Tillåt eller begränsa tillägg i din organisation

Du och användarna kan använda tillägg för att få tillgång till fler funktioner i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär. Till exempel finns det tillägg för system för dokumentgodkännande, digitala signaturer och avancerad bildredigering för presentationer. Du kan installera tillägg för användarna eller låta användarna installera dem. När du har installerat ett tillägg är det tillgängligt med alla filer av samma typ.

Obs! Om du är administratör migreras tillägg till Dokumentredigerare (Google Kalkylark, Presentationer etc.) till G Suite Marketplace. Om en utvecklare har uppdaterat sitt tillägg hittar du det på G Suite Marketplace.

Vissa utvecklare kanske inte migrerar sitt tillägg. I detta fall kan du inte hitta det i Chrome Web Store eller på G Suite Marketplace. Tillägg som inte migrerats fortsätter att fungera, men om de har avinstallerats kan du inte installera om dem. När utvecklaren migrerar tillägget till G Suite Marketplace kan du avinstallera och installera om tillägget.

Här hittar och installerar du tillägg

Användare kan installera tillägg från G Suite Marketplace. Du kan dock installera tillägg för dem eller vitlista specifika tillägg för att styra vad användarna kan installera. Mer information finns i Installera G Suite Marketplace-tillägg i hela organisationen (nedan).

Tillåt eller begränsa tillägg i din organisation

Installera G Suite Marketplace-tillägg i hela organisationen
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?