dodane zdarzenie „Zmiana uprawnień użytkownika do udostępniania”.

Aby zobaczyć pliki, które są udostępnione użytkownikom spoza domeny, w sekcji Widoczność wybierz Udostępniony użytkownikom spoza domeny.

 • Jeśli udostępnisz plik osobie spoza domeny, która nie ma konta Google, zaproszona osoba musi utworzyć konto Google, aby uzyskać dostęp do tego pliku. Zdarzenie zmiany uprawnień do udostępniania nie pojawi się w dzienniku kontrolnym, dopóki ta osoba nie utworzy konta i nie otworzy pliku.
 • Jeśli wyłączysz możliwość udostępniania plików poza domenę, a użytkownik udostępni zasób grupie zezwalającej na dostęp użytkownikom zewnętrznym, dane zostaną oznaczone w dzienniku jako udostępnione użytkownikom spoza domeny. Jednak użytkownicy zewnętrzni należący do grupy nie będą mogli uzyskać dostępu do tego zasobu. Ta informacja jest widoczna nawet wtedy, gdy grupa nie zawiera żadnych użytkowników spoza domeny.

Krok 3. Dostosuj i wyeksportuj dane z dziennika inspekcji

Filtrowanie danych dziennika kontrolnego według użytkowników lub działań

Możesz dostosować dziennik inspekcji, aby zobaczyć tylko określone zdarzenia lub konta użytkowników. Na przykład możesz wyszukać w dzienniku wszystkie zdarzenia związane z aktualizowaniem plików na Dysku i usuwaniem ich z Dysku albo znaleźć całą aktywność określonego użytkownika w Arkuszach.

 1. Otwórz dziennik inspekcji Dysku, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Jeśli nie widzisz sekcji Filtry, kliknij Filtruj Filtr.
 3. Wprowadź lub wybierz kryteria filtrowania. Możesz utworzyć filtr, korzystając z dowolnej kombinacji danych widocznych w dzienniku. Możesz go też utworzyć przy użyciu opcji zmiany widoczności elementu: zewnętrzny, wewnętrzny lub brak.
 4. Kliknij Szukaj.

Filtrowanie według jednostek organizacyjnych

Możesz filtrować wyniki według jednostek organizacyjnych, aby porównywać dane statystyczne w poszczególnych organizacjach podrzędnych w domenie.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. W sekcji Filtry po lewej wybierz jednostkę organizacyjną.

Możesz stosować filtry tylko na podstawie obecnej hierarchii organizacyjnej, nawet jeśli przeszukujesz starsze dane. Dane sprzed 20 grudnia 2018 roku nie będą pokazywane w filtrowanych wynikach.

Eksportowanie danych dziennika kontrolnego

Możesz wyeksportować dane dziennika kontrolnego do Arkuszy Google albo pobrać je w pliku CSV.

 1. Otwórz dziennik kontrolny, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić dane uwzględniane podczas eksportowania:
  1. Na pasku narzędzi kliknij Wybierz kolumny Wybierz kolumny.
  2. Kliknij pole obok danych, które chcesz wyeksportować, i kliknij Zastosuj.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Pobierz Pobierz.

Maksymalnie możesz wyeksportować 210 000 komórek danych. Maksymalna liczba wierszy zależy od liczby wybranych kolumn. Dzienniki kontrolne eksportowane do Arkuszy mogą mieć maksymalnie 10 000 wierszy, a eksportowane do pliku CSV mogą mieć do 500 000 wierszy.

Jak aktualne są wyświetlane dane?

Aby dowiedzieć się, kiedy dane stają się dostępne i jak długo są przechowywane, zobacz Czas przechowywania danych i opóźnienia.

Krok 4. Skonfiguruj alerty e-mail

Możesz skonfigurować alerty e-mail, aby z łatwością śledzić określone działania związane z Dyskiem. Dzięki temu możesz na przykład otrzymać alert za każdym razem, gdy ktoś utworzy lub usunie dokument.

 1. Otwórz dziennik inspekcji Dysku, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Jeśli nie widzisz sekcji Filtry, kliknij Filtruj Filtr.
 3. Wprowadź lub wybierz kryteria filtrowania. Aby skonfigurować alert, możesz utworzyć filtr, korzystając z dowolnej kombinacji danych widocznych w dzienniku z wyjątkiem zakresów dat i godzin.
 4. Kliknij Ustaw alert.
 5. W polu Ustaw alert: Dysk wpisz nazwę alertu.
 6. Wybierz, czy alert ma być dostarczany do superadministratorów.
 7. Wpisz adresy e-mail pozostałych odbiorców alertu.
 8. Kliknij Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak edytować alerty niestandardowe, przeczytaj artykuł Alerty e-mail dla administratora.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?