Slå samman domäner från separata konton

Om du hanterar flera domäner från separata hanterade Google-konton, till exempel G Suite eller Cloud Identity, kanske du vill hantera dina domäner från ett konto. På så sätt kan du logga in på Googles administratörskonsol och hantera användare och tjänster för alla dina domäner. Och användare på alla dina domäner kan dela Google-tjänster.

Innan du börjar

  • Viktigt – när du tar bort ett konto från administratörskonsolen är raderingen permanent och kontot kan inte återställas. 
  • Det är lämpligt att utföra den här proceduren när ett längre stopp inte stör verksamheten. Om du stöter på problem kan du kanske inte använda din sekundära domän eller aliasdomän på ett tag.
  • Spara all data på de konton du raderar innan du tar bort dem. 
  • Välj det konto du vill behålla som primär domän. Det är enbart den primära domänen som kan ha anpassade webbadresser och domänalias.
  • Om ett utvecklarkonto på Google Play är kopplat till ett användarkontonamn du vill flytta till en ny domän, kopplas namnet på användarkontot inte utvecklarkontot på Play – även om du skapar ett nytt användarkonto med samma e-postadress. Du måste skapa ett nytt utvecklarkonto på Play med det nya kontonamnet. Be sedan att få apparna överförda till det nya kontot. Mer information finns i Överför appar till ett annat utvecklarkonto.

Slå samman domäner på ett konto

  1. Läs igenom informationen Innan du börjar ovan. 
  2. Avbryt din G Suite- eller Cloud Identity-prenumeration och ta bort allt utom ett av dina konton. Mer information finns i Säga upp din G Suite-premumeration eller Säga upp Cloud Identity och Ta bort en domän eller ett domänalias.
  3. Lägg till domänerna för alla konton du raderat på kontot du behåller. Mer information finns i Lägg till fler domäner på G Suite- eller Cloud Identity-kontot. Om domänen har sin egen användaruppsättning lägger du till domänen som en separat domän. Mer information om domäner och domänalias finns i Vanliga frågor om ytterligare domäner.
  4. Om du har lagt till domänen som en separat domän eftersom den har en egen användaruppsättning, lägger du till användarna på kontot. När du gör det uppmanas du att koppla dem till domänen de ska tillhöra. Mer information finns i Lägg till användare.
  5. Om du har sparat användarnas uppgifter från det gamla kontot importerar du dem till det nya kontot. I Överföra data mellan G Suite-konton finns mer information.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?