Groepen beheren

Automatische antwoorden instellen voor een groep

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

Als beheerder van G Suite Groepen kunt u automatische antwoorden instellen voor uw groepen. Automatische antwoorden zijn berichten die automatisch worden verzonden wanneer mensen een e-mail sturen naar de groep. Deze antwoorden laten afzenders weten dat hun bericht is ontvangen. Dit is met name handig voor bijvoorbeeld supportforums.

U kunt verschillende automatische antwoorden instellen voor verschillende typen gebruikers.

Ga als volgt te werk om automatische antwoorden in te stellen voor een groep:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Plaats de muisaanwijzer op een groep en klik op Instellingen bewerken.
 4. Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen. U wordt naar de rechtenpagina van de groep geleid in Groepen.
 5. Selecteer in het menu aan de linkerkant Instellingen en vervolgens E-mailopties.
 6. Vink in het gedeelte Automatische antwoorden de vakjes aan naast de antwoorden die u wilt inschakelen en voer een bericht in.

  U kunt aparte automatische antwoorden instellen voor interne en externe leden en niet-leden.

 7. Klik op Opslaan.
 8. (Optioneel) Voor groepen met e-mailaliassen: Als u wilt dat automatische antwoorden worden verzonden vanaf de e-mailalias van de groep, moet u een aparte groep maken met de alias als het primaire e-mailadres. Anders zijn antwoorden op berichten die naar de e-mailalias van een groep worden verzonden afkomstig van het primaire e-mailadres van de groep: PrimaireGroepsadres+noreply@domein.com.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?