Automatische antwoorden instellen voor een groep

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

Als beheerder van G Suite Groepen kunt u automatische antwoorden instellen voor uw groepen. Automatische antwoorden zijn berichten die automatisch worden verzonden wanneer mensen een e-mail sturen naar de groep. Deze antwoorden laten afzenders weten dat hun bericht is ontvangen. Dit is met name handig voor bijvoorbeeld supportforums.

U kunt verschillende automatische antwoorden instellen voor verschillende typen gebruikers.

Ga als volgt te werk om automatische antwoorden in te stellen voor een groep:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Discussiegroepen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Discussiegroepen te zien.

 3. Plaats de muisaanwijzer op een groep en klik op Instellingen bewerken.
 4. Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen. U wordt naar de rechtenpagina van de groep geleid in Groepen.
 5. Selecteer in het menu aan de linkerkant Instellingen en dan E-mailopties.
 6. Vink in het gedeelte Automatische antwoorden de vakjes aan naast de antwoorden die u wilt inschakelen en voer een bericht in.

  U kunt aparte automatische antwoorden instellen voor interne en externe leden en niet-leden.

 7. Klik op Opslaan.
 8. (Optioneel) Voor groepen met e-mailaliassen: Als u wilt dat automatische antwoorden worden verzonden vanaf de e-mailalias van de groep, moet u een aparte groep maken met de alias als het primaire e-mailadres. Anders zijn antwoorden op berichten die naar de e-mailalias van een groep worden verzonden afkomstig van het primaire e-mailadres van de groep: PrimaireGroepsadres+noreply@domein.com.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?